دکتر فاطمه اروجی

دکتر فاطمه اروجی دانشیار-دانشگاه تبریز

دکتر فاطمه اروجی

Dr. Fatemeh Orouji

دانشیار-دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پژوهشی در دین و سیاست مذهبی نادر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 12، شماره: 23
2 تاثیر احیای خلافت در مصر بر موضع گیری مذهبی غازان خان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 25، شماره: 25
3 ساخت دفاع شهری ماوراءالنهر در قرون نخستین اسلامی (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 2، شماره: 2
4 نقشفرهنگ عمومی ایرانیان در تسهیل مسافرتدر سدههای 3 و 4 هجری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 44، شماره: 90