دکتر علی یار احمدی

دکتر علی یار احمدی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز

دکتر علی یار احمدی

Dr. Aliyar Ahmadi

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر زمان بندی موالید و سطح تعدیل شده باروری در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 10، شماره: 19
2 Sociological Study of Spiritual Health in Young Individuals with an Emphasis on Social and Cultural Capital (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 6، شماره: 4
3 بررسی تأثیر شبکه‌های خانوادگی و دوستی بر تعداد ایده‌آلِ فرزندان زنان روستایی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 19، شماره: 2
4 بررسی نگرش زنان به ارزش فرزندان (مورد مطالعه: زنان ۴۹-۱۵ ساله شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 3
5 تاثیر باورهای آرمان گرایی توسعه ای بر سبک های همسرگزینی جوانان: مورد مطالعه، جوانان ۳۵-۱۸ سال شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 14، شماره: 4
6 تبیین جامعه شناختی همسازی اجتماعی گروه های قومی در افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 16، شماره: 2
7 تبیین کننده های اجتماعی و فرهنگی ایده آل های ازدواج جوانان ۳۰-۱۸ ساله شهر شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 3، شماره: 2
8 تحلیل سرمایه ی اجتماعی و باروری زنان در مناطق شهری سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 4
9 تعیین کننده های باروری زیر حد جایگزین زنان کردمطالعه موردی: زنان 4915 ساله شهر سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 48
10 تعیین کننده های باروری زیر حد جایگزین زنان کردمطالعه موردی: زنان ۴۹۱۵ ساله شهر سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 48
11 جهت گیری های عاطفی افراد دو نسل نسبت به والدین و تعیین کننده های آن در شهر سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 3
12 خودکارآمدی و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت زنان سنین باروری شهر شیراز در سال ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 2
13 مطالعه رفتارهای پرخطر جنسی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن در میان جوانان شهر شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 5، شماره: 2
14 مطالعه عوامل مرتبط با سازگاری دانش آموزان افغانستانی ساکن در شهر شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 5، شماره: 1
15 وضعیت و پیش‌بینی کننده‌های احتمال اشتغال در بین متولدین سال‌های 1355 تا 1365 شهر دهدشت (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 14، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تأثی ازدواج زودهنگام بر ترک تحصیل زنان نوجوان در ایران با رویکرد چند سطحی (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران
2 سرمایه اجتماعی و مصرف انرژی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
3 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) درتحلیل جمعیت شناختی (ماهیت داده های سرشماری و کاربرد GIS) (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران