دکتر ابراهیم شعاریان ستاری

دکتر ابراهیم شعاریان ستاری استاد، گروه حقوق تجارت بین الملل دانشگاه تبریز

دکتر ابراهیم شعاریان ستاری

Dr. Ebrahim Shoarian Sattari

استاد، گروه حقوق تجارت بین الملل دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ایفای تعهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام های ملی و اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 11، شماره: 42
2 تاثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تاکید بر اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 7، شماره: 26
3 داوری تخییری: مطالعه تطبیقی در نظام‎های حقوقی ملی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 26، شماره: 103
4 سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 12، شماره: 24
5 سهم و حقوق ناشی از ان در شرکتهای سهامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 4، شماره: 7
6 مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 2، شماره: 1
7 مفهوم و شرایط اجرای جایگزین تعهدات قراردادی در ایران و اسناد نوین بین المللی (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 11، شماره: 38
مقالات کنفرانسی