دکتر عظیم زارعی

دکتر عظیم زارعی استاد گروه آموزشی مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

دکتر عظیم زارعی

Dr. Azim Zarei

استاد گروه آموزشی مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ANALYSIS THE EFFECT OF PERCEPTION OF SERVICE QUALITY AND TRUST IN BANK ON ATTRACTING AND KEEPING KEY CUSTOMERS: MODERATING ROLE OF PERCEIVED VALUE (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مدیریت و آینده نگاری دوره: 1، شماره: 8
2 آسیب شناسی نظام مدیریت مراکز دیسپاچینگ: روش شناسی سیستم های نرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 6، شماره: 1
3 اثر تبلیغات توصیه ای مثبت، تصویر فروشگاه و ریسک ادراکی بر تمایل خرید از برند فروشگاهی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 261
4 ارائه الگوی افول برند در صنعت مواد غذایی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 34
5 ارائه الگوی برندسازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر با رویکرد تئوری داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 46
6 ارائه مدل پیش بینی کننده بازگشت گردشگران سلامت بر اساس خوشه های سبک زندگی (با تاکید بر چشمه های آبگرم رامسر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 41
7 ارائه و سنجش رفتار معنوی در سازمان های رسانه ای خبری مجازی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 5، شماره: 20
8 ارائه یک رویکرد نوین برای ارزیابی استراتژی های سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 46
9 اکوسیستم بازاریابی بین المللی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 4
10 Factors Influencing Growth or Decline of Brand Performance in the Healthcare Industry: a case study in Shiraz hospitals (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 7، شماره: 3
11 Halal Brand Is an Effective Solution for the Development of Medical Tourism: A Case Study of Hospital Hotel (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 5، شماره: 1
12 Study of Information and Communication Technology Effect on Entrepreneurship in small and Medium Enterprises (Survey on Small and Medium Enterprises of Semnan Industrial Park) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 2
13 The Effect of Information Technology on Knowledge Management by Empowerment Mediating in National Iranian Drilling Company (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 4
14 بازاریابی الکترونیک: پذیرش و بکارگیری در گردشگری ورزشی استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
15 بررسی تاثیر ادراک از خلاقیت پیامک های تبلیغاتی بر نگرش و واکنش مصرف کنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 4
16 بررسی تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی سیاسی و رسانه های اجتماعی بر انتخاب کاندید در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 11، شماره: 4
17 بررسی تاثیر بازاریابی چریکی و مسیولیت های اجتماعی شرکت های بیمه بر وفاداری مشتریان با تاکید بر مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 30، شماره: 4
18 بررسی تاثیر موقعیت رفتار مصرف کننده بر واکنش های رفتاری با میانجی گری ارزش ادراک شده و پاسخ های هیجانی (مورد مطالعه: مصرف کنندگان روغن لادن در شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 5، شماره: 2
19 بررسی نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در تبیین رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 4
20 بررسی و تحلیل تاثیر عوامل نوآوری باز بر استراتژی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری منطقه یک تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 19، شماره: 46
21 تاثیر بازار محوری بر عملکرد مالی با تاکید بر نقش کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 25
22 تاثیر تصویر ذهنی کشور مبدا بر شکل گیری ارزش ویژه نام تجاری (مورد مطالعه: گوشی تلفن و رایانه همراه) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 12
23 تاثیر جو فروشگاه و سهولت دریافت خدمات بر رفتار خرید مجدد با میانجیگری رضایت مصرف کننده در فروشگاه های خرده فروشی زنجیره ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 21
24 تاثیر عملکرد برند بر رقابت پذیری برند با تبیین نقش فرصت طلبی فناورانه (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 35
25 تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مشتری با تاکید بر نقش هوش تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 36، شماره: 4
26 تاثیر نوآوری بازاریابی بر رقابتپذیری برند با تبیین نقش (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 31
27 تاملی بر پیشایندهای تابآوری در برابر اطلاعات منفی در بین مصرف کنندگان کالاهای دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 1
28 تاملی بر ناهمسانی شناختی پس از خرید: واکاوی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان پوشاک مد (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 20، شماره: 45
29 تبیین اثر موقعیت یابی محصول بر عملکرد شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 29، شماره: 1
30 تبیین علل نارضایتی مشتریان مبتنی بر تحلیل متن کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 9، شماره: 35
31 تحلیلی تاریخی برعلل شکست در پروژه های توسعه صنعت نفت (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 15، شماره: 3
32 تصویر ذهنی کشور مبدا و شکل گیری ارزش برند محصولات الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 1، شماره: 3
33 تعیین وزن شاخص های ارزیابی عملکرد ورتبه بندی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی استانهای غرب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 13
34 شناسایی ابعاد استراتژی کسب وکار دیجیتال جهت ورود به بازارهای بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 1
35 شناسایی استراتژی های کلیدی تولید محصول زیتون ایران و الزامات فنی پیاده سازی آنها با رویکرد تولید در کلاس جهانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 4، شماره: 8
36 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در تدوین استراتژی مرچندایزینگ کاراکترهای انیمیشنی در بازار ایران با استفاده از روش نظریه مبنایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 3
37 شناسایی قابلیت های بازاریابی برون گرای موثر در عملکرد تولید محصول جدید: نقش تعدیل گری ساختار مشتری بنیاد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 3
38 شناسایی مدل های ذهنی مدیران شرکت های صنایع غذایی از موانع توسعه صادرات (نمونه کاوی: مدیران شرکت های لبنی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 1
39 شناسایی نشانگرهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت میزبانی بین المللی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 2، شماره: 1
40 شناسایی و اولویت بندی مهم ترین موانع فرهنگی گردشگری اجتماع محور در ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 33، شماره: 2
41 شناسایی و اولویتبندی مشتریان کلیدی بر مبنای ارزش دوره عمر آنها با استفاده از مدل آر. اف. ام. (مطالعه موردی: شرکت مخابرات استان قم) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 2
42 شناسایی و دسته‎بندی ذهنیت کارآفرینان نسبت به قلمرو اکوسیستم بازاریابی بین‎المللی با استفاده از روش کیو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 3
43 شناسایی و رتبه بندی پیشایندهای توسعه برند کارفرمایی با استفاده از روش کیو (نمونه کاوی: دانشگاه های دفاعی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 12، شماره: 1
44 طراحی الگوی چابکی استراتژیک در رابطه با رونق پایدار تولید بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد (مورد مطالعه: صنایع خودروسازی) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 15، شماره: 2
45 طراحی چارچوب مفهومی برندسازی اسلامی برای ورود به بازارهای جهانی در صنایع جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 1
46 طراحی زنجیره ارزش آفرین پایدار با استفاده از نوآوری بسته بندی؛ تبیین قابلیت دو سو توانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 49
47 طراحی شبکه مضامین برند حلال در صنعت گردشگری درمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 50
48 طراحی فضای داخلی فروشگاه ها بر اساس شبیه سازی الگوی حرکتی افراد (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 24
49 طراحی مدل سنجش میزان بهبود عملکرد برند با رویکرد سیستم خبره فازی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 40
50 طراحی مدل همراستایی ابزارها و اهداف بازاریابی رسانه های اجتماعی شرکت های استارت آپی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 19، شماره: 43
51 طراحی و رتبه بندی شیوه های استعدادیابی در مراکز نخبگانی نیروهای مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 1، شماره: 2
52 عملکرد شرکت های صادراتی: واکاوی نقش رفتارهای برند‎ساز کارکنان بر ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 3، شماره: 2
53 عوامل تاثیرگذار بر برندسازی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 2
54 عوامل موثر بر واکنش های رفتاری بازدیدکنندگان از مقصدهای گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 20
55 کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل های شهر مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 6
56 گردشگری و اطلاع رسانی پزشکی مبتنی بر وب: یک رویکرد نتنوگرافی (مورد مطالعه: پلتفرم گردشگری پزشکی آریا مدتور) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 8، شماره: 1
57 معماری فرآیند توسعه و حمایت از اجتماع نخبگانی در حوزه دانش آموزی و دانشجویی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 1
58 مقایسه مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات در بین زنان و مردان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 3، شماره: 8
59 موانع موثر بر قصد خرید سبز: رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 8، شماره: 1
60 نقش بازی وارسازی به عنوان استراتژی خلق رشد در مدل پذیرش نوآوری تحول آفرین در نرم افزارهای کاربردی پرداخت موبایلی (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 3
61 نقش رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی در ارتقای عملکرد صادراتی بنگاه ها با تبیین نقش میانجی کسب مزیت رقابتی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 34
62 نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر اکوسیستم بازاریابی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
63 نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر اکوسیستم بازاریابی بین المللی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
64 نوع شناسی استراتژی های هک رشد در چارچوب قیف بازاریابی هک رشد (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 14، شماره: 2
65 واکاوی نقش ابعاد سرمایه اجتماعی بر توسعه محصول جدید: با تاکید بر نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 17، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل برای افزایش چابکی در پایداری زنجیره تامین با استفاده از تحلیل دینامیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
2 ارائه مدل به منظور بررسی رابزه بازار محوری و مدیریت دانش با عملکرد سازمان(مورد مطالعه:هتل های 5 ستاره مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
3 ارائه مدل کارآمد برای مدیریت ارتباط با مشتری در بانک سپه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
4 ارائه یک متدولوژی برای شبیه سازی ارتباطات بین سازمانی دستگاه های دولت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
5 ارزیابی شاخص ها و انتظارات فرهنگی، زیستی، اجتماعی و اقتصادی شرکت ذوب آهن براساس مدل EFQM ازدیدگاه جامعه آماری آگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
6 استراتژی های خلق ارزش در بازارهای B2B (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
7 Investigation of the Relationship between Integrated Product Development Process and Customer Satisfaction (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
8 The factors affecting brand love and its consequences in hospital servicesector (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
9 بررسی و شناسایی عوامل موثر برآموزش کارکنان در سازمانهای پروژه محور و تاثیر آن بر اثربخشی سازمان (مورد مطالعه : در شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
10 بررسی اثر بازاریابی درونی و رفتارهای شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات داخلی. مطالعه پیمایشی دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
11 بررسی اثر مدیریت ریسک بر عملکرد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت
12 بررسی تاثیر کیفیت وب سایت و کیفیت ارتباط بر قصد خرید با تاکید بر نقش واسطه ای ارزش سودگرایانه و ارزش اجتماعی ادراک شده (مورد مطالعه: مشتریان سایت دیجی کالا) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
13 بررسی تأثیر چابکی استراتژیک بر کسب مزیت رقابتی (مطالعه موردی: شرکت صنعتی عقاب افشان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
14 بررسی تأثیر هوش سازمانی بر آینده نگری مدیران (مطالعه موردی: دانشگاه مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
15 بررسی رابطه بین تسهیم دانش فرآیند توسعه یکپارچه محصول جدیدباموفقیت توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
16 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی دربانک کشاورزی مطالعه ی روسای شعب استان سمنان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
17 بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت زنجیره تامین پایدار با استفاده روش سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
18 بررسی نقش بازاریابی چریکی و مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان با تأکید بر نقش میانجی تبلیغات دهان به دهان (مورد مطالعه: بیمه ایران شهرستان ایلام) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات
19 بررسی نقش ریسک و اعتماد در گرایش به بانکداری موبایل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه
20 بررسی و طراحی مدل ملی- منطقه ای توسعه اکوتوریسم در ایران (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
21 بکار‌گیری و مقایسه روشهای AHP, TOPSIS, ELECTRE در انتقال تکنولوژی تولید ترانسفورماتورهای خشک رزینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
22 بهینه سازی شبیه سازی در خطوط تولید با استفاده از SA (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
23 تاثیر ارزش ویژه نام تجاری بر گرایش به خرید و ترجیح نام تجاری مشتریان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
24 تاثیر چابکی سازمانی بر کسب مزیت رقابتی (مورد مطالعه: شعب بانک ملی شهرستان سمنان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
25 تبیین اثر ادراک از کیفیت خدمات و اعتماد به بانک بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه: نقش تعدیلگر ارزش درک شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
26 تبیین مفهوم و جایگاه مدیریت زنجیره تأمین گردشگری (TSCM) در توسعه صنعت گردشگری (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
27 تجزیه و تحلیل نقش زیرساختها و مشتری محوری در افزایش کیفیت اطلاعات مشتریان در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه: بانک ملت استان سمنان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
28 تعیین ظرفیت انبارهای میانگیر در خطوط تولید با استفاده از Simulated Annealing (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
29 توزیع و انتشار اقتصادی بار بین نیروگاه ها با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
30 سنجش قصد خرید مصرف کنندگان از طریق تبیین جامعه شناختی آمیخته بازاریابی سبز با اثر تعدیل گری شخصیت مشتری (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات لبنی مانیزان در شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب و کار و بازرگانی
31 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در تدوین استراتژی مرچندایزینگ کاراکترهای انیمیشنی دربازار ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
32 شناسایی نیازهای مشتریان خدمات بانکی با بهره گیری از مدل گسترش عملکرد کیفیت (مطالعه موردی: مشتریان بانک شهر شهرستان سمنان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
33 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کارایی در بانکداری با استفاده از تکنیک MADM مطالعه موردی: بانک مهر اقتصاد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
34 طراحی مفهومی یک سیستم پشتیبان تصمیم برای بخش دولت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
35 عوامل موثر بر فرار مالیاتی تبعیین و تعیین آن با مدل تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
36 فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و نقش بکارگیری تجارت الکترونیک در بهبود آن(مورد مطالعه: صنعت خودروسازی ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
37 کاهش فشارهای عصبی در محیط کاری کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
38 مدلسازی و شبیه سازی الگوی رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار با رویکرد دینامیک سیستم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
39 مطالعه وضعیت مدیریت دانش براساس مدل نوناکا و تاکوچی در شرکت ملی حفاری ایران و راه کارهایی جهت پیاده سازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
40 واکاوی روش تحقیق تصویربرداری: روش ها و تحلیل تصاویر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد