دکتر مصطفی تیموری

دکتر مصطفی تیموری استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر مصطفی تیموری

Dr. Mostafa Teimoori

استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی و اولویتبندی چالشهای حاشیهنشینان منطقه دهلکوه شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 3
2 ساز و کارهای موثر بر مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی ترویجی در شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 2
3 شناسایی پتانسیل تعاونی های کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگر حوزه های تعاون با استفاده از تکنیکAHP (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 1، شماره: 3
4 نگاهی بر عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی دشت ورامین بر اساس مدل SWOT (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 36، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عوامل مرتبط با دانش گندمکاران شهرستان ابهر پیرامون مدیریت آب زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
2 بررسی عوامل موثر بر افزایش تولید گوجه فرنگی در استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
3 بررسی و پیش‌بینی خشکسالی هواشناسی ایستگاه شهرکرد با استفاده از سری‌های زمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
4 تحلیل الزامات توسعه کشاورزی پایدار در استان زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
5 تعیین الگوی کشت بهینهی محصولات زراعی شهرستان قاین استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
6 مدیریت منابع آب زراعی در شهرستان شیروان و چرداول «اهمیت، مشکلات، راهکارها و پیشنهادات» (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
7 نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه و افزایش عملکرد کشت های هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای