دکتر اصغر محمودی

دکتر اصغر محمودی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

دکتر اصغر محمودی

Dr. Asghar Mahmoudi

گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سرعت جریان هوا بر فرآیند پیش‌‌خنک‌‌کاری انار با هوای سرد اجباری در انتقال حرارت ناپایا (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
2 برآورد شاخص های دقیق کاری با استفاده از سامانه صوتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
3 بررسی اثر سرعت و عمق خاک ورزی حفاظتی بر جرم مخصوص ظاهری خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
4 بررسی اثر سرعت و عمق خاک ورزی حفاظتی بر مصرف سوخت مزرعه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
5 بررسی تناظر فوریه – رینولدز در تخمین پارامترهای پیش خنک سازی انار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 17، شماره: 67
6 پایش و مدل سازی چروکیدگی ورقه های سیب هنگام خشک شدن در هوای گرم با استفاده از ویژگی های بافت تصاویر پس پراکنش لیزر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 18، شماره: 68
7 پیش بینی سفتی میوه هلو با استفاده از سامانه تصویربرداری پس پراکنش نور لیزر (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 3
8 تعیین اندازه قطرات آفتکش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 4
9 خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی میوه توت فرنگی رقم پاروس (Paros Variety) در طبقات مختلف (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 16، شماره: 1
10 دسته بندی هوشمند هندوانه ی رقم چارلستون گری بر اساس میزان رسیدگی با استفاده از پردازش سیگنال های آکوستیک (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 49، شماره: 3
11 ساخت و ارزیابی سامانه آکوستیک هوشمند برای درجه بندی زمان واقعی بادام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 16، شماره: 65
12 سیستم هوشمند جداسازی زمان واقعی پسته های خندان و ناخندان با تلفیق تکنیک های صوتی و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 10، شماره: 4
13 سیستم هوشمند جداسازی زمان واقعی پسته های خندان و ناخندان با تلفیق تکنیک های صوتی و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 10، شماره: 4
14 طراحی و ساخت دینامومتر اتصال سه نقطه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 7، شماره: 2
15 طراحی و ساخت دینامومتر اتصال سه نقطه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 2
16 طراحی و ساخت سیستم تعقیب گر خورشید با روش کنترل ترکیبی آنالوگ-دیجیتال و امکان سنجی کاربرد آن در خشک کن های خورشیدی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 2
17 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه تنک کن محصولات ردیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
18 مقایسه کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی و انفیس در درجه بندی آکوستیک ا رقام مختلف بادام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر خاکورزی حفاظتی بر میزان مقاومت به نفوذ و رطوبت خاک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
2 ارائه مدل هوشمند پیش بینی اندازه ذرات سم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
3 ارائه مدل هوشمند پیش بینی چگالی گردو به روش غیرمخرب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
4 بررسی اثر خاکورزی حفاظتی بر میزان پوشش بقایای گیاهی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
5 بررسی اثر سرعت و عمق خاکورزی حفاظتی بر جرم مخصوص ظاهری خاک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
6 بررسی عوامل مؤثر در یکنواختی اندازه ذرات سم با استفاده از معیار c.v (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
7 بررسی عوامل موثر بر جداسازی کلاله زعفران در یک تونل هوا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
8 تشخیص تقلب در گوشت چرخ کرده گوسفند با استفاده از طیف سنجیVIS/NIR و روش های کمومتریکس ( مطالعه موردی : اختلاط گوشت مرغ در گوشت گوسفندی) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
9 سامانه آکوستیک هوشمند برای درجه بندی برخط ارقام بادام (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
10 شناسایی صوتی ژنوتی پهای گردو به کمک شبک ههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
11 طبق بندی دو رقم پسته ایرانی با استفاده از درخت تصمیم و منطق فازی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
12 طبقه بندی میوه توت فرنگی رقم پاروس با تلفیق تکنیک های پردازش تصویر و روش های هوشمند (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
13 طراحی و ساخت دستگاه تنک کن محصولات ردیفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
14 طراحی و ساخت سیستم تعقیبگر خورشید با روش کنترل ترکیبی آنالوگ ـ دیجیتال و امکان سنجی کاربرد آن درخشک کن های خورشیدی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
15 طیف سنجی رامان و بررسی کاربر دهای آن در تعیین کیفیت برخی از محصولات کشاورزی و مواد غذایی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
16 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در جداسازی صوتی چهار رقم پسته صادراتی ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
17 مروری بر روش کنترل فازی در کنترل آب وهوای گلخانه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
18 مقایسه روش های مختلف پیش پردازش در طیف سنجی جهت مدلسازی حجم محصول پیاز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران