دکتر مریم عباس والی

دکتر مریم عباس والی استادیار بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر مریم عباس والی

Dr. Maryam Abbasvali

استادیار بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antioxidant Activity of Methanolic Extract of Olive Leaf on Oxidative Stability of Sunflower Oil (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم تغذیه دوره: 7، شماره: 4
2 اثر عصاره متانولی نعناع و چوچاق بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در پنیر سویا در دمای 15درجه سانتیگراد (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 3، شماره: 3
3 استاندارد کردن روش الیزای نقطه ای برای تشخیص بروسلوز گوسفند و مقایسه آن با روش های سرولوژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 10، شماره: 1
4 Evaluation of the Inhibitory Effects of Zinc Oxide Nanoparticles on Biofilm Formation of Some Foodborne Bacterial Pathogens (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 11، شماره: 5
5 بررسی آلودگی میکروبی سالاد های الویه عرضه شده در بازار اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 3، شماره: 2
6 بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره های استونی، اتانولی و متانولی برگ چهار رقم زیتون ایرانی بر اشریشیا کولای (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 2، شماره: 2
7 بررسی خصوصیات ضد باکتریایی اسانس های گیاه کاکوتی کوهی ( Ziziphora (clinopodioides و آویشن دنایی (Thymus daenensis) علیه باکتری های بیماری زای غذازاد (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 3
8 تاثیر عصاره های آبی و اتانولی گیاه زنیان) Ammi trachyspermum) و چای کوهی ( Stachys lavandulifolia) بر باکتری استرپتوکوکوس گونه Streptococcus iniae عامل بیماری استرپتوکوکوزیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 14، شماره: 2
9 تشخیص آلودگی میکروبی پاکت های شیر UHT با استفاده از سیستم فراصوت (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 51
10 مدل سازی تشخیص فراصوتی آلودگی پاکت های شیر UHT به باکتری Escherichia coli با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 3
11 مطالعه برهمکنش پوشش خوراکی نشاسته سیب زمینی با اسانس آویشن دنایی وکاکوتی کوهی بر خصوصیات شیمیایی و ارگانولپتیک سینه مرغ نگه داری شده در دمای یخچال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 74، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرآنتی باکتریال عصاره متانولی چوچاق (Eryngium Caeruleum) براشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس دریک مدل غذایی در دمای 4 درجه سانتیگراد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
2 اثرات باقیمانده آفت کش های کشاورزی بر سلامت مصرف کننده و لزوم جایگزینی آفت کش های بیولوژیک با آنها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
3 استفاده از پلیلایزین به عنوان یک ترکیب ضد میکروب طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
4 استفاده از ذرات نانو در جلوگیری از تشکیل بیوفیلم باکتریهای بیماریزای غذازاد (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
5 استفاده از نگهدارندههای طبیعی در افزایش مدت زمان ماندگاری روغن های گیاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
6 EFFECT OF ACTIVE EDIBLE COATING ON MICROBIAL PROPERTIES OF RAINBOW TROUT (ONCHORYNCHUS MYKYSS) DURING CHILLED STORAGE (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
7 EFFECT OF POLYLYSINE AND CARRAGEENAN COATING ON MICROBIAL PROPERTIES OF RAINBOW TROUT (ONCHORYNCHUS MYKYSS) DURING CHILLED STORAGE AT 4˚C (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
8 EFFECT OF Ε-POLY-LYSINE TO EXTEND THE SHELF LIFE OF READY-TO-EAT TURKEY BREAST (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
9 Evaluation of the Inhibitory Effects of Magnesium Oxide and Copper Oxide nanoparticles on Biofilm Formation of Some Foodborne Bacterial Pathogens (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو فناوری
10 باسیلوس کواگولانس به عنوان یک پروبیوتیک ارزشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
11 بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات اکسید مس بر علیه اشریشیا کلی O157:H7 و لیستریا منوسیتوژنز (دریافت مقاله) همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی
12 بررسی اثر مهاری نانوذره اکسید منیزیم در تشکیل بیوفیلم چهار گونه باکتری بیماریزای غذازاد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه فناوری نانو
13 بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از تجمع هیدروکربن های نفتی و امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
14 بررسی شیوع آلودگی سالمونلایی لاشه های مرغ گوشتی در کشتارگاه صنعتی (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی کاربرد bioremediation (بهینه سازی زیستی) در مدیریت پسماندهای مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
16 بررسی ویژگیهای آنتی اکسیدانی عصاره های آبی و الکلی گلبرگ زعفران (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
17 روشهای مهار آنزیم پلی فنول اکسیداز و پیشگیری از عارضه لکه سیاه در میگو (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
18 غذاهای ارگانیک (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
19 غیرفعال کردن لیستریا مونوسیتوژنز با عصاره و اسانس دارچین در آب سیب، تولید آب سیب دارچینی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
20 غیرفعال کردن لیستریا مونوسیتوژنز تا اسانس توأم دارچین و نعناع در آب سیب (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
21 غیرفعال کردن لیستریا مونوسیتوژنز در آب سیب با اسانس نعناع، تولید آب سیب نعناعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
22 فلزات سنگین آلاینده های زیست محیطی و امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
23 کاربرد فناوری نانو در بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
24 کاربردهای سیستم بویایی الکترونیکی در کنترل کیفیت مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
25 کاربزد تکنولوژی میدانهای الکتزیکی پالسی (Pulsed Electric Fields) در فزاوری مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
26 نقش صنایع و تأثیر آن بر اصلاح الگوی مصرف و مدیریت تغذیه جامعه (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران