دکتر وحید قاسمی

دکتر وحید قاسمی استادجامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

دکتر وحید قاسمی

Dr. Vahid Ghasemi

استادجامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش عالی و توسعه اقتصادی: مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب جهان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 3
2 اثر همدلی فرهنگی، ابتکار اجتماعی و قوم گرایی بر هوش فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 5، شماره: 20
3 ارزیابی شاخص­های پایداری اجتماعی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه­( ANP ) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 3
4 الگوی تحلیل مسیر بین سلسله مراتب نیازها، عدالت توزیعی، نگرش نسبت به کار، ویژگی های کار با تعهد به تغییر و آمادگی برای تغییر (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 2
5 الگوی تحلیل مسیر بین متغیرهای روان شناختی و فردی، واکنش به تغییر و پیامدهای آن در شرکت پتروشیمی بندر امام (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 28، شماره: 1
6 Factors Affecting Information Search Behavior in Purchasing an Outbound Package Tour: A Thematic Analysis (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 11، شماره: 3
7 بررسی اثربخشی مداخلات تربیتی بر هویت اخلاقی دختران 14-18 سال؛ با تأکید بر چالش ها و محدودیت ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 7، شماره: 1
8 بررسی تاثیر هویت جنسیتی در رضایت شغلی کارفرمایان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 3
9 بررسی جامعه شناختی شخصیت قدرت طلب (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 3
10 بررسی جامعه شناختی هزینه مبادله و تاثیر آن بر روی کنش اقتصادی کارآفرینان (مورد مطالعه: کارآفرینان استان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 24، شماره: 2
11 بررسی ساختار سلسله مراتبی شخصیت با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی نئو (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 7، شماره: 4
12 بررسی سهم نسبی تاثیر فرایند تبدیل دانش بر مولفه های سرمایه ی فکری در دانشگاه های دولتی اصفهان با تاکید بر اجتماعی سازی دانش (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 4
13 بررسی عوامل موثر بر توسعه ی بازار زعفران بااستفاده از روش دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
14 بررسی میزان توجه به شاخص های اقتصادی سبک زندگی مبتنی بر توسعه اسلامی- ایرانی در محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی و شیوه آموزش معلمان (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 12، شماره: 2
15 بررسی نقش گذار جمعیتی در تغییرات جامعه شناختی خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 10، شماره: 1
16 بسته بندی، فیلمنامه ای از تجسم یک خلق تا تحقق یک اثر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 3، شماره: 9
17 پدیده داغ ننگ چاقی در زنان ۴۴-۱۵ساله در شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 3
18 پروبلماتیک شدن اخلاق در سینمای ایران؛ گذار از عالم متن به سپهر اجتماعی مطالعه ی موردی فیلم «جدایی نادر از سیمین» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 17، شماره: 62
19 تاثیر تفاوت های جنسیتی در استفاده از کالاهای فرهنگی(فیلم، موسیقی و کتاب) و نحوه گذراندن اوقات فراغت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 11، شماره: 1
20 تاثیر حکمروایی خوب بر کنش اقتصادی کارآفرینان (مورد مطالعه: کارآفرینان استان همدان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 5، شماره: 2
21 تاثیر روابط اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر نوجوانان شهر بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 1
22 تاثیر همزمان عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی بر کیفیت رابطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 4، شماره: 3
23 تاثیراستفاده ازشبکه اجتماعی فیس بوک براعتمادو مشارکت سیاسی جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 15، شماره: 28
24 تأثیر شبکه اجتماعی فیسبوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 7، شماره: 25
25 تبیین اعتیاد به اینترنت در بین کاربران کافی نت های شاهین شهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 17، شماره: 64
26 تبیین تجربی نظریه های عرفی شدن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 10، شماره: 1
27 تبیین جامعه شناختی فرهنگ مالیاتی بر مبنای واکاوی نظام معنایی مودیان مالیاتی در شهر اصفهان: رویکردی ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 30، شماره: 2
28 تبیین جامعه شناختی تاثیر دینداری بر سرمایه اجتماعی درون گروهی (مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 2
29 تبیین جامعه شناختی نقش سرمایه اقتصادی خانواده در بازتولید نابرابری های اجتماعی در بین فارغ التحصیلان دانشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 8، شماره: 2
30 تبیین جامعه­شناختی تاثیر تصاویر رسانه­ای بر تصویر بدن و عزت نفس با تاکید بر نقش خودطرحواره ظاهر (مطالعه موردی: دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 4
31 تبیین جامعهشناختی مصرف شوخطبعی سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 16، شماره: 60
32 تبیین رابطه استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک‌ با هویت جنسیتی دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 6، شماره: 12
33 تبیین رفاه اجتماعی و تاثیر آن بر احساس امنیت(مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 5، شماره: 17
34 تحلیل جامعه شناختی وضعیت شکاف دیجیتالی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 4، شماره: 4
35 تحلیل تطبیقی محتوای تصاویر کتاب های آموزش عمومی از منظر بازنمایی فرهنگ پوشش بین دو کشور ایران و سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 1
36 تحلیل جامعه شناختی شیوه های تولید علم؛ تأملی در رویکردهای نوین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 4، شماره: 16
37 تحلیل محتوای مستند شوک با تاکید بر نظریه های انحرافات اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 7، شماره: 1
38 تحلیل محتوای مقایسه ای تصاویر کتاب های درسی ایران و سوریه با تاکید بر نابرابری نقش های جنسیتی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 26، شماره: 1
39 تحلیل نقش میانجی گری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری ‎های اجتماعی در بازار کار (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 4
40 تحلیلی جامعه شناختی بر احساس عدالت در بین معلمان شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 17، شماره: 51
41 تدوین، پایایی سنجی، اعتباریابی و هنجاریابی مقیاس سنجش «درک عمومی از علم» در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 1
42 تعامل در فضای مجازی شبکه های اجتماعی اینترنتی و تاثیر آن بر هویت دینی جوانان؛ مطالعه موردی فیس بوک و جوانان شهر اصفهان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 19، شماره: 42
43 تعیینکنندههای ساختاری و سرمایهای سبک زندگی سلامتمحور (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 6
44 تقاطع جنسیت و خانواده : فهم مردانه از ادزواج و جدایی (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 8، شماره: 1
45 توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منطقه 5 شهر اصفهان با تاکید بر مولفه اشتغال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 16، شماره: 3
46 جداشدگی اجتماعی- فضایی در ایران: مرور نظام مند و فراتحلیل کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 44
47 خشونت، متن و برساخت «دیگری» بازنمایی خشونت در متون فکری بنیادگرایی مذهبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 2
48 رابطه ابعاد دلبستگی و عوامل پنجگانه شخصیت از منظر فردی و زوجی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 6، شماره: 2
49 رابطه استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک با تصور بدن در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 12، شماره: 3
50 رابطه تماس های بین فرهنگی و هوش فرهنگی؛ تحلیل نظری و تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 4، شماره: 14
51 رابطه هویت دینی و اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 20، شماره: 44
52 سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در مراکز شهرستانهای چهار محال بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 4
53 سنجش جداشدگی گروه های شغلی و تحصیلی در محله های شهر اصفهان با استفاده از روش های اندازه گیری تک گروهی و چند گروهی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 2
54 سنخ شناسی گفتمان های سینمای دینی پس از انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 12، شماره: 48
55 شبکه ی اجتماعی فیس بوک و تغییرات هویت اجتماعی جوانان شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
56 شناخت تاثیر طبقه اجتماعی بر نگرش نسبت به جریان نوگرایی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 1
57 قطعه بندی جریان داده حسگرها در محیط های هوشمند فراگیر (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 4، شماره: 2
58 قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 45، شماره: 3
59 کارآفرینی جایگزین: درک معنایی تجربه زنان کارآفرین شهر شیراز از مشارکت اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 10، شماره: 2
60 کاربست رکن ایده آلی نوآوری نظام یافته (تریز) در طراحی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 3
61 کاوش در امید اجتماعی، نظریه ای داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 10، شماره: 1
62 گرایش به مصرف گونه های موسیفی مردم پسند و میزان پرخاشگری در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 2، شماره: 8
63 مردم نگاری فرایند تغییرات حمام در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 1
64 مروری نظامند بر مطالعات فرهنگ مالیاتی و عوامل موثر بر آن در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 6، شماره: 2
65 نظریه مبادله و مشارکت زنان در مراکز شهری استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 19
66 واکاوی نظام معنایی شهرنشینان از زمانمندی در زندگی روزمره: تحلیل زمانمندی توسعه‏ مدار به‌مثابه‏ راهبردی نوین در چشم‏انداز توسعه‎ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 3
67 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی سیاهه اختلال هماهنگی رشد حرکتی در پسران 6-11 ساله (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه آموزش احتمالات و تفکر انتقادی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
2 بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان در فعالیت های فرهنگی و ارائه راهکارها (مطالعه موردی: فرهنگسراهای سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
3 بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در شکل دهی به سبک زندگی دانشجویان دختر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
4 تبیین جامعه شناختی رابطه اعتماد اجتماعی و مصرف برق (مطالعه ای در مصرف برق خانواده های شهر اصفهان) (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
5 تحلیل رابطه بلند مرتبه سازی با ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی ( مطالعه موردی: مناطق شهر اصفهان ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
6 تحلیل فازی چالشهای اجتماعی و فرهنگیبازیافت پسابهای شهری، صنعتی و کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
7 رهیافت های آینده نگرانه کارل مارکس و ماکس وبر و موضع گیری برخی متفکرین غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
8 سنجش و بررسی سلامت روانی و شادکامی دانشجویان دختر و پسر دانشکده ی ادبیات دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
9 طبقه و فضای شهری: تیپولوژی الگوی مصرف فضای شهری در اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
10 هویت و فضای شهری: مکان خاطره و بازتولید هویت جمعی در اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری