دکتر اسما خوبی

دکتر اسما خوبی

دکتر اسما خوبی

Dr. Asma khoobi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A novel electrochemical nanosensor for sensitive detection of paracetamol based on multivariate optimization methodology (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
2 Application of Electrochemistry for Synthesis of Quantum Dots (دریافت مقاله) هفدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران و دوازدهمین کنفرانس پیل سوختی ایران
3 Electrochemical Analysis of Anticancer Drugs (دریافت مقاله) هفدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران و دوازدهمین کنفرانس پیل سوختی ایران
4 Electrochemical Studies of Corrosion Based on Nanostructured Self-Assembled Monolayers Inhibitors (دریافت مقاله) هفدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران و دوازدهمین کنفرانس پیل سوختی ایران
5 Facile synthesis of barium nanostructures using barberry fruit extract (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی
6 Green synthesis of holmium nanostructures using a sol-gel approach (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی
7 Preparation and characterization of a novel nanosensor based on iron oxide nanoparticles for electrochemical studies of epinephrine (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
8 Sensitive electrochemical determination of 4-hydroxybenzoic acid at the surface of a new nano ceramic modified electrode (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
9 Sol-gel synthesis of dysprosium nanostructures through auto-combustion method (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی
10 Synthesis and characterization of aluminate nanostructures using the sol-gel green process (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی
11 Synthesis and characterization of nanostructured metal-organic frameworks functionalized with Thymus plant extract (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی
12 Synthesis of strontium nanostructures using the sol-gel green process (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی
13 بهینه سازی چندمتغیره آماری به منظور بررسی رفتار الکتروشیمیایی ماینوکسیدیل در سطح یک حسگر نانوساختار جدید (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری