دکتر آیت اله دهقان

دکتر آیت اله دهقان رئیس اداره تربیت بدنی و سلامت دانش آموزی

دکتر آیت اله دهقان

Dr. Ayatolah Dehghan

رئیس اداره تربیت بدنی و سلامت دانش آموزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.