دکتر مهدی غفاری

دکتر مهدی غفاری استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر مهدی غفاری

Dr. Mahdi Ghafari

استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر مداخله های فعالیت ورزشی مختلف بر جنبش پذیری و عملکرد تعادل پویای زنان و مردان سالمند ایرانی " مرور نظام مند و فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 13، شماره: 46
2 تاثیر شدت های مختلف تمرینات هوازی مزمن بر تغییرات آنزیم های شاخص کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی در مردان و زنان سنین مختلف ، مرور سیستماتیک و فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 14، شماره: 54
3 تاثیر یکدوره تمرین شدید تناوبی و همزمان قدرتی-استقامتی بر سطوح برخی آدیپوکاین های مرتبط با مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت ملیتوس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 2، شماره: 3
4 مقایسه آثار تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی بر فاکتورهای گلیسمیک بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: مرور نظام مند و فراتحلیل مقالات داخل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 13، شماره: 51
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انجام فعالیت بدنی در دوران کوید-۱۹ با تمرینات وزن بدن (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
2 تاثیر شرایط اقلیمی بر عملکرد ریوی در پاسخ به فعالیت بدنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
3 تاثیر یک دوره تمرین شدید تناوبی و همزمان قدرتی-استقامتی بر سطوح برخی آدیپوکاین های مرتبط با مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت ملیتوس (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی