دکتر مهراب داراب پور

دکتر مهراب داراب پور استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهراب داراب پور

Dr. Mehrab Darab Pour

استاد دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Qualitative Approach Towards the Implementation of Urban Sustainability in Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 9، شماره: 1
2 اجرایی شدن آرای هیئت حل اختلاف فیدیک، نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه ها و عدم توقف آن ها (با رویهسازی از رای دادگاه سنگاپور در پرونده پرسرو) (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 38، شماره: 64
3 Sustainable Development in Cities: A Qualitative Approach to Evaluate Rating Systems (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 12
4 بررسی اعتبار شرط دریافت یا پرداخت در قراردادهای بین المللی خرید و فروش گاز طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 19، شماره: 74
5 تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 92
6 تبیین مدل مدیریت حقوقی توسعه پایدار در صنعت ساخت (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 1
7 تعهدات دولتها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 28، شماره: 45
8 تقدم کارآمدی اقتصادی قوانین بر سنت گرایی در حقوق جدید تعهدات فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 21، شماره: 83
9 سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 2، شماره: 4
10 فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 32، شماره: 52
11 قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه گذار خارجی در قراردادB.O.T (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 25، شماره: 97
12 مسئله یابی حقوقی در ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی دوره: 5، شماره: 16
13 موانع و محدودیت های قانونی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و ترکیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نقش تعارض های پنهان در شرکتهای پیمانکاری و تاثیر آن در افزایش هزینه های پروژه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران