دکتر مصطفی ظهیری نیا

دکتر مصطفی ظهیری نیا دانشیار جامعه شناسی دانشگاه هرمزگان

دکتر مصطفی ظهیری نیا

Dr. Mostafa Zahirinia

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه هرمزگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی سنخ های ارزشی و تغییرات فرهنگی در خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 6، شماره: 3
2 بررسی صید آبزیان توسط مشتا در منطقه حفاظت شده دریایی جزیره قشم (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 7، شماره: 4
3 بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در مدیریت مصرف آب در شهرستان میناب (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 3
4 بررسی میزان پایبندی دینی دانشجویان دانشگاه هرمزگان و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 3، شماره: 9
5 تبیین عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی در بازآفرینی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 45
6 تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعی اقتصادی پدیده قاچاق سوخت در شهرستان میناب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 4
7 تحلیل محتوای مولفه های مهارت اجتماعی در کتاب های جامعه شناسی دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 12، شماره: 1
8 جهت گیری ارزشی و ارتباط آن با شاخص های توسعه انسانی در شهر بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 2
9 دلالت های معنایی حجاب در میان زنان و دختران جوان بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 11، شماره: 43
10 سرمایه اجتماعی و امید به آینده در میان دانشجویان (مطالعه دانشگاه های شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
11 سنجش میزان اعتماد اجتماعی بین ساکنان شهر بندر عباس و عوامل موثر در آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 6، شماره: 1
12 کاوش کیفی راهکارهای ارتقای فرهنگ کار مورد بررسی: متخصصان دانشگاه های بروجرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 4، شماره: 2
13 مطالعه جامعه‌شناختی ارزش‌های بین نسلی (مطالعه موردی: ساکنان شهرستان رودبار جنوب بر اساس نظریه زمینه‌ای) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 5، شماره: 11
14 مطالعه کیفی پیامدهای استفاده از شبکه های اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 17، شماره: 41
15 مطالعه کیفی دلایل و زمینه های زباله گردی در شهر زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 7، شماره: 3
16 مطالعه ی پدیدارشناختی تجربه ی زیسته ی زنان در خانواده های چندهمسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 21، شماره: 4
17 مقایسه عوامل موثر در ورود زنان ومردان به دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 3، شماره: 12
18 هویت قومی در جامعه ایرانی: همگرایی یا واگرایی (مرور نظام مند مطالعات کمی از ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۱) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه ی یک نظریه زمینه ای درباره دلایل و زمینه های قاچاق سوخت در شهرستان میناب (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی «از نگاه معلم»
2 بررسی جامعه شناختی کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار شهر بندرعباس (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
3 بررسی نقش خانواده در فرایند جامعه پذیری ورزشی فرزندان(مطالعه موردی:دانشجویان دانشگاههای شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) همایش ملی تحکیم بنیان خانواده و نقش زن
4 تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعی اقتصادی پدیده قاچاق سوخت در شهرستان میناب (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی «از نگاه معلم»
5 معناکاوی حجاب در میان دختران جوان (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب