دکتر مهدی حقیقی کفاش

دکتر مهدی حقیقی کفاش دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

دکتر مهدی حقیقی کفاش

Dr. Mehdi Hagigi Kaffash

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی دگرگون سازی شناختی شغل در شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 15، شماره: 4
2 ارائه مدل برای اجرای استراتژی مبتنی بر دیدگاه منبع محور در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 29، شماره: 110
3 ارائه مدل شکل گیری تجربه مشتریان بانکداری خرد از طریق عوامل تحت مدیریت سازمان با رویکرد مدل‎سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 3
4 ارایه مدل بازاریابی فناوری بیمه (اینشورتک) برای کسبو کارهای نوپا در صنعت بیمه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 12، شماره: 1
5 ارزیابی عملکرد شرکت بهره برداری مترو تهران با مدل کارت ارزیابی متوازن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 15، شماره: 58
6 الگوسازی عوامل اثرگذار بر قابلیت نوآوری در صنعت مواد غذایی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 261
7 الگوی استراتژیک دوسوتوانی مزیت رقابتی و مشروعیت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 49
8 انعطاف پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 19، شماره: 67
9 اولویت بندی عوامل مربوط به توسعه گردشگری درمانی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 4، شماره: 12
10 بررسی ضرورت فهم عمیق تر بدنه دانشی مدیریت استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 2
11 بررسی فعالیت های منابع انسانی موثر بر بهره وری ادراک شده ی دورکاران مورد مطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 8، شماره: 4
12 بررسی نحوه بکارگیری الگوی مدیریت ریسک و بیمه در حوزه ساخت و سازهای شهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 22، شماره: 1
13 بررسی نقش تعدیل کنندگی کانون کنترل کارکنان بر رابطه بین سبک رهبری و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 73
14 برندسازی استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 43
15 پیش زمینه ها و پیامدهای بدبینی سازمانی ( مورد مطالعه : کارکنان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 64
16 تاثیر سبک رهبری تحول آفرین و یادگیری سازمانی در کاهش سکوت سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان بانک سپه استان تهران) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 7، شماره: 13
17 تاثیر شهرت سازمانی بر نیات رفتاری مشتری در بانک اقتصاد نوین (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 6، شماره: 11
18 تاثیر فعالیت های خلق ارزش در جوامع برند، بر خرید مجدد مشتریان و وفاداری به برند در رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 3، شماره: 3
19 تبیین الگو و ارائه چالش های برندسازی استراتژیک در صنعت زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 14، شماره: 55
20 تبیین الگوی تصمیم گیری استراتژیک شرکت های دانش بنیان در تجاری سازی فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 22، شماره: 85
21 چارچوب تبیین بلوغ ساختاری سازمان مادر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 44
22 چارچوبی برای سیاستگذاری تغییرات ساختار ستاد در سازمان های مادر در ونزا (مورد مطالعه یک شرکت پتروشیمی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 14، شماره: 1
23 رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازهای مدل تعالی سازمانی با تاکید بر نقش تعهد عاطفی کارکنان صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 29، شماره: 1
24 رابطه جستجوگرهای محیطی با عملکرد سازمان ها (مورد مطالعه: صنعت بیمه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 25، شماره: 4
25 رابطه رفتار فروش اخلاقی با وفاداری مشتریان در بیمه عمر (مورد مطالعه: یک شرکت بیمه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 26، شماره: 4
26 رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت ایتلاف استراتژیک شرکت های هواپیمایی از دیدگاه خبرگان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 8، شماره: 23
27 شایستگی های موثر بر ورود موفق به بازارهای پلتفرمی دیجیتال در ایران (مطالعه چندموردی: پلتفرم های تاکسیرانی برخط اسنپ و تپسی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 32
28 شناسایی ابعاد و مولفه های مزیت رقابتی استراتژی بازاریابی سبز در صنایع غذایی کاله (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 4
29 شناسایی استراتژی های شرکت های بیمه و رابطه آن با عملکرد سازمانی این شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 1
30 شناسایی رفتارهای منحرف سازمانی کارکنان و سازوکارهای کاهش آن در سازمانهای نظارتی: کاربردی از روش کیو سورت (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 1
31 شناسایی و اولویت بندی انگیزه های اتحاد بانکها و بیمه ها در شکل گیر بانک - بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 32، شماره: 3
32 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای استراتژی در بانک های تجاری ایران به همراه پیامدهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 27، شماره: 104
33 شناسایی و اولویت بندی مولفه ها و شاخص های موثر بر اینشورتک برای کسب و کارهای نوپا در صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 6، شماره: 3
34 شناسایی و تبیین انتخاب های استراتژیک کسب وکارهای بین المللی و داخلی در ورود به بازارهای پلتفرمی دیجیتال در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 4
35 شناسایی و سطح بندی مولفه های مدیریت پایدار منابع انسانی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 49
36 طراحی الگوی استراتژیک برندسازی در صنعت زعفران ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 27
37 طراحی مدل اجرای راهبرد در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 47
38 طراحی مدل استراتژی های بازاریابی و فروش در صنعت فروشگاه های زنجیره ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 53
39 طراحی مدل معادلات ساختاری شراکت استراتژیک در کسب وکارهای کوچک و متوسط؛ مطالعه موردی: صنعت نرم افزار (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 2
40 طراحی و اعتباریابی مدل اجرای استراتژی در بانک های تجاری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 39
41 طراحی و تبیین الگوی استراتژی های بازاریابی و فروش در صنعت پخش مواد غذایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 25
42 عوامل کلیدی اجرای موفق سرمایه گذاری مشترک بین المللی (موردمطالعه صنعت خودروسازی ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 2
43 عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از منظر مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 3
44 عوامل موثر بر تصمیمات ساختاری شبکه توزیع و سیاستگذاری مدیریت توزیع در صنعت پخش مواد غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 18، شماره: 57
45 عوامل موثر بر وفاداری بیمه گذاران (مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 25، شماره: 1
46 کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان در هتل های چهار ستاره ی شهرشیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 20
47 گونه شناسی نظریات شکل دهنده استراتژی هم آواسازی در کسب وکارهای پلتفرمی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 4
48 گونه شناسی نظریه های زمینه ساز استراتژی باز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 51
49 مدل سازی قابلیت نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 3، شماره: 4
50 مدلی برای سنجش سطح رضایت مندی بیمه گذاران شرکت های فعال در صنعت بیمه کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 29، شماره: 4
51 مقایسه ابعاد مدل کسب وکار بانکداری در ایران با مدل بانکداری جامع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 1
52 مهندسی ارزش استراتژیک در بازارهای رقابتی (صنعت بانک و بیمه) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 1
53 نوآوری به عنوان قابلیتی چند بعدی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه الگویی جهت نظارت بر توسعه سلامت بازار بیمه (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه
2 ارزیابی سیستم کنترل استراتژیک بهینه برای پیاده سازی استراتژی: مطالعه موردی برترین بانک های خصوصی از حیث عملکرد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
3 اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت و نارضایتی مشتریان از کیفیت خدمت بانکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
4 بررسی رابطه سرمایه فکری و چابکی سازمانی با تاثیر وساطت کننده توانمندسازی کارکنان در بخش خدمات مطالعه موردی:شرکت بیمه کارآفرین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
5 بررسی رفتار اخلاقی فروشندگان دروفاداری مشتریان بیمه های عمر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه
6 بررسی رویکرد مدیریت دانش در سازمان ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
7 بررسی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان در استفاده از بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
8 بررسی کیفیت خدمات بیمه اتومبیل در شرکت های بیمه خصوصی با استفاده از مدل جی آی کوال (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
9 تاثیر اخلاق حرفه ای در جلب اعتماد بیمه گذاران و مشتری مداری شرکت های بیمه (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
10 تاثیر اعتبار برند بر رضایت مشتری، وفاداری بیمه گذاران و تعهد مستمر در یک شرکت بیمه (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
11 تفکر استراتژیک در مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
12 رابطه بین اخلاق حرفه ای و مشتری مداری در صنعت بیمه (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
13 سیمای پژوهش های حوزه تحول دیجیتال: فراترکیب پژوهش های خارج از کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه
14 شناسایی رتبه بندی راهکارهای مدیریت ریسک بانک ها (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
15 شناسایی و اولویت بندی انگیزه های اتحاد بانک ها و بیمه ها در شکل گیری بانک- بیمه (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
16 شناسایی و اولویت بندی راهکارهای مدیریت ریسک بانک ها از طریق فعالیت های بیمه ای و غیر بیمه ای (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
17 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اعتماد مردم به بیمه های عمر (دریافت مقاله) سمینار توسعه بیمه های زندگی
18 نظام مشتری مداری در بیمه های زندگی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی و پنجمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
19 نقش سرمایه فکری در عملکرد کسب و کارهای کوچک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
20 هوش هیجانی و موفقیت رهبری و مدیریت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی