دکتر زهرا نقش

دکتر زهرا نقش هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر زهرا نقش

Dr. Zahra Naghsh

هیات علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of Multilevel Structural Equation Modeling in Testing the Effect of Teacher’s and Student’s Goal Orientation and Help-seeking on 7th Grade Students’ Math Performance (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 4
2 اثربخشی برنامه آموزش فرزندپروری با رویکرد عقلانی آینده نگر بر خلاقیت فرزندان دختر (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 20، شماره: 50
3 اثربخشی برنامه یکپارچه درمان فراتشخیصی بر اضطراب، افسردگی و تنیدگی نوجوانان دختر مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی و کیفیت زندگی مادران آنها (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 19، شماره: 2
4 اثربخشی درمان پارادوکسی بر نشانگان وسواس فکری عملی رابطه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 4
5 ادراک از ساختار کلاس و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه ای متغیرهای انگیزشی و شناختی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 5، شماره: 4
6 ارزیابی مدل ارتباطی حس تداوم خود، زندگی هدفمند و فرسودگی ناشی از شبکه های اجتماعی واهمال کاری تحصیلی دانشجویان با میانجی گری کاهش تاخیری سودمندی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 68
7 الگوی ساختاری رابطه ادراک از ساختار کلاس، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و خودنظم بخشی در درس ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 10، شماره: 4
8 الگوی ساختاری رابطه خودکارآمدی، سودمندی ادراک شده و پیشرفت تحصیلی: بررسی نقش واسطه ای یادگیری خود نظم بخش (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 12، شماره: 4
9 انگیزه شغلی معلم، شادکامی معلم و جو سازمانی: کاربرد مدل یابی دو سطحی معلم و مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 11، شماره: 40
10 Designing a Package of Scientific Thinking Training and Its ‘Effect on Problem-Solving Skill in Preschool Children (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 6، شماره: 23
11 Proactive Teaching: Development and Validation of a Scale to Evaluate Constructivist Teaching in Higher Education (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 1
12 The Effectiveness of Unified Protocols for Trans-diagnostic Treatment on Increasing the Emotional, Social, and Educational Adjustment of Bilingual Adolescent Female Students (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 17، شماره: 1
13 بررسی تاثیر آموزش خوددلسوزی شناختی بر بهزیستی ذهنی و کفایت اجتماعی دانش-آموزان مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 13، شماره: 52
14 بررسی تاثیر آموزش خوددلسوزی شناختی بر بهزیستی ذهنی و کفایت اجتماعی دانش-آموزان مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 13، شماره: 51
15 پایایی و ساختار عاملی مقیاس جهت گیری هدف معلم برای تدریس (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 54
16 پژوهش های مرتبط با شایستگی ها اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران (مرور نظامند مدل ها، چالش ها و راهکارها) (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 30، شماره: 78
17 پیش‌بینی ترس از تجرد بر اساس تیپ‌های شخصیتی، هوش هیجانی و متغیرهای جمعیت شناختی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 7، شماره: 5
18 تحلیل پرسشنامه "اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل" با استفاده از مدل راش (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 11، شماره: 39
19 تحلیل چند سطحی بهزیستی روان شناختی نوجوان ها از راه عاملیت فردی، فرهنگ مدرسه و حمایت خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 3
20 تحلیل چند سطحی رابطه جهت گیری هدف دانش آموزان و ادراک آنها نسبت به جهت گیری هدف والدین با کمک طلبی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 23، شماره: 4
21 تحلیل چندسطحی؛ راهکاری برای خطاهای حاصل از تجمیع داده ها: استفاده از داده های سطح دانش آموز و معلم تیمز ۲۰۱۱ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 7، شماره: 18
22 تحلیل موازی: روشی برای تعیین تعداد عامل ها (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 15
23 تدوین بسته آموزشی حل مسئله مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر و بررسی اثربخشی آن بر شایستگی اجتماعی دانش آموزان با درماندگی آموخته شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 72
24 رابطه ابعاد فرزندپروری با تاب آوری تحصیلی: نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان در فرزندان نوجوان خانواده های جانباز (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 61
25 رابطه ابعاد فرزندپروری با تاب آوری تحصیلی: نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان در فرزندان نوجوان خانواده های جانباز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 61
26 رابطه منزلت اجتماعی معلم با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموز نقش واسطه ای ساختار هدفی کلاس (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 57
27 رابطه نگرش مذهبی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان به واسطه نقش خودکارامدی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 17
28 رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه ای تعلل ورزی، خودتنظیمی و خودکارآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 3
29 رابطه ی باورهای اساسی و بهزیستی ذهنی: نقش واسطه ای هویت اخلاقی در اواخر نوجوانی و ظهور بزرگ-سالی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 19، شماره: 4
30 رابطه ی کمال گرایی با اهمال کاری تحصیلی: نقش واسطه ای متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و خودناتوان سازی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 1
31 رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی سیاهه ادراک دانش آموزان از جو مدرسه ( نسخه ی 2016 دانشگاه دلاویر) در دبیرستان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 37
32 روایابی نسخه فارسی مقیاس پذیرش بیماری در بین زنان ۱۸ سال به بالا در دوره شیوع کووید-۱۹ (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 13، شماره: 48
33 ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه ارزیابی دانشی و رفتاری مادران در تربیت جنسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه دوره اول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 61
34 ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه ارزیابی دانشی و رفتاری مادران در تربیت جنسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه دوره اول (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 61
35 ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی ابزار نشانگرهای بزرگسالی در جمعیت دانشجویی:روایی و پایایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 35
36 ساختار عاملی فهرست تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 4، شماره: 16
37 صفات شخصیت، استرس تحصیلی و عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 3، شماره: 3
38 طراحی خطوط اصلی بسته آموزشی «اخلاق مبتنی بر شهود اخلاقی با ملاحظات گسست اخلاقی» و اعتباریابی آن برای دانش آموزان متوسطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 6، شماره: 4
39 طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزش کار آفرینی دانشجویان مبتنی بر آموزش از دور (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 3
40 عوامل ایجادکننده استرس تحصیلی و واکنش ها نسبت به آن عوامل در دانشجویان دختر و پسر (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 8، شماره: 4
41 عوامل موثر بر کیفیت زندگی خانواده کودکان با نشانگان داون: مطالعه پدیدارشناسی از تجربه زیسته خانواده ها و متخصصان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 13، شماره: 49
42 کاربرد تکنیک های مدل یابی چند سطحی در تحلیل داده های تیمز 2007 و مقایسه آن با تحلیل یک سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 8
43 مدل علی پیش بینی عملکرد درس زبان انگلیسی: نقش ارزش تکلیف، خودکارآمدی زبان انگلیسی، ادراک از ساختار هدفی کلاس، اضطراب زبان خارجی و راهبردهای شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 31
44 مدل یابی علی خلاقیت: نقش سبک های تعامل معلم-دانش آموز و نیازهای بنیادی روانشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 1
45 مروری نظاممند از مولفه های اثرگذار بر کیفیت زندگی خانواده کودکان با نشانگان داون (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 12، شماره: 3
46 مطالعه نقش واسطه ای خودمهارگری در رابطه بین دینداری با شادکامی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 26
47 مقایسه کارکرد اجرایی (توجه) و عملکرد روانی- حرکتی در کودکان مهدکودک های مبتنی بر مشارکت و مهدکودک های سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 2، شماره: 5
48 مقیاس بندی چندبعدی و سودمندی آن درحوزه های مختلف روان شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 13
49 نقش دینداری والدین بر تاب آوری و سلامت روان دانشجویان: نقش واسطه ای عقلانیت دینی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 25
50 نقش واسطه ای مشارکت والدین در رابطه شرم از داشتن فرزند با اختلال یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 12، شماره: 46
51 نقش واسطه ای هیجان های پیشرفت در رابطه میان جو روانی- اجتماعی کلاس و فرسودگی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 43
52 نقش واسطه ای هیجان های پیشرفت در رابطه میان سبکهای اسنادی و ارزش تکلیف با فرسودگی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 34
53 وضعیت اجتماعی _ اقتصادی، تاب آوری و عملکردتحصیلی: کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری چند سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 18، شماره: 69
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تعلل ورزی برخودتنظیمی با نقش واسطه ای کمک طلبی بر دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
2 ارتباط با خدا و تاب آوری در میان دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی نماز و سلامت روان
3 ارتباط با خدا و تاب آوری در میان دانشجویان (دریافت مقاله) کنگره ملی نماز و سلامت روان
4 بررسی رابطه احساس تنهایی و نارسایی هیجانی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت زوجین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
5 بررسی رابطه انعطاف پذیری شناختی عملکرد تحصیلی: بررسی نقش واسطه ای تاب آوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
6 بررسی رابطه بین خودکارآمدی عملکرد تحصیلی:نقش واسطه ای انگیزه تحصیلی تعلل ورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
7 بررسی رابطه سلامت روانی و رضایت از زندگی با نقش میانجیگری تحمل ابهام در معلمان مقطع متوسطه شهرستان زیدون (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
8 بررسی رابطه نگرش و التزام عملی به نماز با تاب آوری تحصیلی و هیجانی- اجتماعی (دریافت مقاله) کنگره ملی نماز و سلامت روان
9 پژوهش رویکرد کیفی: بررسی چالش های اجرای یادگیری مشارکتی از نظر مدیران و معلمان در مدارس ابتدایی شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت
10 پیش بینی اجتماع هراسی بر اساس ابعاد کمالگرایی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
11 پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس بخشش بین فردی (گذشت) در زوجین (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - با تاکید بر فضائل اخلاقی در خانواده و ازدواج و چالشهای آن- اولین جشنواره ملی خانواده و ازدواج
12 پیوند با مدرسه و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه ای انگیزه پیشرفت (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
13 تاثیر پایبندی والدین به نماز و انجام اعمال عبادی بر میزان ارتباط با خدا در دانشجویان (دریافت مقاله) کنگره ملی نماز و سلامت روان
14 تاثیر پایبندی والدین به نماز و انجام اعمال عبادی بر میزان ارتباط با خدا در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی نماز و سلامت روان
15 جهت گیری هدف و یادگیری زبان انگلیسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
16 رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و میل به خیانت در زوجین شهر اصفهان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
17 رابطه حرمت خود و سلامت روانی: نقش واسطه ای شادکامی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
18 رابطه خودکارآمدی با اهمالکاری تحصیلی: نقش واسطه ای ترس از شکست (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
19 رابطه سبک های دلبستگی و تاب آوری با میانجیگری سرسختی در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
20 مدل یابی رابطه مدیریت استعداد و نوآوری: نقش واسطه ای دلبستگی شغلی دبیران دوره دوم راهنمایی شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
21 مدل یابی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان: نقش واسطه ای خود تنظیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی
22 مدل یابی رابطه هیجان تحصیلی و پیشرفت: نقش واسطه ای درگیری تحصیلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
23 نقش واسطه ای استفاده از تلفن همراه(موبایل) در رابطه بین احساس تنهایی و سلامت روان نوجوانان پسر مدارس منطقه 4 تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
24 نماز و بهزیستی ذهنی: بررسی نقش واسطه ای اضطراب (دریافت مقاله) کنگره ملی نماز و سلامت روان