دکتر اکبر ساجدی

دکتر اکبر ساجدی دانشیار معارف اسلامی، گروه معارف اسلامی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر اکبر ساجدی

Dr. akbar sajedi

دانشیار معارف اسلامی، گروه معارف اسلامی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ؛«ایمانگرایی اشعری، اخباری و مکتب تفکیک» در بوته نقد (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 2، شماره: 19
2 اخلاق و تربیت از دیدگاه امام علی (ع) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 16
3 از نیازمداری تا اخلاق گرایی در تعاملات و ارتباطات پزشک و بیمار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 11
4 اعتبار استقرار حیات حیوان در ذبح شرعی از میظر فقه شیعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 5، شماره: 1
5 بررسی تمثیلات اخلاقی کلیله و دمنه در تبیین هدف از طبابت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 11، شماره: 39
6 بررسی سیر تاریخی واژه استقامت در ترجمه های فارسی قرآن با تاکید بر آیه 112 سوره هود﴿فاستقم کما امرتو من تاب معکو لا تطغوا انﱠه بما تعملون بصیر﴾ (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 13
7 بررسی شاخصه های اخلاق زیستی کشتار حیوان از منظر آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی دوره: 2، شماره: 2
8 بررسی محتوایی روایات ناظر بر ثواب «کیوم ولدته امه» (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دوره: 6، شماره: 1
9 پزشکی اسلامی، آری، چگونه گفتمانی در اسلامی سازی علوم پزشکی (دریافت مقاله) ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره: 2، شماره: 12
10 پیشینه شناسی رابطه آزادی اندیشه و ارتداد در اندیشه معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه بحران پژوهی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 12
11 تاملی در آیات ناظر بر شبهه افکنی مشرکان و پاسخ های قرآنی، با محوریت تفسیر مجمع البیان و نمونه (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 3، شماره: 24
12 تبیین حکمتهای مجازات مرتد با رویکردی بر مقاصد شریعت (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 12، شماره: 1
13 جنون در آموزه های طبی اسلام (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 4، شماره: 4
14 چگونگی دستیابی به علم اسلامی با تاکید بر مولفه های جامعه شناسی اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 19
15 روش های نوین باروری از منظر فقهی، بایدها، نبایدها و پیامدها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 5، شماره: 5
16 رویکرد اخلاقی فقه شیعه به ذبح حیوان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 23
17 زیرساخت های آزادی اندیشه در اسلام از منظر علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفسیرپژوهی دوره: 2، شماره: 3
18 مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی در حوزه سلامت و درمان از منظر آیات قرآن (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 4، شماره: 48
19 معیارهای دهگانه گفتار نیک از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 18
20 منشور حقوق بیمار از منظر نظام سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 3، شماره: 28
21 موضوع شناسی و بررسی ادله اشتراط استقبال در حلیت ذبیحه از منظر فقهای امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 5، شماره: 5
22 نشانه حیات ذبیحه؛ بررسی اعتبار حرکت حیوان و خروج خون در حلیت ذبیحه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 3، شماره: 32
23 نقد و بررسی آرای کلامی فقهی ابوعبدالله المهاجر در کتاب مسائل من فقه الجهاد (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 5، شماره: 57
24 نقد و بررسی ترجمه های آیه هفتم سوره آل عمران با تاکید بر نقش واو در و الراسخون فی العلم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفسیرپژوهی دوره: 5، شماره: 9
25 نقش نخبگان در جوامع با تاکید بر نقش پیامبر اکرم (ص) در شکل گیری تمدن اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق نقد و آزاداندیشی از منظر علامه طباطبایی با تاکید بر مقدمه تفسیر المیزان (دریافت مقاله) همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)
2 بررسی روایات ناظر به مقام اهل بیت (ع) از منظر نهج البلاغه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق
3 بررسی مصادیق سودرسانی و آسیب نرساندن بعنوان مولفه های اصلی اخلاق حرفه ای در قصه های قرآنی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
4 چیستی آزادی اندیشه و مبانی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق