دکتر نگار داوری اردکانی

دکتر نگار داوری اردکانی دانشیار، دنشگاه شهید بهشتی

دکتر نگار داوری اردکانی

Dr. Negar Davari Ardakani

دانشیار، دنشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اصالت متون سه کتاب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از دیدگاه انسجام (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 1، شماره: 1
2 استعاره و آمیختگی مفهومی در تحلیل انتقادی گفتمان کارتون های سیاسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
3 الگویی برای بررسی مفاهیم کلیدی سیاسی اجتماعی در تاریخ ایران معاصر؛ مسئله روش (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 13، شماره: 1
4 باور های والدگری در نمونه ای از مادران ایرانی؛ یک مطالعه پدیدار شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 14، شماره: 56
5 برنامه ریزی زبان، فرهنگ زبانی و مؤلفه های آن (مطالعه ای موردی در شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 2، شماره: 5
6 پسوندهای «- زار» «- کده» و «- ستان» فارسی در چارچوب ساخت واژه ساختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 9، شماره: 1
7 تاثیر اقدام پژوهی مشارکتی بر یادگیری خودتنظیمی مدرسان ایرانی آزفا (مقاله فارسی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 11، شماره: 2
8 تاثیر رویکرد تکلیف محور و انگاره ی اندرسون بر درک متون اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 2، شماره: 3
9 تحلیل زبان شناختی کاربرد دشواژه در شهرستان شوشتر (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
10 تحلیل محتوای دستوری کتاب های درسی زبان انگلیسی متوسطه اول (پراسپکت) براساس رویکرد دستور آموزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 19، شماره: 29
11 تحلیل نام آواهای رایج در گویش دشتستانی: رویکردی ساختاری و معنایی/ نگار داوری اردکانی حسین مغانی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 7، شماره: 15
12 توصیفی فرازبانی از سرودهای ملی کشورهای جهان و ارتباط آن با توسعه یافتگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 6، شماره: 11
13 چندمعنایی پسوند «- انه» فارسی: رویکرد ساختواژۀ ساختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 6، شماره: 22
14 راهبرد های ارتباط کلامی رهبران سیاسی در مهار همه گیری کرونا : سخنرانی های اعلام قرنطینه نخست وزیران نیوزلند و بریتانیا و صدراعظم آلمان (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 5، شماره: 1
15 رمزگردانی و ارتباط آن با دیگر پدیده های حاصل از برخورد زبانی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 9، شماره: 1
16 رویکردهای مختلف به زبان انگلیسی به عنوان زبانی جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه پازند دوره: 15، شماره: 57
17 رویکردی ساختی شناختی به پسوند «- ار» در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 4
18 رویکردی ساختی شناختی به پسوند «– گار» در زبان فارسی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 9، شماره: 2
19 کاوشی در ساختار زبانی و محتوایی سرودهای ملی (مطالعه ای تطبیقی کشورهای آسیایی و پنج عضو دائم شورای امنیت) (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 7، شماره: 26
20 کاوشی در ساختار زبانی و محتوایی سرودهای ملی کشورهای اروپایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 11، شماره: 2
21 گرافیک در کتاب های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان:نقش ارتباطی و کارکرد آثار گرافیک در رویدادهای آموزشی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 2، شماره: 1
22 گونه های زبانی در رمان ماجراهای هاکلبری فین در متن اصلی و دو ترجمه ی ابراهیم گلستان و نجف دریابندری (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 12، شماره: 3
23 مشاهده الگوی تعامل مادران ایرانی در یک موقعیت بازی با کودک (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 12، شماره: 1
24 مطالعة تطبیقی ضمایر شخصی در فارسی و ژاپنی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 3، شماره: 2
25 واکاوی سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال۱۳۹۶با رویکرد تحلیل گفتمان پل جی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان گامی به سوی جهانی سازی فرهنگ ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
2 بررسی مقولات فرهنگی ایرانی در کتاب لذت خواندن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
3 پلاسکو: بررسی سرتیترهای روزنامه ها در روز نخست گزارش حادثه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی مطالعات زبان انگلیسی
4 مثل شناسی زبان شناختی: تعریفی تازه از مثل و کارکرد آن (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی