دکتر رضا دهقانی

دکتر رضا دهقانی دانشیار-دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

دکتر رضا دهقانی

Dr. Reza Dehghani

دانشیار-دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصلاح دینی دوره پهلوی اول با تکیه بر آراء شریعت سنگلجی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 4، شماره: 7
2 الگوهای ساختاری و اجرایی دیپلماسی فرهنگی ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 4
3 Third Power Policy and its Role in the Creation of US-Iran Relations in the Early Rule of Naser al-Din Shah (۱۸۵۰ – ۱۸۵۷ AD) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 11، شماره: 23
4 بررسی جایگاه اقتصادی عتبات عالیات در روابط ایران و عثمانی در دوره صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 8، شماره: 3
5 جشن های دوران رضاشاه؛ اهداف و دستاوردهای آن در کردستان (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 8، شماره: 15
6 روابط خانات ایروان با گرجی ها و نقش قدرت های پیرامونی در دوره حکمرانی حسینعلی خان قاجار ایروانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 7، شماره: 2
7 زمینه‎های ایجاد، عملکرد و دگرگونی‎های منصب سرداری خراسان در دوره متاخر صفوی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 12، شماره: 29
8 زندیقگری و زندیق ستیزی در عصر عباسی بر اساس نظریه فبور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 13، شماره: 3
9 سادات و نقش میانجیگرانه آنان بین طبقات فرادست و فرودست در دوره تیموری (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 18، شماره: 72
10 سیاست های زبانی پهلوی اول در کردستان و پیامدهای آن (با تاکید بر مدارس) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 8، شماره: 30
11 ضرورت ها و راه کارهای ترجمه متون تاریخی عثمانی به فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 11، شماره: 23
12 طب عامیانه در ایران عصر ناصری (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 6، شماره: 10
13 نسب فاطمیان و خاندان میمون (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 13، شماره: 50
14 نقد و بررسی ترجمه صادق هدایت از زند وهومن یسن (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 3، شماره: 1
15 نقش نخبگان و ادیبان ایرانی در نهضت علمی ادبی عصر اکبرشاه گورکانی(۱۵۵۶-۱۶۰۵) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 18، شماره: 71
16 نقش و مواضع محمد خان قاجار ایروانی در نخستین جنگ های ایران و روسیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 9، شماره: 1
17 وزارت تبلیغات آلمان و سازمان پرورش افکار (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 10، شماره: 18