دکتر محمد زهرابی

دکتر محمد زهرابی Associate Professor, University of Tabriz

دکتر محمد زهرابی

Dr. Mohammad Zohrabi

Associate Professor, University of Tabriz

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study of Iranian EFL Teachers' Perceptions and Practices Regarding Listening Instruction (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 1
2 A Study of the Effect of Dictogloss as a Medium of Form-focused Instruction on Vocabulary versus Grammar Development of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 2
3 Citation Behaviours of Applied Linguists in Discussion Sections of ‎Research Articles (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 2
4 Corrective Feedback and Iranian EFL Learners' Spoken Complexity and Accuracy (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 2
5 Exploring EFL Teachers’ Perceptions of Strategies for Promoting Learners’ Willingness-to-Communicate in Online Classes (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 1
6 How do Writers Present Their Work in Introduction Sections? A Genre-based Investigation into Qualitative and Quantitative Research Articles (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 2
7 Interpersonal Meanings in Children’s Storybooks (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 7، شماره: 2
8 Introducing and Investigating a New Micro-strategy for Teaching Spelling Patterns: Active Mental Photography (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 3
9 Process-oriented Listening Instruction: A study of Iranian EFL Teachers’ Stated and Actual Practices (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 36، شماره: 3
10 Scrutinizing the Affective Predictors of Teacher Immunity in Foreign Language Classrooms (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 16، شماره: 1
11 Study Quality in Quantitative L۲ Research: A Path Analysis on the Perceptions of Iranian Published Authors (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 1
12 The Effect of Explicit and Implicit Corrective Feedback on Segmental Word-Level Pronunciation Errors (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 2
13 The Effect of Open vs. Closed Tasks on Improving Iranian EFL Learners’ Oral Performance (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 38، شماره: 4
14 The Effect of the Corrective Feedback on Iranian EFL Learners' Speaking Accuracy and Breakdown Fluency (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Comparative Study of Interchange1 Third edition and English Book1 of Iranian High Schools (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی