دکتر رضا دهقانی

دکتر رضا دهقانی دانشیار-دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

دکتر رضا دهقانی

Dr. Reza Dehghani

دانشیار-دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوهای ساختاری و اجرایی دیپلماسی فرهنگی ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 4
2 بررسی جایگاه اقتصادی عتبات عالیات در روابط ایران و عثمانی در دوره صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 8، شماره: 3
3 روابط خانات ایروان با گرجی ها و نقش قدرت های پیرامونی در دوره حکمرانی حسینعلی خان قاجار ایروانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 7، شماره: 2
4 سیاست های زبانی پهلوی اول در کردستان و پیامدهای آن (با تاکید بر مدارس) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 8، شماره: 30
5 ضرورت ها و راه کارهای ترجمه متون تاریخی عثمانی به فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 11، شماره: 23
6 نقد و بررسی ترجمه صادق هدایت از زند وهومن یسن (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 3، شماره: 1
7 نقش و مواضع محمد خان قاجار ایروانی در نخستین جنگ های ایران و روسیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 9، شماره: 1