دکتر ابراهیم ظاهری

دکتر ابراهیم ظاهری استادیار زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر ابراهیم ظاهری

Dr. Ibrahim Zaheri

استادیار زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازتاب استعمار در رمان های سیمین دانشور (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 7، شماره: 2
2 بررسی تاثیر جنسیت برخطاب های به کار رفته در برخی داستان های ادبیات معاصر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 1، شماره: 1
3 تحلیل روان شناختی سیاسی داستان سیاوش (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 4، شماره: 4
4 تحلیل زمانمندی روایت در داستان های بازنویسی آذریزدی از مثنوی برای کودکان‎ ‎(بر اساس نظریه ژنت و نیکولایوا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 14، شماره: 1
5 تحلیل شخصیت در داستان رستم و سهراب (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 5، شماره: 2
6 فراخوانی شعر کهن در رمان پسامدرن "مرد تشویش همیشه" از محمد ایوبی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 12، شماره: 1
7 گذر از سنت به مدرنیته در خانواده ایرانی با تکیه بر رمان «مادرم بی بی جان» (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران دوره: 1، شماره: 1
8 گفتمان عرفان در رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و تحلیل شخصیت های بازاری رمان همسایه ها، احمد محمود (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
2 دیوانه نقاب عطار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای