دکتر وحید ناصحی فر

دکتر وحید ناصحی فر دانشیار گروه مدیریت دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

دکتر وحید ناصحی فر

Dr. Vahid Nasehifar

دانشیار گروه مدیریت دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Progressive Multilevel Model for Selecting Medical Tourism Destinations: A Qualitative Study (دریافت مقاله) مجله پزشکی سفر و بهداشت جهانی دوره: 5، شماره: 2
2 آزمون مدل شناسایی عوامل آسیب ساز برندسازی در صنعت داروسازی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 10، شماره: 3
3 آسیب شناسی برند سازی در صنعت دارویی ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 37
4 آسیب شناسی سیستم مدیریت مدیران و استراتژی های بهبود آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 24، شماره: 77
5 ارائه الگویی از عوامل موثر بر بانکداری شرکتی دیجیتال در بانک های تجاری کشور با استفاده از رویکرد کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 20، شماره: 115
6 ارائه الگویی برای توسعه منابع انسانی شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) : مطالعه ای مبتنی بر مدل سه شاخگی مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 3
7 ارائه مدلی برای سنجش کیفیت خدمات توزیع فیزیکی- مورد مطالعه: شبکه های توزیع محصولات تند گردش (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 35
8 ارائه ی الگوی یکپارچه کانال توزیع بنگاه های تولید کننده/وارد کننده محصولات تند گردش در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 25، شماره: 98
9 استراتژی ها و سیاس تهای حمایت از موسسات خدمات بازاریابی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 14، شماره: 55
10 الگوی تاب آوری کسب و کارهای کوچک و متوسط در مواجهه با قوی سیاه با تاکید بر محورهای درونی سازمان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 3
11 الگوی عوامل اثرگذار بر مقاومت مشتریان در بازارهای صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 10، شماره: 2
12 الگوی کارآمد بازاریابی خدمات مالی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 14، شماره: 56
13 الگوی یکپارچه پذیرش تغییرات با روش ترکیبی-اکتشافی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 20
14 الگوی یکپارچه تغییرات سازمانی: بررسی ابعاد محتوایی، فرآیندی و زمینه ای در موفقیت تغییرات سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 26، شماره: 4
15 بررسی تاثیر تفاوت های بین فردی مخاطبان در تکنیک های ترکیبی ترفیع: جایگذاری برند در فیلم های سینمایی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 26، شماره: 2
16 بررسی وضعیت صنعت بانکرینگ در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 20، شماره: 113
17 تاثیر گرایش کارآفرینی سازمانی وقابلیت یادگیری بر صادرات کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 27، شماره: 89
18 تبیین ابعاد مدیریت احساسات مشتریان خدمات مدیریت دارایی با کاربست فراترکیب (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 11، شماره: 4
19 تبیین ابعاد و مولفه های هاب بین المللی با رویکرد توسعه بازار مورد مطالعه؛ فرودگاه امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 6، شماره: 3
20 تحلیل عوامل موثر بر سردرگمی مشتری در خدمات بیمه عمر با استفاده از رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 37، شماره: 3
21 تدوین الگوی حمایت مصرف کننده از وبسایت براساس غنا و تعامل پذیری درک شده: با رویکرد تحلیل مضمون (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 10، شماره: 1
22 تدوین مدل مفهومی رفتار تجاری در صنعت سیمان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 4، شماره: 4
23 چارچوب فراگیر اعمال تغییرات سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 21
24 چگونگی تاثیر گسترش فناوری های مالی بر بهبود عملکرد خدمات مالی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 49
25 دسته بندی ریسک های بین المللی موثر بر انتخاب روش ورود به بازارهای خارجی مورد مطالعه: صنعت خودرو ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 2، شماره: 2
26 دستیابی به شهر اقتصادی؛ بر پایه ارائه الگوی مفهومی بازاریابی حسی در شبکه های اجتماعی (رویکرد کیفی تحلیل تم) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 15، شماره: 59
27 رابطه استراتژی منابع انسانی و رهبری تحول آفرینبا تعهد عاطفی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 25، شماره: 81
28 رابطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت های خصوصی بیمه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 1
29 سنجش مدل مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 4
30 شناسایی عوامل موثر بر صادرات کارآفرینانه از دیدگاه قابلیت های پویا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 1، شماره: 3
31 شناسایی مولفه های تاثیرگذار مدیریت اضطراب در رفتار مصرف کننده در زمان تحریم اقتصادی ایران با رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 8، شماره: 3
32 شناسایی و دسته بندی عوامل موثر برسردرگمی مشتری در خدمات بیمه عمر پژوهشی مبتنی بر تحلیل مضمون (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 8، شماره: 4
33 طراحی الگوی پیاده سازی سرمایه فکری در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 47
34 طراحی الگوی یکپارچه تغییرات در سازمانهای ایرانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 2
35 طراحی الگوی یکپارچه تغییرات در سازمانهای ایرانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 2
36 طراحی مدل ارزیابی سرمایه فکری درشرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 31، شماره: 105
37 طراحی مدل رفتار هم آفرینی برند با مشتری با تاکید بر پیش آیندها، عوامل و پس آیندها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 21، شماره: 49
38 طراحی مدل عوامل موثر بر همکاری بانک های خصوصی ایرانی با فینتک ها با استفاده از روش فرا ترکیب (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 27، شماره: 107
39 طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت اضطراب مصرف کنندگان در زمان تحریم اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 31، شماره: 103
40 طراحی و تبیین الگوی بازاریابی اخلاقی محصولات غذایی در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 1
41 عوامل تاثیرگذار بر مشارکت مصرف کنندگان جوامع مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 42
42 عوامل کلیدی پیاده سازی موفق طرح تحول صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 30، شماره: 1
43 عوامل موثر در مدیریت عملکرد چندسطحی بر مبنای کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 36
44 کیفیت سیستم پرداخت خسارت در شرکت بیمه ملت از دیدگاه مشتری مداری و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن ( در رشته بیمه اتومبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 23، شماره: 1
45 مدل برندسازی شرکتی در صنعت اپراتوری تلفن همراه (مورد مطالعه: شرکت همراه اول) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 5، شماره: 2
46 مدل تجاری سازی ایده فروش الکترونیک با به کارگیری نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 2
47 مدل تجربه هم آفرینی مشتری در صنعت میهمان نوازی نظیر به نظیر: رویکرد متاسنتز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 17، شماره: 59
48 مدل چندسطحی مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 11، شماره: 2
49 مدل یابی تجربه مشتری با رویکرد تحلیل مضمون؛ در راستای مدیریت مشتری در صنعت خودرو (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 9، شماره: 4
50 مروری بر مفاهیم لجستیک بازاریابی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 3، شماره: 10
51 مقایسه ابعاد مدل کسب وکار بانکداری در ایران با مدل بانکداری جامع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 1
52 ممیزی بازاریابی صنعتی مطالعه ی موردی مجموعه شرکت های قطعه ساز گروه بهمن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 1
53 مولفه های توسعه منابع انسانی سازمان های کوچک و متوسط (SMEs) برای دستیابی به عملکرد بهتر (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 3
54 مولفه های توسعه منابع انسانی سازمان های کوچک و متوسط (SMEs) برای دستیابی به عملکرد بهتر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 3
55 نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در رفتار خرید مصرف کنندگان در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 7، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی سازمانی در شرکتهای تابعه گروه صنعتی بهمن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 ارائه الگوی ذهنی کارآفرینان در تدوین مدل کسب و کار پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی صنعتی
3 ارائه الگویی از بانکداری شرکتی دیجیتال در بانک های تجاری کشور با استفاده از رویکرد کیفی. (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی بازاریابی دیجیتال بانکی
4 ارایه مدلی برای ایجاد شهر دانش محور در جهت بهبود وضعیت کسب و کار و کیفیت زندگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
5 استراتژی بازاریابی صنعتی: طراحی مدل مفهومی مدیریت بازاریابی در سازمان های با محصولات پیچیده و فناوری پیشرفته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی صنعتی
6 استفاده از کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد بانک کارآفرین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
7 الگوی خلق ارزش مشترک در بازاریابی B2B (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
8 الگوی سفارشی سازی محصولات در بازاریابی صنعتی B2B (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
9 اولویت بندی عوامل مؤثر بر تمایل به فعالیت افراد شاغل در بازاریابی شبکه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
10 اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت شرکتهای ایرانی تولیدکننده الیاف پلی استر برای ورود به بازارهای بین المللی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
11 اولویت بندی عوامل موثر برکیفیت خدمات آموزشی در شرکت ملی حفاری ایران براساس مدل سروکوال وکانو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
12 بازاریابی بر اساس ارزش(مطالعه موردی:شرکت لبنیات میهن) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
13 بررسی تاثیر استراتژی ترفیع بر رابطه بین ابزارهای ارتباطی و ارزش ویژه برند ازدیدگاه مشتری در صنعت مواد غذایی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
14 بررسی تاثیر فرآیندهای کسب و کار بر نواوری و خلق دانش در سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
15 بررسی رابطه بین عوامل توانمندسازی مدیران با افزایش عملکرد نیروی انسانی مطالعه موردی: وزارت دادگستری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
16 بررسی رابطه میان رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کنشگران یک سازمان دولتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
17 بررسی رابطه ویژگی های خرده فروشی بر مکانیسم انتخاب مصرف کننده مواد غذایی ارگانیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت
18 بررسی عوامل موثر بر رضایت کارکنان از خدمات آموزشی در شرکت ملی حفاری ایران براساس مدل سروکوال وکانو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی
19 پیشران های موثر در توسعه منابع انسانی سازمان های کوچک و متوسط(SMEs) با رویکرد تحلیل تاثیرات متقابل (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
20 تاثیر برنامه ریزی منابع سازمانی در موفقیت تجاری شرکت مپنا در ورود به بازارهای بین الملل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
21 تحلیلی برمدل های ارزیابی سرمایه فکری در شرکت های دانش محور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
22 تحلیلی برمدل های ارزیابی سرمایه فکری در شرکت های دانش محور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
23 رابطه سودمندی و سهولت ادراک شده بر رفتار استفاده در خرید آنلاین (مورد مطالعه: فروشگاه های آنلاین مواد غذایی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
24 رابطه شهرت سازمانی از دید مشتری با رفتارهای شهروندی مشتریان در یک شرکت خدمات بیمه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
25 شناسایی علل اثرگذار برای ورود به بازارهای بین المللی در شرکت های تولید کننده الیاف پلی استر براساس مدلAHP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی
26 شناسایی عوامل موثر برکیفیت خدمات آموزشی در شرکت ملی حفاری ایران براساس مدل سروکوال وکانو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
27 شناسایی و اولیوت بندی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری رفتاری مشتریان در شرکت های هواپیمایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
28 عارضه یابی زنجیره تامین سیستم فروش و بازاریابی مطالعه موردی نمایندگی ماشین آلات راه سازی و معدنی هیوندای در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها
29 عارضه یابی زنجیره تامین سیستم فروشو بازاریابی - مطالعه موردی نمایندگی ماشین آلات راه سازی و معدنی هیوندای در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری
30 عوامل مؤثر بر انگیزه دانشجویان برای فعالیت در بازاریابی شبکه ای با توجه به نقش تعدیل گری عدم مطلوبیت اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
31 عوامل مؤثر بر جذب بازنشستگان به بازاریابی شبکه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
32 مدل نوآوری ارزش محور در خدمات تجاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع