دکتر رقیه کریم زاده

دکتر رقیه کریم زاده گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

دکتر رقیه کریم زاده

Dr. Rogayeh Karimzadeh

گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ترجیح میزبانی و هیپرپارازیتیسم زنبور Hym.; Encyrtidae)) Ooencyrtus fecundus پارازیتویید تخم سن گندم و هیپرپارازیتویید جنس Trissolcus spp. (Hym.; Platygastridae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 8، شماره: 2
2 تعیین پراکنش مکانی سرخرطومی های برگ خوار Hypera postica و ریشه خوار یونجهSitona spp. (Coleoptera: Curculionidae) با استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 83، شماره: 2
3 رابطه ی نوسانات جمعیت سن گندم Eurygaster integriceps با متغیرهای محیطی در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 1
4 سازگاری Beauveria bassiana (Balsamo) ‎ با چند حشره کش زیست سازگار، و بررسی اثر آنها روی چهار گونه از حشرات آفت و دشمن طبیعی مزارع یونجه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 50، شماره: 2