دکتر جواد علیدوستی

دکتر جواد علیدوستی  استادیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

دکتر جواد علیدوستی

Dr. Javad Alidosti

استادیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.