دکتر حسین نوید

دکتر حسین نوید گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

دکتر حسین نوید

Dr. Hossien Navid

گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز اجزا محدود سه بعدی ابزار خاکورزی عریض درخاک های لومی شنی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 41، شماره: 1
2 اثر روش های مختلف خاک ورزی بر خواص خاک رسی و عملکرد گندم در تناوب با نخود در شرایط دیم (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 1
3 ارائه مدل انتخاب ناوگان ماشینی مزارع چندکشتی بر اساس برنامه ریزی خطی عدد صحیح (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 1
4 ارزیابی شتاب و فرکانس غالب کف کامیون در جاده های ثانویه و بررسی پارامترهای موثر در ارتعاش (دریافت مقاله) مجله مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
5 ارزیابی کاربرد طیف الکترومغناطیس در کارایی روش های خاک ورزی حفاظتی و مرسوم در شرایط دیم (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 30، شماره: 3
6 ارزیابی کیفیت (خردشدگی) مغز حاصل از شکستن گردو تحت بار ضربه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
7 اندازه گیری و آنالیز ارتعاش وارده به میوه در کف اتاق کامیون حین حمل ونقل در بزرگراه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
8 برآورد شاخص های دقیق کاری با استفاده از سامانه صوتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
9 بررسی تاثیر سرعت پیشروی، دور کوبنده و دور دمنده بر میزان تلفات کل کمباین کلاس توکانو۳۲۰ در برداشت گندم (دریافت مقاله) مجله مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
10 تصحیح خطای گیرنده دستی GPS با استفاده از یک گیرنده ثابت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 40
11 تعیین مدل رگرسیونی تاثیر سرعت پیشروی، سرعت دورانی کوبنده و دور دمنده بر میزان افت عقب کمباین Claas Tucano ۳۲۰ (دریافت مقاله) مجله مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
12 تغییر الگوی کشت بهینه با توجه به ریسک و محدودیت های جدید اعمالی شرکت آب منطقه ای استان کردستان (مطالعه موردی مزرعه ۲۰۰ هکتاری در دشت دهگلان) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 1
13 سازگاری ابعادی صندلی کمباین‌های برداشت، مرسوم با ابعاد آنتروپومتریک کاربران و ارائه ابعاد مناسب براساس اصول ارگونومی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 8، شماره: 1
14 طراحی و ساخت سامانه ولتاژ بالا برای نابودی علف های هرز با سازوکار بازخوردی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
15 طراحی، ساخت و ارزیابی جاذب ارتعاشی برای کاهش اثر تداخلی لرزش های کمباین بر عملکرد دستگاه پایش تلفات دانه (دریافت مقاله) مجله مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون آزمایشگاهی سیستم پایش تلفات محصول واحد تمیز کننده کمباین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
2 اثر روش، سرعت و عمق خاکورزی بر خواص شیمیایی خاک در مزارع گندم در شهرستان آققلا (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
3 ارزیابی زیست محیطی کشت گندم در آققلا از توابع استان گلستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
4 ارزیابی عملکرد برداشت کننده بادام زمینی نوع حفرکننده/لرزاننده/برعکس کننده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
5 ارزیابی مزرعه ای دستگاه پایش تلفات دانه کمباین (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
6 ارزیابی و انتخاب تراکتور از بین چهار نوع تراکتور به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در محدوه توان 30-90 کیلووات (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
7 استفاده از روش های یادگیری عمیق برای ارزیابی کیفیت کاشت غلات (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
8 الگوریتمی جدید برای تشخیص و اندازه گیری جریان بذر در کارنده ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
9 برآورد سطح توجیه کنندهی مالکیت برای فناوری برداشت گندم با کمباین در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
10 برآورد و ارزیابی شاخص های عملکردی سازوکار بازخوردی در سامانه ولتاژ بالا نابودگر علف های هرز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
11 بررسی ارتباط بین افسردگی و ترس از سقوط در سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت سالمندی
12 بررسی تأثیر روشهای مختلف خاکورزی بر عملکرد گندم و خواص فیزیکی خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
13 بررسی رفتار دیسک هرسهای دیسکی به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
14 بررسی رفتار ساقه زیرشکن C شکل تحت زوایای مختلف به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
15 بررسی سطح آموزش استفاده ازتراکتور دردفترچه راهنمای تولیدات شرکت ITM ازنظر کاربران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
16 بررسی فاکتورهای موثر بربازده مزرعه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
17 بررسی مشکلات تراکتورمسی فرگوسن 285 شرکت تراکتورسازی ایران-تبریز از نگاه کشاورزان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
18 بررسی میزان ارتعاشات عقب کمباین در حوزه زمان در شرایط مختلف کاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
19 پیش بینی هزینه های نگهداری و تعمیر ماشین برداشت نیشکر فعال در ایران با استفاده ار شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
20 تاثیر سازگاری ابعادی بر ایمنی در تراکتورهای کشاورزی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
21 تحلیل پارامترهای عملیاتی تاثیر گذارشخم با گاو آهن برگرداندار روی فرسایش خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
22 تحلیل جعبه دنده کمباین سهند اس 68 به منظور امکان سنجی افزایش ظرفیت انتقال توان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
23 تحلیل رفتار دینامیکی تیلر دوار تحت بارهای گذرا با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
24 تحلیل و بررسی جریان انرژی در تولید زیتون مطالعه موردی شهرستان طارم (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
25 تشخیص علف هرز در مزارع غلات با استفاده شبکه عصبی کانولوشنی مبتنی بر یادگیری عمیق (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
26 تعیین مدل رایضی هزینه های نگهداری و تعمیر کاشی نهای برداشت نیشکر فعال درکشت و صنعت دعبل خزاعی خوزستان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
27 توسعه الگوریتمی برای شمارش بذور در ردیف کاری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
28 سیستم الکترو هیدرولیکی برای کنترل حرکت جانبی کولتیواتور ردیفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
29 طراحی و روش ساخت ماشین علوفه خردکن مناسب برای دامپروری های با ظرفیت متوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
30 طراحی و ساخت دستگاه جمعآوری مکانیزه محصول بادام (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
31 طراحی و ساخت دستگاه سنجش عملکرد جاذب ارتعاشی در سیستم پایش تفات دانه کمباین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
32 طراحی و ساخت سیستم پایش عملکرد خطی کار ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
33 مقایسه تلفات برداشت بادام زمینی در دو روش ماشینی و دستی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
34 مقایسه عملکرد دو معماری ژرف و کم عمق شبکه های عصبی کانولوشنی جهت تشخیص و طبقه بندی بیماری روی برگ محصول خیار (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی