دکتر شمس اله عبداله پور

دکتر شمس اله عبداله پور مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

دکتر شمس اله عبداله پور

Dr. Shamsollah Abdollahpour

مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پارامترهای طراحی بر جدا شدن مواد در کوبنده برای کمینه کردن افت جداکننده در کمباین (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 3
2 اثر پارامترهای کاری بر بازده کوبنده به منظور کنترل افت کوبنده (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 1
3 ارائه مدل ریاضی افت عقب کمباین غلات در برداشت مکانیزه محصول سویا (دریافت مقاله) مجله مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
4 ارایه و ارزیابی یک مدل تجربی برای بادبردگی نازل های باد بزنی در تونل باد به کمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
5 ارزیابی بیلان انرژی در مزارع گندم دیم استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 1
6 ارزیابی تلفات روش های مختلف برداشت کلزا در منطقه خراسان (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 2
7 بررسی اثر افزودن دو بشقاب جانبی به شیاربازکن دودیسکی مورد استفاده در سیستم بی خاک ورزی بر خصوصیات فیزیکی بستر بذر (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 3
8 بررسی اثر شاخص سینماتیک و ارتفاع چرخ فلک بر تلفات دماغه کمباین (دریافت مقاله) مجله مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
9 بررسی الگوی حرکت خاک در بستر بذر به جا مانده از یک شیاربازکن نوین مناسب جهت استفاده در سیستم بی خاک ورزی (No-tillage) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 2
10 بهینه سازی تولید زیست گاز در هضم بی هوازی پسماندهای آلی جامد شهری با غلظت های مختلف تحت پیش تیمارهای حرارتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
11 بهینه سازی متغیرهای دما و زمان پیش تیمار حرارتی و غلظت مواد آلی به منظور تولید بیشینه متان در هضم بی هوازی پسماندهای آلی (دریافت مقاله) مجله مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
12 بهینه سازی واحد کوبنده برای دانه های آفتابگردان آجیلی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
13 تاثیر شاخص سینماتیکی و شکل میله بر عملکرد پیازکن میله ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 14، شماره: 3
14 تاثیر شاخص سینماتیکی و شکل میله بر عملکرد پیازکن میله ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 14، شماره: 3
15 تعیین اندازه قطرات آفتکش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 4
16 ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 13، شماره: 4
17 ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 13، شماره: 4
18 شبیه سازی گام به گام هاضم بی هوازی لجن فاضلاب شهری با هم زنی نوماتیکی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 53، شماره: 1
19 طراحی محفظه تخمیر و ساخت هاضم بی هوازی ناپیوسته به منظور تولید بیومتان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
20 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه برگ جمع کن مخصوص تراکتورهای باغی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
21 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه تنک کن محصولات ردیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
22 طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه پاشش نرخ متغیر برای کنترل علف هرز (دریافت مقاله) مجله مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
23 مدل سازی و طراحی پیش طرح سامانه گردآورنده خورشیدی تخت هوایی به منظور تامین گرمایش انبار خشک کن غلات: مطالعه موردی ذرت دانه ای (دریافت مقاله) مجله مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون، ارزیابی و بهینه سازی نمونه آزمایشگاهی کودکار نرخ متغیر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
2 اثر پارامترهای طراحی بر جدا شدن مواد در کوبنده کمباین سهند 68s با ارایه مدل ریاضی برای کمینه کردن افت جداکننده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
3 اثر روش های مختلف برداشت بر سینتیک خشک شدن و افت محصول یونجه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
4 ارائه مدل ریاضی افت هدکمباین با استفاده ازآنالیز ابعادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
5 ارائه مدل هوشمند پیش بینی اندازه ذرات سم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
6 ارائه معادله ای برای مصرف ویژه سوخت کمباین سهند 68اس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
7 ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز و تعیین عملکرد آن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
8 ارزیابی روشهای مختلف کشت پیاز جهت تعیین روش مکانیزه مناسب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 ارزیابی عملکرد برداشت کننده بادام زمینی نوع حفرکننده/لرزاننده/برعکس کننده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
10 ارزیابی عوامل موثردراندازه ذرات سم به منظور تثبیت قطرمتوسط حجمی ذرات VMD (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
11 ارزیابی ماشین برداشت پیاز SAMON مدل FAVORITE 2000 مطالعه موردی در منطقه جیرفت و کهنوج (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
12 ارزیابی ماشین سرزن پیاز(SAMON)(مطالعه موردی منطقه جیرفت و کهنوج) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
13 استفاده از مدل فازی- عصبی تطبیق پذیر در پیشبینی افت سکوی برش کمباین برداشت (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
14 افت دماغه کمباین به صورت تابعی از شاخص سینماتیک و ارتفاع چرخ فلک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
15 انتخاب و ارزیابی سیستم مناسب حس بوته درطراحی دستگاه تنک کن انتخابی محصولات ردیفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
16 بررسی اثر پارامترهای کاری بر بازده کوبنده کمباین سهند46s با استفاده از مدل ریاضی به منظور کنترل افت کوبنده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
17 بررسی تأثیر تنظیمات چرخفلک کمباین غلات بر میزان افت هد (مطالعه موردی در کشورهای ایران و آلمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
18 بررسی روابط رگرسیون خطی و غیرخطی بین شاخص های مختلف با دمای یک سامانه PV/T (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
19 بررسی شاخصهای مختلف برای طراحی و ساخت یک سامانهی PV/T بهروش دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
20 بررسی عوامل مؤثر در یکنواختی اندازه ذرات سم با استفاده از معیار c.v (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
21 بررسی عوامل موثر بر جداسازی کلاله زعفران در یک تونل هوا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
22 بررسی و مقایسه ی دو دستگاه سرشاخه خردکن مجهز به خردکنهای دیسکی و استوانهای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
23 پیشنهاد مدل ریاضی عملکرد سیستم تمیز کننده کمباین غلات و بهینه سازی عملکرد با استفاده ازروش پاسخ سطح (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
24 تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی برگ پیاز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
25 تعیین مناسبترین سرعت پیشروی و زاویه نفوذ تیغه در ماشین برداشت پیاز SAMON (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
26 جداسازی زعفران از سایر اجزای گل توسط جداکننده ی سیکلونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
27 روش های راه اندازی بادزن در دستگاه های برگ جمع کن نوع محور تواندهی گرد (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
28 شبیه سازی اثر همزنی بر تولید متان در هضم بی هوازی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
29 طراحی حجمی و ساخت هاضم بی هوازی به منظور تولید گاز متان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
30 طراحی و روش ساخت ماشین جمع آوری فندق با روش نیوماتیک توسط سیکلون (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
31 طراحی و ساخت تحلیل گر خصوصیات آیرودینامیکی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
32 طراحی و ساخت دستگاه تنک کن محصولات ردیفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
33 طراحی و ساخت دستگاه جمعآوری مکانیزه محصول بادام (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
34 طراحی ی تحلیل استاتیکی شاسی و مخزن دستگاه برگ جمع کن مخصوص تراکتورهای باغی به منظور بهینهسازی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
35 طراحی، ساخت و ارزیابی دبی سنج مواد دانه ای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
36 طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اندازه گیری برخط افت دماغه کمباین غلات (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
37 طراحی، ساخت و ارزیابی یک شاخه تکان برای برداشت بادام (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
38 طرحریزی پروژههای مکانیزاسیون کشاورزی با فنون شبکهای (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
39 محاسبه برخی پارامترهای مهم درطراحی نقاله نیوماتیک لوبیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
40 محاسبه ی توان مصرفی دماغه ی برداشت کمباین سهند 68s برای برداشت گندم رقم الوند (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
41 مشکلات پیش رو در جمع آوری برگ درختان پاییزی به روش دستی و ارائه راهکارمناسب مطالعه موردی: کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
42 مقایسه تلفات برداشت بادام زمینی در دو روش ماشینی و دستی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران