دکتر حسین فخر

دکتر حسین فخر دانشیار دانشگاه تبریز

دکتر حسین فخر

Dr. Fakhr Hossein

دانشیار دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی امکان الحاق تقصیر به عمد در قتل (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 3، شماره: 4
2 بررسی قلمرو قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 2، شماره: 3
3 بررسی کیفر شرعی و قانونی معاونت در جرم در سنجه اصل قانون مندی مجازات ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 14، شماره: 41
4 پالایش فضای مجازی در پرتو اسنادحقوق بشری (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 17، شماره: 19
5 تاملی در موارد عدول از اصول حاکم بر قصاص عضو در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 9، شماره: 16
6 جستاری انتقادی در رسیدگی به اتهامات مقامات عالی اجرایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 28، شماره: 108
7 مسئولیت کیفری بین المللی برای کشتار مسلمانان در میانمار (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 26، شماره: 93
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ورشکستگی به تقلب و تقصیر با تأکید بر لایحه جدید تجارت (دریافت مقاله) همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت
2 جعل معنوی در رویه قضایی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
3 حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور کیفری (دریافت مقاله) همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف
4 صلاحیت کیفری بین المللی در قانون جرایم رایانه ای (دریافت مقاله) همایش منطقه‌ای چالش های جرایم رایانه ای در عصر امروز
5 مفهوم نسل کشی در پرتو رأی دیوان بینالمللی کیفری رواندا (دریافت مقاله) همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن
6 نقد وبرسی بند (د) ماده 28 قانون جرایم رایانه ای (دریافت مقاله) همایش منطقه‌ای چالش های جرایم رایانه ای در عصر امروز