دکتر خلیل سلطان القرایی

دکتر خلیل سلطان القرایی استاد بازنشسته، گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

دکتر خلیل سلطان القرایی

Dr. Khalil Soltanelgoraee

استاد بازنشسته، گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط سبک های یادگیری و ویژگی های شخصیتی با آمادگی دانشجویان دانشگاه تبریز برای یادگیری خود – رهبر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 13، شماره: 1
2 ارتباط مهارت های مطالعه و شیوه آمادگی برای امتحان در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 1
3 بررسی تطبیقی دیدگاه اسلام و کارل راجرز نسبت به ماهیت و کمال انسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 4
4 بررسی ماهیت انسان از دیدگاه مکاتب روان شناسی و قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 1، شماره: 2
5 بررسی و مقایسه شر از دیدگاه آگوستین و ابن سینا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 5، شماره: 9
6 تفکر انتقادی و ضرورت آموزش آن در کلاس درس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 6
7 فلسفه مدرنیته و نقش آن درتعلیم و تربیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 1، شماره: 1
8 فلسفه و نقش من درتعلیم و تربیت و مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 1، شماره: 2
9 مطالعه پدیدارشناسانه تجارب مادران از اثرات ماهواره بر نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 21، شماره: 80
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نقش ابعادگرایش به نمازخواندن در کاهش آسیبهای اجتماعی دردانشآموزان متوسطه (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 بررسی رابطه رشد اعتقادی دانش آموزان متوسطه با سلامت روانی آنها (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
3 بررسی نقش سلامت سازمانی مدارس بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان متوسطه (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
4 پست مدرنیسم و برنامه درسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
5 رویکردها، مفاهیم و تصورات کودکان از برنامه درسی دینی در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
6 مبانی نظری طراحی آموزشی در عصر یادگیری مادام العمر : یادگیری همراه (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
7 مقایسه طراز تحول اخلاقی در دانش آموزان دختر و پسر قلدر و قربانی در مقطع ابتدایی شهر زنجان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم بهداشتی، روانشناسی، مدیریت و علوم تربیتی
8 مقایسه طراز تحول اخلاقی در دانش آموزان قلدر و عادی در مقطع ابتدایی شهر زنجان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
9 نقد و بررسی الگوهای سازماندهی برنامه درسی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه