دکتر محمد راسخ

دکتر محمد راسخ استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد راسخ

Dr. Mohammed rasekh

استاد دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «حق» یا «ارزش» حیات؟ نکته ای منطقی در باب ادعای حق بر حیات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 20، شماره: 79
2 ۱ مفهوم قانون در عصر مشروطه: نویسندگان متقدم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 17، شماره: 68
3 الگوی مطلوب مداخله دولت در حوزه تامین اجتماعی، سرمایه گذاری اجتماعی و اقتضائات عدالت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 4، شماره: 10
4 امر اخلاقی و حق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 22، شماره: 87
5 انگاره های معرفتی حقوق عمومی در نظریه عدالت قاضی عبدالجبارمعتزلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 26، شماره: 92
6 بیوتکنولوژی و انسان:مسائل و دیدگاهها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 7، شماره: 40
7 پیش زمینه مفهوم قانون در عصر مشروطه:از مالک الرقابی تا تنظیمات (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 77، شماره: 83
8 تاثیر دو رویکرد الهیاتی و متن گرا بر اخلاق زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 7، شماره: 4
9 تاثیر نظریه عدالت جهانی بر مفهوم قانون (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 12، شماره: 2
10 تئوری حق و حقوق بشر بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 8، شماره: 41
11 تبیین اصول تشریفاتی قانون گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 15، شماره: 2
12 تبیین و نقد مفهوم انسان اقتصادی در رویکرد اقتصادی به حقوق (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 19، شماره: 2
13 جدال حیات بررسی اجمالی تئوری های سقط جنین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 6، شماره: 38
14 حق جزء مؤلف عدالت. (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره: 3، شماره: 6
15 حق چون برگ برنده (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 2
16 حق و مصلحت در ترازوی عدالت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 15، شماره: 1
17 حقوق و اخلاق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 2، شماره: 25
18 رویکرد نظری به مفهوم حق نسل سوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 15، شماره: 39
19 ساخت منطقی و طرح یک مسئله (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 4، شماره: 9
20 شرعگرایان و قانون در عصر انقلاب مشروطه ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 82، شماره: 101
21 صلاحیت قوه ی قانون گذاری در بودجه ریزی دولتی (مورد پژوهی کنگره ی ایالات متحده ی آمریکا) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 15، شماره: 2
22 مبانی و نظام حقوق سلامت عمومی در وضعیت اضطراری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 24، شماره: 95
23 مدرنیته و حقوق دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 13
24 مفهوم حق : درآمدی تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 2، شماره: 25
25 مفهوم حق در اندیشه بنتام و خوئی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 22، شماره: 68
26 مفهوم رگولاسیون 1 در قلمرو حقوق (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 22، شماره: 8
27 مفهوم مصلحت عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 14، شماره: 56
28 نانوفناوری و حریم خصوصی: نگاه اخلاقی و حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 11، شماره: 1
29 نسبت حکومت با زندگی مطلوب؛ نگرشی به رویکرد بی طرفی (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 1، شماره: 1
30 نسبت حکومت با زندگی مطلوب: ارزیابی رویکردهای بی طرف و کمال گرا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 16، شماره: 62
31 نگاهی انتقادی به تکثرگرایی حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 21، شماره: 83
32 نگاهی انتقادی به شکل گرایی در حقوق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 19، شماره: 74
33 وضعیت عناصر مولف مدرنیته و نسبت میان آنها و نظام حقوقی در ایران و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 5، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نقش حق در سلامتی زنان:حق بر فرزند سالم (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان