دکتر محمد سلماسی زاده

دکتر محمد سلماسی زاده دانشیار-دانشگاه تبریز

دکتر محمد سلماسی زاده

Dr. Mohhamad Salmasizadeh

دانشیار-دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی ژاپنی پیشرفت در آثار تاریخی پیشامشروطه ی ایران (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 7، شماره: 12
2 بررسی واکنش های ایرانیان نسبت به رواج کالا و محصولات خارجی در عصر قاجار (سال های ۱۳۲۴-۱۲۶۴ هجری قمری) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 10، شماره: 21
3 تاثیر نوسازی حکومت پهلوی اول بر پایگاه زنان در خانواده و اجتماع (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 8، شماره: 15
4 تحولات زبانی آذربایجان در تاریخ نگاری محمدجواد مشکور (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 12، شماره: 26
5 تکاپوهای زنان تبریز در قحطی های نان عصر مظفری (۱۳۱۳ – ۱۳۲۴ق) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 13، شماره: 31
6 توسعه جنسیتی در دوره پهلوی اول با تاکید بر فرصتهای تحصیلی زنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 7، شماره: 1
7 درنه، شهری فراموش شده در ثلاث باباجانی (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 3
8 رویکردهای عقلانی در تاریخ نگاری پیشامشروطگی ( مطالعه موردی کتاب مملکت شمس طالع یا دولت ژاپون) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 24، شماره: 14
9 رویکردهای عقلانی در تاریخ نگاری مهدی قلی هدایت(مطالعه ی موردی ترقی خواهی و تجددگرایی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 21، شماره: 7
10 شایسته سالاری یا امتیاز فضلی در رسائل سیاسی عصر قاجار ( مطالعه موردی رسائل سیاسی عصر ناصرالدین شاه قاجار ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 26، شماره: 17
11 مجلس اول شورای ملی و تلاش برای تبیین حقوق اساسی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 22، شماره: 14
12 ناسیونالیسم ایرانی و مسئله آذربایجان و زبان ترکی (با تاکید بر مجلات دوره گذار از قاجاریه به پهلوی) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 31، شماره: 49
13 وزارت تبلیغات آلمان و سازمان پرورش افکار (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 10، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 زن و جامعه ایران عصر قاجار در خاطرات بیبی مریم بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بختیاری شناسی (جامعه، فرهنگ و طبیعت)