دکتر شیرین احمدنیا

دکتر شیرین احمدنیا دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر شیرین احمدنیا

Dr. Shirin Ahmadnia

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات اشتغال بر سلامت زنان (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 3، شماره: 12
2 از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 16، شماره: 62
3 انتخاب اهدای تخمک: راهی برای رسیدن به مادری (مطالعه پدیدارشناختی تجربه زنان نابارور مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 1
4 بهداشت باروری؛ اهمیت درآمد یا آموزش؟مطالعه تطبیقی کشورهای جهان با تاکید بر مناطق آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 4، شماره: 4
5 تاثیر پخش پیام‌های سلامت بر آگاهی، میزان رضایتمندی و اضطراب همراهان بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان مرکز قلب تهران (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 5، شماره: 3
6 تجربه افشاء بیماری در بین مبتلایان به اچ آی وی/ایدز (مطالعه ای کیفی در شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 17، شماره: 65
7 تجربه زیسته شهروندان تهرانی از پیامدهای معیشتی و سلامت همه گیری کرونا (زمینه ها، شرایط و شیوه های مقابله) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 23، شماره: 2
8 رابطه هویت جنسیتی بازاندیشانه با رفتار باروری زنان: مورد مطالعه زنان دارای همسر مناطق شهری شهرستان کاشان (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 17، شماره: 34
9 راهبردهای مبتلایان اچ آی ی/ایدز برای مدیریت زندگی پس از بیماری (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 6، شماره: 22
10 مقایسه جنسیتی انگیز هها و رضایت شغلی بهورزان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 8، شماره: 30
11 هویت یابی متمایز دختران نسل نو با تاکید بر تحصیلات دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 16، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جامعه شناختی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی برمناسبات خانوادگی (دریافت مقاله) همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی
2 نگرش و ایده الهای نوجوانان تهرانی در زمینه همسرگزینی، فرزند آوری و تنظیم خانواده (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران