دکتر اسماعیل بلالی

دکتر اسماعیل بلالی دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر اسماعیل بلالی

Dr. Ismail Balali

دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی ارتباطات علمی در میان اعضای هیئت علمی (مطالعه در میان اساتید دانشگاه های دولتی استان ایلام) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 14، شماره: 1
2 احساس امنیت اجتماعی در شهر همدان و عوامل موثر بر آن (با تکیه بر نگرش به عملکرد پلیس) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 3، شماره: 1
3 ارتباط دینداری و بیتفاوتی اجتماعی در شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 2، شماره: 3
4 ارتباط ساختار گروه با تعارض های درون آن در گروه های آموزشی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 13، شماره: 1
5 بررسی تاثیر سبک زندگی دینی بر پیشگیری از جرایم در بین زندانیان و غیر زندانیان استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 1، شماره: 3
6 بررسی تاثیر عوامل اجتماعی موثر بر میزان مشارکت اولیا در امور مدارس در همدان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 12، شماره: 1
7 بررسی تطبیقی عوامل موثر بر میزان احساس امنیت در میان مردم شهرهای همدان و یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 36
8 بررسی جامعه شناختی مکانیزم های رابطه عوامل اجتماعی با افسردگی در بین شهروندان ۱۸ سال به بالای شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 16، شماره: 2
9 بررسی عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر انسجام خانوادگی در شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 1، شماره: 2
10 بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 2
11 بررسی عوامل درون خانوادگی موثر بر خانه گریزی دختران (مطالعه موردی: دختران خانه گریز و غیر خانه گریز شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 28
12 بررسی عوامل درون خانوادگی موثر بر خانه گریزی دختران (مطالعه موردی: دختران خانه گریز و غیر خانه گریز شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 28
13 بررسی عوامل موثر بر میزان سلامت جسمانی قومیت های ترک و کرد با تاکید بر بعد رفتاری سبک زندگی (مورد مطالعه: شهرهای تبریز و مهاباد) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 19، شماره: 4
14 بررسی کژکارکردی خانواده و عوامل موثر بر آن در شهر پاوه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 5، شماره: 3
15 بررسی مکانیسم تاثیر سرمایه های فرهنگی – اقتصادی زوجین بر میزان استحکام خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 18، شماره: 1
16 بررسی نظری مساله فساد اداری (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 65، شماره: 37
17 بررسی وضعیت عرفی شدن دانشجویان و برخی عوامل موثر بر آن (در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بوعلی سینا) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 1
18 بررسی وندالیسم گرافیتی در دانشگاه؛ تحلیل محتوای دیوارنوشته های دانشگاه بوعلی سینا و آزاد همدان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 3، شماره: 8
19 تاثیر عوامل سازمانی بر سطح اخلاق کار در میان کارکنان ادارات دولتی (مورد شهرستان خوانسار) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 2
20 تاثیر میزان دینداری بر انسجام خانوادگی در شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 4
21 تحلیل تجربی نفوذ در اهداف پارچه یی بافته شده آغشته به سیال سخت شونده ی برشی تقویت شده با نانوذرات خاک رس (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 33، شماره: 1
22 جامعه پذیری اقتصادی و رفتار پس انداز در میان کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 12، شماره: 2
23 جدایی گزینی فضایی یا جدایی گزینی اجتماعی؟ بررسی مقایسه ای الگوهای ازدواج زنان مناطق بالا و پایین شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 2
24 زنان حاشیه نشین و جامعه پذیری خشونت در خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 16، شماره: 1
25 طرد اجتماعی اقوام در آیینه آمار: بررسی بودجه های استانهای ترک نشین و کردنشین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 4، شماره: 2
26 عوامل موثر بر تضاد نقش های زنان و رابطه آن با تعارضات خانوادگی در شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 4
27 گونه شناسی پوشش زنان شهر همدان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 30، شماره: 3
28 مطالعه برخی عوامل اجتماعی مرتبط با بی اشتهایی عصبی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 15، شماره: 2
29 مطالعه عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر همدان (با تکیه بر نگرش به عملکرد پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 1، شماره: 1
30 مطالعه کیفی رفتارهای متظاهرانه در بین مردم شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 20، شماره: 4
31 موانع فرهنگی- اجتماعی مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 9، شماره: 1
32 نقدی بر سیاست بومی گزینی دانشجویان: لزوم اتخاذ سیاستی جامع و تحقیق بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 12، شماره: 38
33 ورود زنان به مشاغل مردانه: دلایل و پیامدها واکاوی کیفی آرای کارشناسان (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر خود اثر بخشی بر میزان مشارکت والدین در امور مدارس دانش آموزان دخترمقطع متوسطه دوم شهرهمدان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
2 بررسی مسأله دسترس پذیری فضاهای عمومی شهری برای زنان در شهر (مورد مطالعه: همدان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
3 بررسی میزان تاثیرگذاری هیات های مذهبی بر فرهنگ دینی جوانان استان همدان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
4 بررسی میزان تأثیر پتانسیل ارزشیابی و تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اسلامی همدان و بوعلی بر تنبلی اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
5 مسکن : نیازها ، چالشها و کمبودهامورد مطالعه : مسائل مساکن آپارتمانی در شهر همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
6 مطالعه الگوهای رفتار اقتصادی والدین و کودکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
7 مطالعه ی فرهنگ خرید در میان شهروندان جوان همدانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
8 مقایسه وضعیت سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان با سطح ملی (دریافت مقاله) اولین همایش زندگی دانشجویی، فرصت ها و آسیب ها با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی