دکتر حسین دهقان زاده

دکتر حسین دهقان زاده استادیار دانشگاه تبریز

دکتر حسین دهقان زاده

Dr. Hossein Dehganzadeh

استادیار دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه چهارچوبی برای پشتیبانی کتابخانه های عمومی ایران از یادگیری مادام العمر و اعتباریابی آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 26، شماره: 2
2 ارزیابی نرم افزارهای آموزشی علوم تجربی سوم ابتدائی بر اساس عناصر انگیزش درونی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 45
3 از یادگیری الکترونیکی تا یادگیری سیار: مبانی نظری (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 3، شماره: 2
4 بازیهای رایانه ای آموزشی و عوامل مرتبط با به کارگیری آنها (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 4
5 تحلیل و تبیین جایگاه مدل طراحی آموزش واقع گرا در میان رویکردهای عمده به طراحی آموزشی و چگونگی کاربرد آن در عمل (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 10
6 تدوین چارچوب طراحی بازی های رایانه ای آموزشی موضوعات شناختی در سطح خرد و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری اصول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 33
7 چهارچوب تشخیص مکانیک های مناسب بازی های رایانه ای برای آموزش موضوعات شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 12، شماره: 1
8 مقایسه ی اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی رایگلوث، گانیه وروش مرسوم در یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 39
9 میزان اثر بخشی بازی رایانه ای جمع اعداد در یادگیری و یادداری در درس ریاضی اول ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات تربیتی بازی های دیجتال: برای بهبود روابط فرزندان و والدین ، باهم بازی کنیم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 اصول بکارگیری بازی های دیجیتال در کلاس درس (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
3 بررسی رابطه حضور اجتماعی باعملکرد تحصیلی، نگرش، رضایت و درک ازیادگیری دانشجویان دانشگاه تبریز در دوره های یادگیری الکترونیکی درشرایط کرونایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
4 چهارچوب تشخیص مکانیک های مناسب بازی های رایانه ای برای آموزش موضوعات شناختی (دریافت مقاله) کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها
5 ضرورت استفاده از بازی های دیجیتال در سیستم های آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
6 مبانی اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و آموزشی در بازی دیجیتال (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
7 نظریه ها و اصول یادگیری پشتی بان آموزش مبتنی بر بازی های دیجیتال (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای، فرصت ها و چالش ها