دکتر علیرضا کریمی

دکتر علیرضا کریمی دانشیار- دانشگاه تبریز

دکتر علیرضا کریمی

Dr. Alireza Karimi

دانشیار- دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اندیشه نجات بخشی در میان فرق حروفیه و نوربخشیه در ایران دوره تیموری (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 22
2 جایگاه بیزانس در سیاست خارجی ایلخانان (۷۳۶-۶۵۶ ه. ق / ۱۳۳۵-۱۲۵۸م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 5، شماره: 2
3 جایگاه مقام سلطان در اندیشه عرفانی انسان کامل سید علی همدانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دوره: 4، شماره: 1
4 دارالحرب (با تاکید بر اروپا) از دیدگاه سیاحان مسلمان تا پیش از یورش مغولان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 19، شماره: 4
5 دگرگونی موقعیت نخبگان فرهنگی و اجتماعی دوره تیموری هرات در روزگار صفوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 8، شماره: 2
6 روابط تجاری ایران و جنوا در دوره ی ایلخانان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 23، شماره: 18
7 سیاست در نظر ایرانیان عصر صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 7، شماره: 12
8 سیاست های زبانی پهلوی اول در کردستان و پیامدهای آن (با تاکید بر مدارس) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 8، شماره: 30
9 علل تنش در روابط خارجی ایران و ازبکان (از آغاز تا پیش از پادشاهی عباس اول) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 3، شماره: 11
10 عوامل گرایش سلطان محمد الجایتو به مذهب شیعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع) دوره: 2، شماره: 2
11 قراوناس عراقی و نقش آن ها در تحولات عصر ایلخانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 4، شماره: 1
12 نگاهی بر مفهوم تاریخی دفاع غیرعامل در عصر اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 5، شماره: 18