دکتر حسین میرجعفری

دکتر حسین میرجعفری استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان

دکتر حسین میرجعفری

Dr. Hosein Mirjafar

استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندیشه غالیانه در طریقت صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 6، شماره: 21
2 بررسی روابط سیاسی والی نشینان اردلان با حکومت صفویه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 3، شماره: 1
3 بررسی کارنامه وکیل نفس نفیس همایون در دوره سلطنت شاه اسماعیل و شاه طهماسب(907-984ق/1502-1577م) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 43، شماره: 87
4 بررسی مقایسه ای طبقه بندی علوم از دیدگاه فخرالدین رازی و شمس الدین آملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 4، شماره: 13
5 بررسی مقایسه ای طبقه بندی علوم از دیدگاه فخرالدین رازی و شمس الدین آملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 4، شماره: 13
6 بررسی نظریه خاستگاه قنات در ایران (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 19، شماره: 2
7 تبیین اهداف سیاسی بریتانیا در ایالت کرمان از جنگ اول جهانی تا انقراض قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 13، شماره: 25
8 جایگاه و کارکرد خاندان دنبلی در تاریخ ایران صفویه تا قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 1، شماره: 3
9 طبقات، مناصب و ساختار شهرهای خراسان دوره تیموری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 9، شماره: 16
10 عوامل رشد و زوال شهرهای ایران در عصر تیموریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 9، شماره: 17
11 گلستان ارم؛ پیشرو در تاریخنگاری علمی در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 6، شماره: 20
12 مزارات بیلانکوه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 4، شماره: 4
13 مزارات چرنداب تبریز (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 1، شماره: 4
14 نقد و بررسی علل و پیامد اقامت اسماعیل میرزای صفوی در گیلان (بین سالهای۸۹۸-۹۰۵ه. ق) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 2، شماره: 1
15 نقش فرشته در فرش ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 6، شماره: 15