دکتر لیلا فتحی

دکتر لیلا فتحی استادیار مهندسی صنایع مبلمان  دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر لیلا فتحی

Dr. Leila Fathi

استادیار مهندسی صنایع مبلمان دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر دو نوع چسب MUF و UFبر روی خواص کاربردی تخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط کلش برنج و خرده چوب صنوبر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 25، شماره: 2
2 پیش بینی نیروی انفصال اتصال با دوبل چوبی در تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) با مدل ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 24، شماره: 1
3 مطالعه ای بر ساختار بیومتری و مکانیکی دستجات آوندی درخت نخل (مطالعه موردی: شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 8، شماره: 1