دکتر فریبرز رحیم نیا

دکتر فریبرز رحیم نیا استاد گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

دکتر فریبرز رحیم نیا

Dr. Fariborz Rahimnia

استاد گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحمیل نظریه به داده ها و یا ظهور نظریه از داده ها: نظریه پردازی در علوم انسانی و اجتماعی، با روش شناسی نظریه داده بیناد (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 4، شماره: 1
2 A dichotomous perceptions on talent retention factors: Phenomenography strategy (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 9، شماره: 4
3 Analyzing the Impact of Diversity Management on Innovative Behaviors Through Employee Engagement and Affective Commitment (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 14، شماره: 3
4 اثر اعتماد به مدیران بر تفکر راهبردی سازمانی و نقش آنها در بهبود عملکرد سازمانی از راه تعهد سازمانی در بستر آموزش عالی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 12
5 اثر خودمدیریتی روزانه بر درگیری شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت برق منطق های خراسان) (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 28، شماره: 1
6 ارائه الگوی تاب آوری سازمانی در شرکت های تولیدی با رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 43
7 ارائه مدل حکمرانی در سازمان های موقوفه (مطالعه موردی: آستان قدس رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 9، شماره: 36
8 ارایه مدل رفتا ر غیر اخلاقی تخریب همکاران در سازمانهای بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 3
9 ارایه مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 5، شماره: 13
10 ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 1، شماره: 3
11 اعتبارسنجی مدل زمینه ای اثرگذار بر رفتار خادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 16، شماره: 2
12 الگوی ذهنی مدیران شرکت های دانش بنیان کشور نسبت به معنا داریکار: کاربرد روش کیو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 25، شماره: 81
13 الگویی برای رفتارهای نقش آموزشی اساتید دانشگاه: یک مطالعه ی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 6، شماره: 3
14 انطباق سنجی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه ها با راهبرد فرهنگ سازمانی آن و راهبردهای نظام مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (ارایه الگوی هماهنگی راهبردی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 1
15 انواع تا کتیک های شکل گیری رهبری اخلاقی بر مبنای سطوح و موقعیت های مختلف بحران مطالعه ی موردی: سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران و گروه های تابعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 7، شماره: 2
16 ایمنی روان شناختی زنان و راهبردهای مدیریت آن: پژوهشی کیفی در زنان عضو هیئت علمی دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 16، شماره: 55
17 ایمنی روان شناختی زنان و راهبردهای مدیریت آن: پژوهشی کیفی در زنان عضو هیئت علمی دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 16، شماره: 55
18 Combination of SWOT Analysis, Analytic Hierarchy Process, and Monte Carlo Simulation to Identify the Strategic Positioning of Crisis Management at the Ferdowsi University of Mashhad, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 12، شماره: 2
19 Implicit Leadership Theories: A Qualitative Study in an Iranian Organization (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 10، شماره: 1
20 Toward an exploration of follower's implicit followership theories of Mashhad's large organizations using a qualitative approach (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 8، شماره: 3
21 Use of Internet of Things for Chronic Disease Management: An Overview (دریافت مقاله) مجله سیگنالها و سنسورهای پزشکی دوره: 11، شماره: 2
22 بازنمایی مولفه های اخلاقی در راهبردهای شناختی بازآفرینی تعادل کار-زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 3
23 بررسی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری (مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره کلان شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 5، شماره: 4
24 بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بر وفاداری مشتری به واسطه هویت یابی مشتری با برند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 3
25 بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی (ایزو۱۴۰۰۱)مطالعه موردی: صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی توس مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 15، شماره: 3
26 بررسی تاثیر استراتژی تمایز پورتر برعملکرد سازمانی از طریق بسته بندی کالاها در شرکت های مواد غذایی آستان قدس رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 1، شماره: 3
27 بررسی تاثیر استراتژی منابع انسانی سبز بر عملکرد صادراتی به واسطه مزیت رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 2، شماره: 4
28 بررسی تاثیر استراتژی های رفتاری بر تمایل به ترک خدمت در کارکنان زن هتل های شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 8، شماره: 30
29 بررسی تاثیر استراتژی های نوآوری بر عملکرد کسب وکارهای صادراتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 1، شماره: 3
30 بررسی تاثیر امنیت و استقلال شغلی بر ترک خدمت به واسطه درهم‎تنیدگی شغلی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 2
31 بررسی تاثیر پشیمانی از برند بر قصد رفتاری به واسطه ی رضایت و نقش تعدیل گری هویت برند استفاده کنندگان در باشگاه های ورزشی درجه یک شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 5، شماره: 3
32 بررسی تاثیر جو بخشش درک شده بر نگرش ها و رفتارهای کاری کارکنان هتل آپارتمان ها و مهمان پذیران شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 7، شماره: 24
33 بررسی تاثیر دانش درک شده از محصول سبز بر تمایل به خرید به واسطه دلبستگی به فروشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 3
34 بررسی تاثیر سبک زندگی بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی استان خراسان شمالی با تاکید بر نقش واسط سرمایه روان شناختی (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 22، شماره: 3
35 بررسی تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی (مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره شهر مشهد) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 2
36 بررسی تاثیر نوجویی ذاتی بر رفتار نوآورانه مصرف کننده با نقش واسط نوجویی در زمینه خاص (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات هوشمند پوشیدنی ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 8، شماره: 1
37 بررسی رابطه بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی با تبلیغات شفاهی الکترونیک به واسطه تصویر و آگاهی از برند (مورد مطالعه: مشتریان لباس ورزشی) (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 7، شماره: 1
38 بررسی رابطه بین بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی و تعهد مشتری به واسطه ارزش برند (موردمطالعه: مشتریان فروشگاه های اینترنتی لباس زنانه) (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 17، شماره: 95
39 بررسی عناصر برنامه ریزی استراتژیک به منظور ارایه مدلی مفهومی و کاربردی برای شرکت های صنعتی کوچک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 23
40 بررسی عوامل مرتبط با مراجعه مجدد بیماران به خدمات اینترنتی بیمارستان بر اساس مدل پذیرش فن آوری: مطالعه موردی در بیمارستان های شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 14، شماره: 3
41 بررسی نقش تعدیل گر عزت نفس در رابطه بین اصطکاک اجتماعی و فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان های خیریه شهر مشهد (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 30، شماره: 109
42 بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در اثر روابط مبادله ای بر طفره روی اجتماعی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 46
43 بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تاثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل های ۵ ستاره مشهد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 1
44 بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تاثیر مدیریت برند داخلی و لنگرهای شغلی بر تمایل به ماندن، مورد مطالعه: یک سازمان دولتی در شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 4
45 بررسی نقش واسط هوش هیجانی مدیران در تاثیر سبک رهبری تحول گرا بر عملکرد زمینه ای کارکنان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 10
46 پایداری تغییرات سازمانی در بانک های خصوصی ایران : راهبردها و پیامد ها (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 15، شماره: 30
47 پیامدهای روانشناختی و غیر روانشناختی تاب آوری سازمانی: ترغیب کننده هایی برای حرکت به سمت تاب آورشدن سازمان ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 4، شماره: 1
48 تاثیر بازاریابی داخلی و گردش شغلی بر قصد ترک شغل پرستاران (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 27، شماره: 89
49 تاثیر پایبندی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار در پرتو تعلق خاطر کاری و سرمایه های روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 3
50 تاثیر تبلیغات توصیه ای و واکنش های مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 17
51 تاثیر تساوی گرایی و مشارکت بر عملکرد نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 30، شماره: 99
52 تاثیر تعامل کاربران در رسانه های اجتماعی بر قصد خرید به واسطه نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 1
53 تاثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 6، شماره: 4
54 تاثیر جو بخشش درک شده بر عملکرد زنان فعال در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 8، شماره: 15
55 تاثیر جهت گیری های راهبردی بر عملکرد شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان به واسطه نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 4، شماره: 2
56 تاثیر راهبردهای نیروی کار احساسی بر عملکرد شغلی به واسطه فرسودگی احساسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 19
57 تاثیر صادرات نامرئی کالاها و خدمات گردشگری بر اشاعه ی فرهنگ (نقش تعدیل گری تصویر ذهنی مقصد گردشگری) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 3، شماره: 11
58 تاثیر فرهنگ یادگیری بر یادگیری کارکنان در محیط کار به واسطه ی توانمندسازی روان شناختی و اثربخشی مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 5، شماره: 4
59 تاثیر نقش میانجی گری تصویر احساسی و عملکردی برند بر روابط بین محتوای تبلیغات و پیشبرد فروش رسانه های اجتماعی و قصد رفتاری مصرف کنندگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 9، شماره: 4
60 تاثیر نوآوری در زمینه خاص بر رفتار خرید اکتشافی در محصولات نوآور (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 16، شماره: 61
61 تاملی بر رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 1
62 تببین الگوی نزدیک بینی مدیران ارشد سازمان های بخش دولتی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 53
63 تبیین قلدری کارکنان نسبت به مدیران در بخش دولتی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 18، شماره: 2
64 تبیین کنش های مدیران صنعت، پیرامون تجهیز کارکنان با «ظرفیت های مازاد سازمانی»: راهبرد نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده (گلیزری) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 8، شماره: 3
65 تبیین مفهوم شوخ طبعی و ترسیم مرزهای اخلاقی آن (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 2
66 تبیین مولفه های اقدامات رهبران در اجرای موفق برنامه های تغییر (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 11، شماره: 2
67 تبیین مولفه های رفتاری رذیلت اخلاقی حرص در مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 1
68 تبیین مولفه های رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 16، شماره: 59
69 تبیین نقش فروافتادگی شغلی در پیش بینی رفتار غیراخلاقی پرسه زنی سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 1
70 تدوین نظریه طیفی روابط ضمنی رهبران در سازمان های عمومی دارای رفتار داوطلبانه (نقش نگرش و ادراک رهبران از رابطه، در اثربخشی روابط آنها با پیروان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 16، شماره: 2
71 تعامل تیم مدیریت ارشد با ابعاد تاب آوری آنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 26
72 تیاسب استراتژیک بین استراتژی های نوآوری و عملکرد کسب و کارهای دانش بییان (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 17، شماره: 66
73 جایگاه مشارکت در ارتقای کیفیت خدمات: پارادایم نوین در تعامل سازمان – مشتری ( مورد مطالعه : گمرکات استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 3، شماره: 6
74 جایگاه مشارکت در ارتقای کیفیت خدمات: پارادایم نوین در تعامل سازمان – مشتری ( مورد مطالعه: گمرکات استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 3، شماره: 2
75 جهت گیری استراتژیک و قابلیت های بازاریابی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 12
76 جهت گیری استراتژیک و موفقیت شرکت های صادراتی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 1، شماره: 1
77 رابطه سبک رهبری سوء استفاده گر با رفتار انحرافی کارکنان (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 5، شماره: 1
78 رابطه میان کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت با وفاداری مشتریان: نقش تعدیل گر هزینه تعویض شرکت (مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 3، شماره: 1
79 راهبردهای توسعه شایستگی های رهبری تحول آفرین جهانی در وزارت نیرو ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 17، شماره: 63
80 رهبری فداکارانه، یک نگاه مشارکتی: رویکرد پدیدارشناسی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 16، شماره: 61
81 سناریونگاری شبکه جهانی کسب وکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 16
82 شناخت الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه های اجرایی کشور: ارتقا یا عدم ارتقای بهره وری منابع انسانی بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 9، شماره: 4
83 شناخت محتوای قرارداد روانشناختی در اعضای هییت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 2
84 شناسایی ابعاد و مولفه های آوای نوع دوستانه در تعامل با کارکنان شهرداری مشهد (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 10، شماره: 3
85 شناسایی پیامدهای مسئولیت پذیری سازمان نسبت به خانواده در مناطق عملیاتی پالایش گاز ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 45
86 شناسایی راهبردهای رفتاری بازآفرینی تعادل کار- زندگی: بر پایه تجارب زیسته اعضای هیئت علمی دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 9، شماره: 33
87 شناسایی عوامل تعدیلگرِ ارتباط سنگین‌باری نقش و رفتارهایِ بازآفرینیِ تعادل کار-زندگی در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 32
88 شناسایی عوامل موثر بر ترومای سازمانی با تمرکز بر راهکارهای کاهش پیامدها (مورد مطالعه: کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه بازاریابی خدمات عمومی دوره: 1، شماره: 3
89 شناسایی مولفه های ابعاد نیروی کار احساسی پرستاران در تعامل با همراهان بیمار (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 36
90 شناسایی مهارتهای نرم مورد نیاز نیروی کار پرستاری بیمارستان در سلسه مراتب سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 55
91 شناسایی و اولویت بندی عوامل روان شناختی اثرگذار بر فرایندهای منابع انسانی سطح مقدماتی مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی: یک مطالعه آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 15، شماره: 3
92 شناسایی و تبیین پیشآیندها و پسآیندهای مالکیت روان شناختی در سازمان های دولتی استان بوشهر (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 49
93 شناسایی و رتبه بندی خصوصیات مدیران صندوق های سرمایه گذاری موفق ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 19
94 طبقه بندی نیازهای مشتریان از بسته بندی محصولات مواد غذایی با استفاده از مدل کانو (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 12، شماره: 67
95 طراحی مدل مدیریت استعداد مبتنی بر تنوع (رویکرد داده بنیاد) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه استعداد دوره: 2، شماره: 2
96 علل رفتار زیر آب زنی در سازمان های بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 31، شماره: 3
97 عوامل موثر بر پذیرش استراتژی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان های شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 1
98 فرا محرک های سازمانی: نظریه ای داده بنیاد از تجهیز کارکنان با ظرفیت های مازاد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 4
99 فهم زاویای نوینی از سازه «ظرفیت مازاد سازمانی» (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 8، شماره: 32
100 قابلیت های پویای سازمانی و انعطاف پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 36
101 قاعده مدیریتی رعایت تناسب مشاغل با توانمندی ها در رهنمودهای امام علی علیه السلام (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 14، شماره: 3
102 قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 29
103 کاربرد روش کیو در شناخت الگوهای ذهنی: ارزش گذاری عوامل بهره وری منابع انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 31
104 کشف ابعاد جو عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 42
105 کشف اصول حکمرانی سازمانی در سازمان های عام المنفعه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 1، شماره: 4
106 کشف الگوهای ذهنی کارشناسان نسبت به آمادگی برای تغییر در شهرداری مشهد (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 12، شماره: 2
107 کشف الگویِ زمینه‌مند رفتارهایِ نقشِ فرا آموزشی استادان دانشگاه اسلامی، بر پایه تجربه‌های حرفه‌ای آنان، از منظر نظریه نقش (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 15، شماره: 34
108 کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
109 کشف عوامل شکل دهنده، ویژگی ها و مولفه های جهادی بودن منابع انسانی از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
110 کشف عوامل شکل دهنده، ویژگی ها و مولفه های جهادی بودن منابع انسانی از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
111 کشف عوامل موثر بر رفتار خادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 2
112 کشف محتوای نظریه های ضمنی رهبری از دیدگاه کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه کرمان و اعتبار سنجی آن (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 8، شماره: 31
113 کشف مولفه های رفتار های مخرب رهبران غیراخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 13، شماره: 1
114 مدخلی بر ویژگیهای رهبری اخلاقی در نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 4
115 مدیریت تجربه مشتری؛ حوزه ها و روندهای پژوهش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 2
116 مطالعه اکتشافی مولفه ها و ابعاد رفتار مرشدانه از دیدگاه مدیران صنعت نفت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 3، شماره: 1
117 مفهوم سازی و اعتبارسنجی مولفه ها و ویژگی های رهبری معنوی در دانشگاه‎های شمال شرق ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 44
118 مفهوم سازی وکشف مولفه های تعصب گرایی در سازمان با رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 47
119 مقاله پژوهشی: معرفی الگوی راهبردی شکلگیری رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع ج.ا.ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 17، شماره: 2
120 ممیزی برند و بررسی روابط میان شاخص های آن در صنعت هتل داری (مورد مطالعه: هتل همای شیراز) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 3، شماره: 4
121 مولفه های رفتاراخلاقی پرستاران با بیماران برمبنای نظریه اخلاق فضیلت محور (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 11، شماره: 1
122 نقش کانال های همه کاره در افزایش رضایت و وفاداری مشتریان (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 21، شماره: 119
123 نقش میانجی مسرت کارکنان در رابطه میان فرح بخشی در کار و رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 26، شماره: 84
124 واکاوی نوین ویژگی های رفتار مرشدانه مدیران در شرکت پالایش نفت اصفهان و اعتبارسنجی آن (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 9، شماره: 35
125 واکاوی ویژگی های مدیران سرمایه گذاری موفق در ایران:رویکرد سرمایه انسانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه مدل سنجش اثر تنش زاهای اجتماعی مرتبط با مشتری بر مشتری مداری کارکنان به واسطه فرسودگی عاطفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
2 ارایه مدل سنجش اثر تنشزاهای اجتماعی مرتبط با مشتری بر مشتریمداری کارکنان به واسطه فرسودگی عاطفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
3 Assessing the effect of 3D-Printing on the economic pillar of sustainability: A causal loop model (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
4 اثر فرهنگ و اخلاق بر کسب و کار بین المللی به واسطه مسئولیت اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
5 ارائه مدل شایستگی مدیران مدارس متوسطه (مورد مطالعه: مدارس متوسطه ناحیه 4 مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
6 ارائه مدل شکل گیری وفاداری مشتریان: برجسته سازی نقش تجربه احساسی مشتری و سبک زندگی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
7 ارائه مدل شکل گیری وفاداری مشتریان: برجسته سازی نقش تجربه احساسی مشتری و مصرف متظاهرانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
8 ارائه مدل مفهومی به منظور بررسی رابطه تصویر ذهنی کشور مبدا و کیفیت رابطه بر تصویر برند با درنظر گرفتن نقش واسطهگری ارزش نام تجاری(برند) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 ارائه مدل مفهومی به منظور بررسی رابطه تصویر ذهنی کشور مبدا و کیفیت رابطه بر تصویربرند با در نظر گرفتن نقش واسطهگری ارزش نام تجاری(برند) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات
10 ارائه مدل مفهومی تاثیر پیشایندهای سازمانی مبتنی بر دانش بر توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
11 ارائه مدل مفهومی تاثیر سبک رهبری رابطه ای مدیران عامل بر تصمیمات استراتژیک بواسطه ایجاد اعتماد بین مدیران ارشد و یادگیری آنان از شکست ها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
12 ارائه مدل مفهومی تاثیر گرایش های استراتژیک و منابع بازاریابی بر عملکرد سازمان با میانجی گری قابلیت های بازاریابی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
13 ارائه مدل مفهومی در بررسی تاثیر ریسک عملکرد و ریسک ارتباطی به واسطه سرمایه گذاری مشترک در تحقیق و توسعه بین المللی بر نوآوری و توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
14 ارائه مدل مفهومی رابطه فرهنگ سازمانی و تمایل به تسهیم دانش به واسطه اعتماد و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
15 ارائه مدل مفهومی نقش واسط رضایت برند بر رابطه بین آوازه برند و نگرش برند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
16 ارائه مدلی برای بررسی تاثیر مشتری مداری، رقیب مداری، گرایش به نوآوری و هزینه گرایی بر قابلیتهای بازاریابی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
17 ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر تبلیغات بر وفاداری مشتریان به برند بانک هابا در نظر گرفتن نقش میانجی تصویر برند و کیفیت ادراک شده برند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
18 ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویرشرکت بر وفاداری مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت مشتری و نقش تعدیل گر هزینه جابجایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
19 ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی اثرات کارمند مهاجر بر عملکرد شرکت به واسطه استراتژیبازاریابی بینالمللی، ارتباط شرکت با مشتری و کیفیت خدمات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
20 ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی رابطه اخلاق کاری و معنویت بر کارآفرینی و عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
21 ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی موانع سازمانی اجرای استراتژی و سلامت سازمانی در بسترد فرهنگ سازمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
22 ارایه مدل سنجش اثر تنش زاهای مرتبط با محیط فیزیکی کار بر مشتری مداری به واسطه فرسودگی عاطفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
23 ارایه مدلی برای تبیین DNA برند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
24 انقلاب صنعتی چهارم و تاثیر آن بر کانال های ارتباطی خرده فروشان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
25 انگیزه های شکل گیری و عوامل موثر بر موفقیت ائتلاف استراتژیک بین المللی و معیارهای سنجش موفقیت آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
26 Casual Relatinship ampng Objectives (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
27 Investigation of khorasan razavi investor’s decision making model with emphasis on cultural components based on phenomenography strategy (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
28 Psychological empowerment, Meritocracy and competent management; Missing Rings of Governmental Organizations in Afghanistan (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
29 بازاریابی چریکی سبز به عنوان مزیتی رقابتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
30 بررسی ابعاد تعهد مشتری بر سرسپردگی برند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
31 بررسی اثر ارزش های مصرفی مصرف کنندگان از برندهای خارجی بر قصد خرید (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
32 بررسی اثر تائید افراد تاثیرگذار بر قصد خرید کاربران اینستاگرام به واسطه حسادت خوشخیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
33 بررسی اثر تائید افراد تاثیرگذار در اینستاگرام بر قصد خرید کاربران به واسطه نگرش به برند و نقش تعدیل گر خودگسستگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
34 بررسی اثر فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید با میانجی گری تجربه برند وتعدیل گری سطح تعلق خاطر مشتری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
35 بررسی اثر کار عاطفی بر روی مشتری گرایی در دفاتر پلیس+ 10 مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه
36 بررسی تاثیر ارزش اشتراک گذاری اجتماعی برند-مصرف کننده بر مشارکت مشتری در رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
37 بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر وفاداری به برند با نقش واسط دلبستگی عاطفی به برند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
38 بررسی تاثیر به یادآوری تجربه برند بر پیشنهادات دانشجویان برای بهبود و وابستگی به برند دانشگاه بواسطه هویت یابی برند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
39 بررسی تاثیر تبلیغات موثر بر رفتار خرید مشتری با نقش میانجی گری ارتباط موفق با مشتری مورد مطالعاتی : مشتریان چرمیران مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
40 بررسی تاثیر تعلق خاطر مصرف کننده به برند بر وفاداری با نقش واسط دلبستگی به برند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
41 بررسی تاثیر رفتار فروش اخلاقی بر وفاداری مشتری با نقش واسط تعهد رابطه ای (مورد مطالعه: مشتریان بیمه ایران در شهر مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
42 بررسی تاثیر سرمایه های روانشناختی بر ابعاد رفتارهای انحرافی در محیط کار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
43 بررسی تاثیر عوامل حیاتی موفقیت بر فروش مجازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
44 بررسی تاثیر فرکانس تبلیغات بر تصویر برند به واسطه کیفیت ادراک شده برند (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های فرش مشهد در شهر مشهد) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
45 بررسی تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بررضایت شغلی و قصد ترک شغل کارکنان مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
46 بررسی تاثیر قابلیت های مدیریت بازاریابی با نقش میانجی مزیت رقابتی بر عملکرد توسعه صادرات زعفران افغانستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
47 بررسی تاثیر کیفیت خدمات ارزش درک شده وتصویر شرکت بر وفاداری مشتری در شعب بانک ملت شهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
48 بررسی تاثیر کیفیت شخصی سازی بر روی تمایل به تداوم خرید با میانجی گری اعتماد ادراک شده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
49 بررسی تاثیر گرایش به بازار و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت (موردمطالعه: شرکت های کوچک و متوسط شهر هرات) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت
50 بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت (موردمطالعه : شرکت های کوچک و متوسط شهر هرات) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت
51 بررسی تاثیر محتوای تبلیغات در شبکه های اجتماعی بر قصد خرید با نقش میانجی گری تصویر لذت جویانه برند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
52 بررسی تاثیر محتوای تبلیغات رسانه های اجتماعی بر قصد رفتاری مصرف کنندگان با نقش میانجی گری تصویر برند (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
53 بررسی تاثیر میانجی گری سبک رهبری نوآورانه بر رابطه هوش هیجانی مدیران ارشد هماهنگی استراتژیک و عملکرد سازمان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
54 بررسی تاثیر نقش رهبری اصیل بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش میانجی امید و عاطفه مثبت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
55 بررسی تاثیر هنجار ذهنی مصرف کننده بر قصد مصرف کننده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
56 بررسی تأثیر به یادآوری تجربه برند بر نیت های حمایتی دانشجویان و مشارکت در فعالیت های آینده دانشگاه به واسطه هویت یابی برند (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
57 بررسی تأثیر تفاوت های فردی و فرهنگی بر گسترش ارزش ویژه برند به واسطه نقش اثربخشی تبلیغات بین المللی بر مشتریان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
58 بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان (دریافت مقاله) سومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه
59 بررسی تأثیر محتوای پیشبرد فروش رسانه های اجتماعی بر قصد رفتاری مصرف کنندگان با نقش میانجی گری تصویر برند (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
60 بررسی رابط میان بازاریابی حسی شکلگیری نیات رفتاری مشتریان در هتلپردیسان شهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
61 بررسی رابطه استراتژی تولید سبز و عملکرد سازمانی با نقش واسط استراتژی های رقابتی در صنایع صادراتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
62 بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و نگرش شغلی کارکنان مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
63 بررسی رابطه بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
64 بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت زیست محیطی سازمان و نقش آن در تحقق توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
65 بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض کارکنان و تاثیر آن بر کیفیت خدمات شهری (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
66 بررسی رویکرد فرصت محور و منبع محور بر کارآفرینی بین المللی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
67 بررسی ظهور فناوری های نوین ( رایانش ابری ، اینترنت اشیا و گمیفیکیشن ) در پیشرفت مدیریت منابع انسانی سازمانها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
68 بررسی عوامل تاثیرگذار بر افتخار به برند به واسطه رفتار شهروندی برند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
69 بررسی نقش امضای برند در ایجاد یک برند مشهور با میانجی گری نگرش به برند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
70 بررسی نقش بستر آموزش الکترونیکی و استراتژی ورود به بازار آموزش بین المللی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی
71 بررسی نقش تجزیه و تحلیل بازاریابی و زیرکی بازار برکسب مزیت رقابتی پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت
72 بررسی نقش تعدیل گری درجه بین المللی کردن و محیط صادراتی و میانجی گری تطابق آمیخته بازاریابی و بازارگرایی صادرات بر روی عملکرد صادراتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
73 بررسی نقش تعدیلگر پویایی های بازار در رابطه بین عوامل تاثیبرگذار بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
74 بررسی نقش تعدیلگر تجربه مشتری در رابطه بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد برند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
75 بررسی نقش عوامل تعدیلگر در فرایند انتقال و خلق دانش در ائتلاف های استراتژیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
76 بررسی نقش متقابل حافظه ی احساسی سازمانی بر خلق دانش و نوآوری در سازمان ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
77 بررسی نقش میانجی گری رفتار شهروندی بین تشابه سازی با تاییدکننده مشهور و قصد خرید (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
78 بررسی نقش میانجی مدیریت استعداد در رابطه بین ذهنیت جهانی و مدیریت دانش خارجی با عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مدیریت استعداد ها در هزاره سوم
79 بررسی نقش و جایگاه کار معنادار در ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
80 بررسی نقش واسط ادراک از ارزش برند لوکس در ارتباط بین ارزش اجتماعی و قصد خرید برندهای لوکس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
81 بررسی نقش واسط استراتژی تولید سبز در رابطه بین نگرانی های زیست محیطی و شدت رقابت با مزیت رقابتی تمایز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
82 بررسی نقش واسط دانش ضمنی در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
83 بررسی نقش واسط راحتی تصمیم و تعهد عاطفی بر اعتبار برند و قصد خرید (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
84 بررسی نقش واسط رضایت شغلی در ارتباط بین آرزوهای شغلی و تمایل به ماندن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
85 بررسی نقش واسط قابلیتهای بازاریابی در رابطه بین جهت گیری استراتژیک و عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش مدیران ارشد سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
86 بررسی نقش واسط کیفیت ادراک شده در رابطه بین ادراک مصرف کنندگان از برندهای خارجی بر قصد خرید (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
87 بررسی نقش واسط نوآوری در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار استراتژیک داخلی سازمان بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
88 بررسی نقش واسط وفاداری به برند در رابطه ی بین عشق به برندو بازاریابی دهان به دهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
89 بررسی وضع موجود و برنامه ریزی راهبردی شرکت گاز استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
90 تاثیر آوازه برند بر رضایت برند (مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
91 تاثیر ارزشهای مصرف روی وفاداری نام تجاری محصولات آرایشی و بهداشتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
92 تاثیر پیشبردهای فروش بر ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
93 تاثیر تبلیغات بر ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
94 تاثیر عشق به برند بر قصد خرید بواسطه ی وفاداری به برند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
95 تاثیر فرهنگ بر بازاریابی بین الملل به واسطه رفتار مصرف کننده (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
96 تاثیر فرهنگ و همگرایی بازار بر استراتژی های تبلیغات بین المللی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
97 تاثیر کشور مبدا بر قصد خرید برندهای جهانی به واسطه ارزش ویژه و تصویر برندهای جهانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
98 تاثیر کنترل رفتاری درک شده مصرف کننده بر رفتار مصرف کننده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
99 تاثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی رهبری هزینه (موردمطالعه: شرکت های حمل ونقل بین المللی افغانستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
100 تاثیر نوآوری بر فرصتهای بین المللی به واسطه قابلیتهای اینترنت و شبکه همکاری سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
101 تاثیرجهانی سازی برند ادراک شده و ارزش نماد محلی برند بر قصد خریدمصرف کننده،بواسطه عوامل تاثیرگذاربرآن ونقش تعدیلگر نژاد پرستی مصرف کننده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
102 تأثیر توانمند سازهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
103 تبیین مدل عملکرد پایدار سازمان بر اساس مدیریت استعداد، رهبری تحول آفرین، مشارکت کارکنان و رضایت شغلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
104 تجزیه و تحلیل 360 درجه کسب و کار و عناصر آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
105 تجزیه و تحلیل ترکیبی SWOT-AHP در تصمیمات استراتژیک سطح سازمان (مطالعه موردی: یک شرکت توسعه دهنده نرم افزار در ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
106 تحلیل مقایسه ای نظریات پست مدرنیسم و اسلام در عرصه بازاریابی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
107 چارچوبی مفهومی برای سنجش تاثیر بازاریابی حسی بر شکل-گیری نیات رفتاری مشتریان در سازمان های خدماتی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
108 چالشهای برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی شهری موفق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
109 رابطه فرهنگ و نوآوری سازمانی بواسطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
110 رفتار شهروندی برند، عوامل اثرگذار بر آن و پیامدهای آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
111 زنجیره ارزش برند جهانی: اثر ارتباط برند، کیفیت خدمت و تجربه برند با واسط اعتماد به برندبر وفاداری به برند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
112 شناسایی موقعیت استراتژیک مدیریت بحران دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از مدل ترکیبیSWOT و تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
113 شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران داخلی ومدیران هتل ها تواماً با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای ANP مورد مطالعه: هتل های پنچ ستاره شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
114 ضرورت آینده پژوهی سازمانی با روش سناریوسازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
115 طراحی مدل دینامیکی تعیین سطح قیمت واحدهای مسکونی بخش خصوصی و بررسی سیاست های تاثیرگذار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
116 عامل موثرپذیرش بازاریابی مبتنی برتلفن همراه موردمطالعه: دفاترخدماتی و ارتباطی همراه اول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
117 عوام موثر پذیرش بازاریابی مبتنی بر تلفن همراه (مورد مطالعه: دفاتر خدماتی و ارتباطی همراه اول) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
118 عوامل موثر بر شیفتگی به برند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
119 فرآیند شناسایی عدم قطعیت های کلیدی در سناریونگاری (مطالعه موردی: شرکت فولاد ماهان سپاهان) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
120 مدخلی بر مختصات رهبری اخلاق گرا در نهج البلاغه (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری علمی، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی
121 مدل مفهومی اثر انعطاف پذیری راهبردی بر پایداری شرکت، با نقش میانجی نوآوری مدل کسب و کار (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
122 مدل مفهومی اثر انعطاف پذیری راهبردی بر پایداری شرکت، با نقش میانجی نوآوری مدل کسب و کار و تعدیلگری پویایی محیطی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
123 مدل مفهومی تاثیر تبلیغات و ترفیع بر ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
124 مدل مفهومی تاثیر سرمایه گذاری برند بر ابعاد تعهد مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
125 مدل مفهومی تعلق خاطر مصرف کننده به برند بر وفاداری با نقش واسط کیفیت رابطه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
126 مدیریت استراتژیک تنوع نیروی کار، مزیتی رقابتی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
127 نقش برند جهانی و متغیرهای تعدیل گر و میانجی مرتبط بر گرایش پرداختهای بالاتر مصرف کننده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
128 نقش شیفتگی به برند بر تبلیغات شفاهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
129 نگرش سیستماتیک در مدیریت بسته بندی با ارائه مدلی جامع در فرآیند بسته بندی کالاها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی