دکتر حسین محمدزاده

دکتر حسین محمدزاده گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

دکتر حسین محمدزاده

Dr. Hossein Mohammadzadeh

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت بروجن- فرادنبه با استفاده مدل از DRASTIC بر اساس نیترات (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 1
2 ارزیابی غلظت های کربن معدنی و آلی محلول و ترکیب ایزوتوپی آنها درمنابع آب حوضه آبریز کارده (شمال شهر مشهد) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 97
3 ارزیابی کروم افیولیت‎ ها و آبهای زیرزمینی و پتانسیل آلایندگی زیست ‎محیطی آن در جنوب شرقی بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 4، شماره: 2
4 استفاده از تکنیک های هیدروژئوشیمیایی و ایزوتوپی به منظور فهم بهتر ویژگی های منابع آبی مهم محدوده های مطالعاتی پاوه و جوانرود، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 3، شماره: 1
5 بررسی کیفیّت آب‌های زیرزمینی آبخوان سملقان بر اساس تغییرات تحت الارضی رخساره‌های آبرفتی و سنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 10، شماره: 2
6 بررسی منشا و عوامل موثر بر تغییرات غلظت سولفات و مقادیر ایزوتوپی ۳۴S و ۱۸O آن در منابع آب منطقه سرپل ذهاب (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 5
7 تخمین پارامترهای هیدروژئولوژیکی با روش های ژئوالکتریک و برآورد حجم تقریبی و حجم آب قابل استحصال از آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 11، شماره: 2
8 تفکیک جریان پایه از رواناب سطحی به کمک ایزوتوپ پایدار اکسیژن ۱۸ درحوضه کارستی ابوالعباس–استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 2
9 جداسازی جریان پایه از رواناب سطحی با استفاده از روش های ایزوتوپی و ردیاب های هیدروشیمیایی (مطالعه موردی: حوضه کارستی ابوالعباس) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 2
10 شبیه سازی عددی آبخوان دشت روداب سبزوار و بررسی اثرات احداث سد روداب بر آن (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
11 کاربرد ایزوتوپ های پایدار و هیدروژئوشیمی بمنظور بررسی منشا و تغییرات کیفی منابع آب حوضه ی آبریز دریاچه زریوار (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
12 مطالعه مکانی و فصلی تغییرات هیدروژئوشیمیایی و بررسی عوامل موثر بر کیفیت آب رودخانه کارده (شمال شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
13 مطالعه هیدروشیمیایی و ایزوتوپ های پایدار (۱۸O و ۲H) منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه کارستی اندرخ (شمال شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of Dissolved Organic Carbon Degradation in Landfill Leachate Using Hydrogen and Carbon Isotopes (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
2 آشنایی با دستگاه آنالیز نسبت های ایزوتوپی آب مایع بر پایه OA-ICOS ساخت شرکت LGR (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
3 آلودگی آرسنیک در آبهای زیرزمینی و اثرات آن بر سلامتی انسان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
4 آنالیز ایزوتوپهای پایدار محیطی (34S,15N,13C,2H,18O) (نمونه برداری، آماده سازی نمونه ها، استانداردها و دستگاه های اندازه گیری) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
5 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت امامزاده جعفرگچساران با استفاده از مدل DRASTIC و تکنیک های GIS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
6 ارزیابی تأثیر خشکسالی بر افت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت فسا) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 ارزیابی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت مشهد با استفاده از شاخص GQI (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
8 ارزیابی تغییراتمکانی کیفیت اب زیرزمینی آبخوان دشت امام زاده جعفر گچساران با استفاده از شاخص کیفی GWQI (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
9 ارزیابی قابلیت انتقال آبخوان دشت بجنورد با استفاده از داده های سونداژ الکتریکی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 ارزیابی کیفیت آبهای زیرزمینی آبخوان درگز از نظر شرب با استفاده ازنمودار شولر و شاخص GQI (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
11 ارزیابی و پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت فارسان - جونقان نسبت به آلودگی بااستفاده ازشاخص DRASTIC درمحیط GIS (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 ارزیابی یوتریفیکاسیون و تغذیه گرایی دریاچه ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه ی موردی دریاچه تالابی زریبار) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 بررس تغییرات فصلی ایزوتوپهای پل دار اکسیژن 18 و دوتریم موجود در بارندگی شهر تهران و ارتباط آن با پارامترهای کلیماتولوژی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
14 بررسی آبخوان های مرزی (مشترک بین المللی) و مسائل مربوط به مدیریت آنها (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
15 بررسی آلودگی های زیست محیطی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ایی (PAHs ) موجود در آسفالت ( قیر) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
16 بررسی اثر خشکسالی بر تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت تربت جام – فریمان با بکارگیری شاخصهای GRI و SPI (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 بررسی اثر نانوذرات نقره بر آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
18 بررسی ارتباط ژئوشیمیایی بین لیتولوژی حوضه آبریز کارستی سد کارده و آب رودخانه کارده (شمال شهر مشهد) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 بررسی بالا آمدگی سطح ایستابی درشهر مشهددراثرانتقال آب سددوستی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
20 بررسی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران به کمک شاخص SINTACS (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 بررسی پراکنش وپتانسیل آلایندگی عناصر کروم نیکل کبالت و مس درواحدهای افیولیتی جنوب بیرجند (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
22 بررسی تاثیرات اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی پروژه قطارشهری مشهد (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
23 بررسی ترکیب ژ ئوشیمیایی منابع آبی و زهاب کارخانه زغالشویی معدن آق دربند سرخس، خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
24 بررسی تغییرات آب و هوایی شهر تهران بااستفاده از ایزوتو پهای پایدار اکسیژن 18 و دوتریم موجود در آب بارندگی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
25 بررسی تغییرات غلظت تریتیومH 3 در بارندگی ها در مقیاس جهانی منطقه ای و ایرانمنطقه ای و ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
26 بررسی تغییرات مکانی نیترات آبخوان دشت شهر کرد با استفاده از روش های زمین آمار (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
27 بررسی خشکسالی هیدروژئولوژیکی آبخوان دشت فسا با استفاده از شاخص منبع آب زیرزمینی (GRI) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
28 بررسی خطواره های جنوب استان سیستان و بلوچستان (چابهار) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
29 بررسی دیدگاه مسئولان، کارشناسان و دانشجویان در ارتباط با اشتغالفارغ التحصیلان کشاورزی {مطالعه موردی: شهرستان نیشابور} (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
30 بررسی ژئوشیمی و ژئومورفولوژی کارست در سازند مزدوران (مطالعه موردی: دره آل و اندرخ واقع در شمال مشهد) (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
31 بررسی ژئوشیمیایی پراکنش عناصر Ni ٬ Pb ٬ Zn ٬ As ٬ Se در محدوده معدنی زغال سنگ آق دربند (سرخس، خراسان رضوی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
32 بررسی ساختار نفوذپذیری مرتبط با معماری زون گسلی د رمنطقه قوری میدان خراسان شمالی (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
33 بررسی شوری وآلودگی آبهای زیرزمینی آبخوان قره سو با استفاده از تغییرات هدایت الکتریکی و مدیریت آن (استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
34 بررسی کمی منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعات روانسر کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
35 بررسی کیفیت آب دریاچه ی تالابی زریوار و پهنه بندی آن با استفاده از شاخص های کیفی OWQI,NSFWQI و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
36 بررسی کیفیت آب های زیرزمینی آبخوان آبرفتی دشتبجنورد جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
37 بررسی منابع انرژی ژئوترمال (چشمه های آب گرم و آب گرم شفا- استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
38 بررسی منشا سولفات و گاز S2H در منابع آب دشت بشیوه سرپل ذهاب با استفاده از تکنیک های هیدروشیمیایی و ایزوتوپی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
39 بررسی منشاء سولفات درتعدادی ازچشمه های گوگردی زاگرس چین خورده بااستفاده ازایزوتوپ سولفور 34S (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
40 بررسی منشاء عناصر آلاینده رسوبات سد شیرین دره بجنورد(خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
41 بررسی منشأ و تغییرات کربن آلی محلول (DOC) در منابع آب (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
42 بررسی و مقایسه خصوصیات هیدروژئوشیمیایی و هیدرودینامیکی چشمه های کارستی مزار،اندرخ و چشمه گیلاس (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
43 بررسی ویژگی های هیدروژیوشیمیایی و هیدرولوژیک غارهای قوری قلعه و کاوات استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
44 بررسی هیدرژئوشیمی و کروم آبهای زیرزمینی جنوب شرق بیرجند (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
45 بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب حوضه آبریز سد شیرین دره (خراسان شمالی) (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
46 بررسی هیدروژئوشیمی و پتانسیل آلایندگی کروم (Cr) در منابع آب منطقه افیولیتی کته تلخ (شمال غرب تربت حیدریه، خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
47 بررسی هیدروژئوشیمی و عوامل کنترل کننده ی شیمی آب دریاچه ی زریوار (زریبار) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
48 بررسی هیدروژئوشیمیایی وبیلان حوضه آبریز دامنه سهند (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
49 بررسی هیدروشیمیایی آبهای زیر زمینی دشت شیروان و نقش آن در توسعه و گسترش شهر شیروان (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
50 پهنه بندی میزان ضخامت لایه تغذیه شونده آبخوان فارسان- جونقان با استفاده روش نوسانات سطح ایستابی (WTF) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
51 پهنه بندی و تغییرات زمانی و مکانی استانداردهای کیفی آب های زیرزمینی دشت مشهد (SAR,Ec,TDS) برای بررسی مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
52 تاثیرانرژی های تجدید پذیر برکاهش بحران آب و انرژی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
53 تحلیل حساسیت رفتار هیدرولیکی آبخوان دشت بجنورد با استفاده از نرم افزارGMS (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
54 تخمین آبدهی ویژه (sy) آبخوان آبرفتی دشت مشهد با استفاده از روش ژئوالکتریک (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
55 تعیین منشاآلودگی نیترات درآبخوان دزفول - اندیمشک به کمک ایزوتوپ های 15N و18O (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
56 تعیین منشاء منابع رطوبتی ایران با استفاده از مدل های عددی FLEXPART و HYSPLIT و فن آوری های ایزوتوپی H2,O18 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
57 تغییرات غلظت کربن معدنی محلول DIC و ایزوتوپ کربن δ¹³C-DIC درمنابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
58 تفکیک جریان پایه ازرواناب سطحی به کمک تکنیکهای ایزوتوپی - حوضه کارستی ابوالعباس (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
59 تهیه نقشه تابش خورشیدی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی DEM (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
60 شبیه سازی جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت بجنورد باتاکید برتغییرات اقلیمی با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
61 شبیهسازی سیستم جریان آب زیرزمینی دشت زاوه-تربتحیدریه با استفاده از کد MODFLOW (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
62 شناسایی مناطق آسیب پذیر به آلودگی آب زیر زمینی با استفاده از مدل در استیک در محیط GIS (مطالعه موردی:دشت بجنورد_خراسان شمالی) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
63 کاربرد ایزوتوپ پایدار کربن 13 در تجزیه هیدروگراف چشمه های کارستی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
64 کاربرد ایزوتوپ های پایداراکسیژن 18 و دوتریم درمطالعات هیدرولوژی آبهای سطحی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
65 کاربرد رهیافت تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری، مطالعه موردی: مزارع گندم آبی شهرستان نیشابور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
66 مدل سازی نشت در بدنه و پی سد مخزنی روداب سبزوار به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار Seep/W (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
67 مدلسازی جدایش ایزوتوپی a18O Water- Vapour و A2h درطی فرایند Rayleigh distillation بااستفاده ازنرم افزار PHREEQC (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
68 مروری بر اثرات کرونا ویروس بر منابع اب و پیامدهای زیست محیطی آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
69 مطالعه هیدروشیمیایی چشمه کارستی طاغدانلو، بهکده رضوی، جنوب غربی استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
70 مفاهیم فنی مرتبط با مطالعات، شناخت و مدیریت آبخوان های مشترک مرزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
71 مکانیابی بهینه محل دفن مواد زائد جامد با استفاده از مدل ریاضی فازی(FUZZY) و آنالیز سلسله مراتبی (AHP2) (مطالعه موردی: شهر درگز در استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
72 مکانیزم ذخیره و رهاشدن آب در آبخوان و تاثیر آن بر افزایش تنش موثر و نشست زمین (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
73 نقش سازندهای زمین شناسی پنجگانه (آذرین، دگرگونی، رسوبی آهکی، رسوبی غیر آهکی و آبرفت ها) بر کیفیت، رخساره های هیدروژئوشیمیایی و مصرف آب های زیرزمینی دشت مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
74 نقش مطالعات زمین شناسی و هیدروشیمی آبهای زیر زمینی در انتخاب عرصه پخش سیلاب (مطالعه موردی طرح بهره وری از سیلابهای بهاریه کاشمر) (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
75 نگرشی بر ترکیب شیمیایی و کاربرد صنعتی چشمههای آبگرم ایوب پیغمبر و شفابعنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر ژئوترمال (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی