دکتر احمد گلچین

دکتر احمد گلچین استاد-دانشگاه زنجان

دکتر احمد گلچین

Dr. Ahmad Golchin

استاد-دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شناسایی گونه Eisenia foetida بومی برخی از مناطق شمالی ایران و ارزیابی توان این گونه در تولید ورمی کمپوست (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 4
2 شناسایی گونه Eisenia foetida بومی برخی از مناطق شمالی ایران و ارزیابی توان این گونه در تولید ورمی کمپوست (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 25
3 آنتیموان و اثرات آن بر اجزای محیط‎زیست (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 9
4 اثر تنش خشکی بر عملکرد و صفات کمی و کیفی انگور رقم بیدانه سفید در منطقه تاکستان (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 2
5 اثر سطوح سوپر جاذب آکوازورب بر رشد رویشی و زایشی نارنگی پیچ تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 3
6 اثر سطوح کود مرغی بر عملکرد کمی و کیفی سه توده خربزه ایرانی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 24، شماره: 2
7 اثر عمق خاک و ارتفاع منطقه بر فعالیت آنزیم‎های مختلف در خاک‎های جنگلی منطقه ارسباران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 12
8 اثر غلظت نیتروژن بقایا و گذشت زمان بر دینامیک بقایای گیاه یونجه (Medicago sativa L.) در مناطق با شرایط آب و هوایی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
9 اثر غنی سازی کمپوست ضایعات کشاورزی با عنصر روی، بر عملکرد و برخی صفات کیفی کاهو در کشت گلخانه ای ( Lactuca sativa L.‎) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 53، شماره: 3
10 اثر کاربرد نیتروژن و فسفر بر برخی فعالیت‌های آنزیمی در خاک حاوی بقایای گندم (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
11 اثر مدیریت مصرف نیتروژن بر کارائی مصرف آن در گندم دیم با استفاده از نیتروژن-۱۵ (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 1
12 اثر مواد آلی، گچ و آبشویی بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی یک خاک سدیمی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 6
13 اثر نیکل بر متابولیسم نیتروژن و رشد کلزا تغذیه شده با منابع مختلف نیتروژن در کشت محلول (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 4
14 اثرات آشفتگی ناشی از تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزی بر برخی شاخص های بیولوژیک کیفیت خاک در اکوسیستم های جنگلی شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
15 اثرات تبدیل یک خاک جنگلی به شالیزار بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و تعیین شاخص های حساس به تغییر کاربری اراضی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 8
16 اثرات تنش شوری بر وزن خشک و غلظت عناصر غذایی پرمصرف دو رقم زیتون (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 2
17 اثرات گیاه پالایی و زیست پالایی بر حذف و انتقال هیدروکربن های نفتی در یک خاک آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 1
18 اثرات مصرف بهینه نیتروژن بر کارایی استفاده از آب باران و عملکرد گندم دیم در رژیم های متفاوت رطوبتی (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 5، شماره: 1
19 ارزیابی آلودگی خاک های اطراف کارخانه آلومینیوم سازی اراک به عناصر آلومینیوم، آهن، منگنز و سرب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 2
20 ارزیابی پاسخ های رشدی دو رقم زیتون در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
21 ارزیابی پتانسیل گل همیشه‌بهار (Calendula officinalis)، کلم‌زینتی (Brassica oleracea) و گیاه تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus) در استخراج کادمیوم از خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 3
22 ارزیابی تاثیر مدیریت کاربرد نیتروژن بر تحمل به تنش خشکی و کارایی استفاده از آب باران در گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
23 ارزیابی تحمل به شوری دو رقم زیتون بر اساس شاخص های رشد و تحلیل روابط رگرسیونی آنها باشوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 6، شماره: 2
24 ارزیابی خطر آلودگی منابع آب و خاک کشور به آرسنیک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 7
25 ارزیابی خطر سلامت سرب در گرد و غبارهای اتمسفری شهر تهران در فصل های مختلف (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 18، شماره: 3
26 استفاده از روش رزونانس مغناطیسی هسته H1 و C13 در مطالعه کربن آلی خاک تحت پوشش درختان جنگلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
27 اندازه گیری تغییرات مخازن فعال کربن آلی و برخی از خصوصیات خاک درختان جنگلی شمال ایران (پژوهش موردی: ایستگاه تحقیقات بذر و نهال گونه های جنگلی شلمان، استان گیلان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
28 Interaction of nitrogen stress and salicylic acid on the physiological characteristics of borage (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 34
29 The Effects of Different Vermicomposts on the Growth and Chemical Composition of the Pistachio Seedlings (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 7، شماره: 1
30 بخش بندی شیمیایی و ارزیابی خطر زیست محیطی سرب در پسماندهای معدن سرب-روی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 9
31 بررسی اثر ارتفاع منطقه بر ذخیره‎سازی کربن آلی و برخی دیگر از ویژگی‎های خاک در جنگل‎های ارسباران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 12، شماره: 3
32 بررسی اثر پلیمرهای محلول در آب بر ویژگی های فیزیکی خاک های با بافت متفاوت در استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
33 بررسی اثر دو کلات زیست تخریب پذیر بر کارایی گیاه پالائی وتیور گراس در خاک های آلوده به مس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 3
34 بررسی اثرات سطوح مختلف یک کوپلیمر اکریلیکی بر رشد گیاه ذرت در خاک های آلوده به آرسنیک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 2
35 بررسی اثرات کاربرد توام گیاه پالایی و زیست پالایی در یک خاک آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 4
36 بررسی اثرات کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گوجه فرنگی در یک خاک آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 1
37 بررسی ارتباط خاصیت آب گریزی با گونه های درختان جنگلی، مخازن کربن آلی خاک و پایداری خاکدانه ها (پژوهش موردی: ایستگاه تحقیقات بذر و نهال گونه های جنگلی شلمان، استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 1
38 بررسی برخی از فعالیت‌های آنزیمی دو خاک هیستوسول و ارتباط آن‌ها با خصوصیات بیولوژیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 2، شماره: 2
39 بررسی تاثیر پساب استخرهای پرورش ماهی بر کاهش کیفیت آب رودخانه قزل اوزن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 2
40 بررسی تاثیر جاذب های نانوذرات هماتیت و کوپلیمر اکریلیکی بر توزیع اجزاء آرسنیک در خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 1
41 بررسی تاثیر رقم ، تراکم بوته و محلول پاشی عناصر غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی گل ، پیاز و عمر پس از برداشت گل شاخه بریده لیلیوم (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 3
42 بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و مس بر عملکرد غلظت عناصر غذایی و نیترات سر کلم بروکلی (Brassica oleracea) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 27، شماره: 4
43 بررسی تاثیر کامپوزیت های کیتوسان بر غلظت کادمیوم و برخی از عناصر غذایی گیاه کاهو (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 7
44 بررسی تاثیر کودهای زیستی بر شاخص های رشدی ذرت (Zea mays L.) در خاک های آلوده به سرب (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 22، شماره: 1
45 بررسی تاثیر گچ و ضایعات آلی مختلف بر ویژگی های شیمیایی و تنفس میکروبی یک خاک سدیمی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
46 بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن، منگنز و روی بر عملکرد و کیفیت میوه انار در استان مازندران (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 2
47 بررسی تاثیر نانوذرات هماتیت بر غلظت آرسنیک و برخی عناصر غذایی گیاه ذرت کشت شده در خاک های آلوده (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
48 بررسی تاثیر نوع جنگلکاری بر ویژگی های کیفی و ذخیره کربن خاک در ایستگاه صفرابسته، استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 20، شماره: 1
49 بررسی تجمع و جذب فلزات سنگین توسط کاهو در یک خاک تیمار شده با ضایعات معدنی کارخانجات سرب و روی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 10، شماره: 3
50 بررسی توان جذب و انتقال کادمیم در سه نوع گیاه زینتی برای پالایش خاک‎های آلوده به کادمیم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 10
51 بررسی توانایی جذب و انتقال سرب در سه رقم کلم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 1
52 بررسی جذب و انتقال سرب از خاک های آلوده به فلزات سنگین به اندام های هوایی ارقام مختلف گندم پائیزه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 8
53 بررسی سطوح مختلف کادمیم و گوگرد بر عملکرد و غلظت کادمیم و برخی عناصر کم مصرف در برگ و ریشه ذرت (.Zea Mays L) در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 1، شماره: 4
54 بررسی فرآیند معدنی شدن نیتروژن آلی تحت تاثیر نوع و مقدار رس و نوع کاتیون تبادلی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 6
55 بررسی کارایی گیاه بهسازی خاک آلوده به نفت خام با مایه زنی خاک با براکی باکتریوم موریس و سودوموناس پوتیدا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 1
56 بررسی کارایی هماتیت خالص و تثبیت شده با سدیم کربوکسی متیل سلولز در پالایش خاک آلوده به نیکل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 4
57 بررسی ویژگی‌های بیولوژیکی و فعالیت‌های آنزیمی خاک تحت تأثیر نوع خاک و عمق نمونه‌برداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 3، شماره: 1
58 پاسخ گیاه شبدر به تلقیح باکتری ریزوبیوم تریفولی و قارچ های آربسکولار میکوریز در خاک های آلوده به کادمیم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 1
59 پیامد زمان تماس، اندازه کروم و ماده ی آلی خاک بر چگونگی رشد کرم های خاکی گونه ی Eisenia fetida (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
60 پیامد مایه زنی قارچ های مایکوریز و باکتری رایزوبیوم لگومینوزاروم تریفولی بر عملکرد شبدر برسیم تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 4
61 تاثیر آرسنیک بر غلظت های فسفر، آهن، روی و منگنز در خاک و گیاه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
62 تاثیر اسیدی شدن شدید خاک بر قابلیت جذب عناصر غذایی خاک و رشد ذرت ). )Zea mays (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 107
63 تاثیر EDTA و اسید سولفوریک بر استخراج سرب از خاک آلوده توسط گیاه تربچه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
64 تاثیر باکتری های محرک رشد بر تولید اسیدهای آلی و غلظت سرب و کادمیوم در گیاه کلم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 3
65 تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه بر فعالیت برخی آنزیم های منطقه ریزوسفر تحت تنش سرب و کادمیم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 6
66 تاثیر پتاسیم و تنش خشکی بر شاخص های رشد و غلظت عناصر غذایی برگ گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 5، شماره: 3
67 تاثیر پلیمر سوپرجاذب آکوسورب و دور آبیاری بر عملکرد، کارایی مصرف آب و شاخص های رشد خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 4، شماره: 3
68 تاثیر تغییر کاربری اراضی از مرتع به زمین زراعی بر شاخص های میکروبیولوژیکی و بیوشیمیایی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
69 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات اجزاء فیزیکی ماده آلی، میزان رس قابل انتشار و پایداری خاکدانه ها در برخی از اراضی استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 3
70 تاثیر تغییرکاربری و احیای اراضی تخریب شده روی برخی از ویژگی های کیفی و فعالیت تعدادی آنزیم در خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 4
71 تاثیر تنش خشکی و قارچ های میکوریز آربسکولار بر عملکرد و کیفیت سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 2
72 تاثیر دمای گرماکافت و نوع ضایعات آلی بر ویژگی‎های فیزیکوشیمیایی بیوچارهای تولیدی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 3
73 تاثیر روی، منگنز و مس بر عملکرد غده و غلظت فسفر و آهن در برگ و غده سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 61
74 تاثیر سایه‎اندازی و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و مقدار اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 22، شماره: 1
75 تاثیر سطوح مختلف کود گاوی و تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین بر رشد و عملکرد گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 5
76 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و شاخص های رشد گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 5، شماره: 3
77 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم مکمل محلول غذایی بر عملکرد و غلظت نیتروژن و پتاسیم برگ گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 1، شماره: 1
78 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و مولیبدن محلول غذایی بر صفات کمی و کیفی و غلظت نیترات در خیار سبز در محیط آبکشت (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 2، شماره: 2
79 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن، پتاسیم و منیزیم بر عملکرد و شاخص های رشد گیاه توت فرنگی در محیط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 2، شماره: 4
80 تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تغذیه نیتروژن بر شاخص های رشدی نشای گوجه فرنگی رقم Rio Grande (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 3
81 تاثیر سطوح مختلف یک پلیمر سوپرجاذب (superab A۲۰۰) و شوری خاک بر ظرفیت نگهداشت آب در سه بافت شنی، لومی و رسی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
82 تاثیر سطوح مختلف یک پلیمر محلول در آب و قارچ میکوریز بر جذب کادمیم شبدر برسیم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 1
83 تاثیر شوری و بور آب آبیاری بر رشد و میزان جذب عناصر غذایی کم مصرف در خرفه (Portulaca Oleracea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 4
84 تاثیر فسفر و باکتری های محرک رشد (PGPR) سودوموناس فلورسنس بر عملکرد و کیفیت گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) رقم آگریا (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
85 تاثیر فشردگی خاک بر عملکرد، کیفیت و جذب عناصر غذایی توسط گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) رقم آگریا (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
86 تاثیر قارچ آربسکولار میکوریز (گلوموس موسیه) بر وزن خشک و غلظت عناصر نیتروژن،فسفر و پتاسیم شبدر برسیم تحت استرس کادمیم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
87 تاثیر قارچ های میکوریزی و باکتری حل کننده فسفات بر رشد ذرت و جذب کادمیوم در خاک های آلوده شده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 10
88 تاثیر قارچ های میکوریزی و هورمون های رشد بر عملکرد و غلظت برخی عناصر غذایی در گیاه سیب زمینی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 1
89 تاثیر کاربرد اسید آمینه و روی بر جذب و انتقال روی و آهن در کلزا در شرایط کشت محلول (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 21، شماره: 4
90 تاثیر کاربرد کودهای زیستی بر شاخص های رشدی ذرت (Zea mays L.) در خاک های آلوده به سرب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 6
91 تاثیر کاربرد نیتروژن و محلول پاشی آمینوکلات آهن بر عملکرد و شاخص های رشد گیاه دارویی شوید (Anethum graveolans L.) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 5، شماره: 1
92 تاثیر کاربرد نیتروژن، مولیبدن و کبالت ‎ بر عملکرد غلاف و محتوای عناصر غذایی برگ لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 22، شماره: 2
93 تاثیر کاربرد ورمی کمپوست های غنی شده بر درصد ظهور گیاهچه و وزن خشک بوته ذرت هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 25، شماره: 1
94 تاثیر کاربرد ویناس و افزودنی نیتروژن و فسفر بر رشد و عملکرد گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 1
95 تاثیر کود میکروبی گوگردی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد سویا در مزرعه (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 26، شماره: 2
96 تاثیر کودهای دامی و گوگرد بر میزان جذب عناصر غذایی توسط ذرت (Zea mays L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 103
97 تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد و غلظت عناصر کم مصرف اندام های گیاه گوجه فرنگی تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 3
98 تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد، شاخص های رشد و غلظت عناصر پرمصرف گیاه گوجه فرنگی تحت تنش کادمیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 1، شماره: 2
99 تاثیر گچ، کربن آلی و مدت زمان خوابانیدن بر برخی ویژگی های یک خاک سدیمی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 1
100 تاثیر مدت زمان تماس، سطوح مختلف آرسنیک و ماده ی آلی بر صفات رشد کرم های خاکی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 6
101 تاثیر مراحل آبیاری و کاربرد نیتروژن بر عملکرد و برخی خصوصیات مرفولوژیکی هیبرید گلشید آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 7، شماره: 1
102 تاثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر راندمان مصرف نیتروژن و عملکرد خیار سبز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
103 تاثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن، میزان کربنات کلسیم خاک و مقادیر مختلف بقایای یونجهبر هدررفت نیتروژن به صورت آمونیاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
104 تاثیر موقعیت های شیب بر خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک های واقع بر ردیف پستی وبلندی در منطقه دیلمان استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
105 تاثیر میزان رطوبت خاک بر دینامیک کربن و نیتروژن آلی بقایای گیاهی یونجه و جو (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
106 تاثیر میزان رطوبت خاک بر معدنی شدن و ثابت سرعت تجزیه فسفر آلی بقایای گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 1
107 تاثیر نانوذرات تیتانیم دی‎اکسید بر دینامیک کربن در خاک آلوده به آنتیموان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 1
108 تاثیر نانوذرات دی‎اکسیدتیتانیوم در کاهش اثر آرسنیک بر تنفس و شاخص‎های اکوفیزیولوژیک در خاکی با سطوح مختلف آرسنیک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 1
109 تاثیر نوع بقایای گیاهی جنگلی و کاربرد نیتروژن بر دینامیک کربن و نیتروژن آلی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
110 تاثیر نوع پوشش جنگلی بر ذخیره کربن آلی و خصوصیات خاک در جنگل خیرودکنار، نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 63
111 تاثیر نیتروژن بر کارایی استفاده از آب باران، کارایی زراعی نیتروژن و تخلیه رطوبت خاک تحت کشت گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 3
112 تاثیر نیتروژن و باکتری های حل کننده فسفات بر عملکرد و صفات کیفی گل شاخه بریده مریم (Polianthes tuberose) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 2
113 تاثیر نیتروژن و باکتری های حل کننده فسفات بر رشد و صفات کمی گل شاخه بریده مریم (Polianthes tuberose L.) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 4، شماره: 4
114 تاثیر نیتروژن و بور بر رشد، عملکرد و غلظت برخی عناصر غذایی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 1، شماره: 2
115 تاثیر نیتروژن و بور بر عملکرد و غلظت عناصر غذایی پرمصرف در سر کلم بروکلی در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 3، شماره: 2
116 تاثیر هماتیت خالص و تثبیت شده با کربوکسی متیل سلولز بر رشد و جذب عناصر غذایی گیاه ذرت در خاک های آلوده به نیکل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 6
117 تاثیر هورمون های رشد و قارچ های میکوریزآربوسکولار بر عملکرد گیاه سیب زمینی، رقم آگریا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 7
118 تاثیرکائولین بر عملکرد، کارایی مصرف آب و پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نارنگی پیج تحت تنش رطوبتی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 33
119 تاثیرکم آبیاری، سطوح نیتروژن و اندازه سوخ بر عملکرد بذر و ویژگی‌های زایشی پیاز رقم قولی قصه (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 33، شماره: 1
120 تأثیر اندازه و عمق جایگذاری بقایای گیاهی بر دینامیک کربن و نیتروژن آلی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
121 تأثیر شوری آب آبیاری بر دینامیک کربن و نیتروژن آلی بقایای گیاهان یونجه و جو (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 4، شماره: 2
122 تأثیر کادمیم بر برخی از شاخص‌های رشد و غلظت عناصر غذایی در رقم‌های مختلف گندم (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 34، شماره: 3
123 تأثیر مقادیر مختلف بیوچارطبیعی و کود مرغی بر فراهمی روی و کادمیوم در یک خاک آلوده (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
124 تجمع فلزات سنگین در ریشه و اندام هوایی ذرت علوفه ای رشد یافته در خاک‎های تیمارشده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 37، شماره: 3
125 تشدید استخراج روی از خاک توسط تربچه با استفاده از EDTA و اسید سولفوریک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
126 تغییر اجزای فیزیکی ماده آلی در اندازه های مختلف خاکدانه در یک خاک جنگلی پس از تبدیل به شالیزار و تعیین حساس ترین و مقاوم ترین جز به تغییر کاربری اراضی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
127 تغییر ویژگی های بیولوژیکی یک خاک جنگلی پس از تبدیل به شالیزار و تعیین حساس ترین ویژگی به تغییر کاربری اراضی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
128 تغییرات روابط آبی و شاخص های فتوسنتزی نهال زیتون رقم زرد در پاسخ به شوری آب آبیاری و تراکم خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
129 حذف سرب از محلول های آبی با استفاده از بیوچار و بیوماس هسته زیتون با سیستم جذب سطحی: مطالعات همدما و سینیتیک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
130 سرعت تجزیه ویناس چغندرقند و تاثیر آن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی دو خاک آهکی و اسیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 6، شماره: 2
131 سطح خطر زیست محیطی آرسنیک در پسماندهای معدن سرب-روی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
132 عکس العمل نهال زیتون (Olea europaea L.) به تنش توام شوری و تراکم خاک در شرایط کمبود اکسیژن خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 2
133 کارایی همزمان گیاه پالایی و زیست پالایی در حذف نفت خام از خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
134 کانی شدن کربن و نیتروژن آلی مانده های گندم در خاکهای آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
135 کاهش آلودگی نفتی در خاک به روش های گیاه پالایی، زیست پالایی و گیاه پالایی زیست افزونی شده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 10
136 کاهش تحرک آرسنیک در خاک به کمک نانوذرات هماتیت و پلیمرهای اکریلیکی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
137 کیفیت ماده آلی و نوع رس خاکهای واقع بر روی یک کاتنا در منطقه دیلمان استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
138 معدنی شدن کربن و نیتروژن آلی بقایای گندم در خاک های آلوده به سرب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
139 مقایسه تاثیر جنگل کاری صنوبر و توسکا بر ویژگی های کیفی خاک و ذخیره کربن آلی (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات صنوبر صفرابسته، استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 21، شماره: 2
140 مقایسه تاثیر دماهای گرماکافت و مواد فعال‎ساز بر ویژگی‎ بیوچارهای اصلاح شده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 9
141 مقایسه توان تولید زیست توده و جذب و انتقال کادمیوم در سه رقم کلم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 2
142 مقایسه عناصر غذایی و ذخیره کربن آلی در خاک زیر پوشش های مختلف جنگلی در منطقه صفرابسته گیلان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 3
143 مقایسه‌ی کارایی جاذب‌های خالص و پوشش‌دار شده با کیتوسان در تثبیت کادمیم خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبخیزداری عملیاتی برای مهار بحران (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
2 آلودگی خاک به مس و کادمیم و تأثیر آن بر رشد و نمو و غلظت عناصر در اسفناج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
3 اثر ازتوباکتر و باکتری های حل کننده فسفات بر رشد و نمو توت فرنگی رقم پاروس (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
4 اثر پلی اکریل آمید بر تثبیت سرب در خاک های آلوده بخشی از استان زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
5 اثر حرارت بر روی خصوصیات فیزیکی یک نوع خاک ورتی سول (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
6 اثر سطوح مختلف اوره با پوشش گوگردی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه فی جوآ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
7 اثر سطوح مختلف اوره با پوشش گوگردی بر میزان اسانس گل، برگ و میوه فی جوآ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
8 اثر سطوح مختلف اوره با پوشش گوگردی و بور بر مقدار ویتامین ث، فنل کل، ظرفیت آنتی اکسیدانی، و درصد اسانس میوه فی جوآ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
9 اثر سطوح مختلف اوره با پوشش گوگردی و بور بر میزان اسانس گل، برگ و میوهگیاه فی جوآ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
10 اثر سطوح مختلف اوره باپوشش گوگردی وبوربربرخی متابولیت های ثانویه میوه فی جوآ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
11 اثر سطوح مختلف روی به همراه اسیدآمینه، بر رشد، جذب و انتقال روی در کلزا در شرایط آبکشت (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
12 اثر سطوح مختلف گوگرد و بور بر عملکرد شلغم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
13 اثر شرایط آب و هوایی و گذشت زمان بر هدر رفت کربن بقایای گیاه یونجه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
14 اثر قارچ آربسکولار میکوریزگلوموس موسه آ بر وزن تر و خشک بوته ذرت در یک خاک آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
15 اثر کربن آلی و گچ بر ویژگی های یک خاک سدیمی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
16 اثر مایه تلقیح و کود سولفات فرو بر عملکرد و صفات مورد مطالعه در دو رقم لوبیا چیتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
17 اثر متقابل شوری و ازت بر وزن خشک بخش هوایی و غلظت یون های Na+ و K+ در برگ های دو رقم زیتون (روغنی و کرونیکی) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
18 اثر مس بر تولید زیتوده گیاهی و غلظت کادمیم در گیاه اسفناج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
19 اثر نیتروژن و بور محلول غذایی، بر وزن خشک ساقه و ریشه و غلظت عناصر غذایی برگ گوجه - فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
20 اثر ورمی کمپوست های مختلف غنی شده با آهن و روش بر وزن خشک و درصد جوانه زنی ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 اثرات قارچ میکوریز آربوسکولار بر غلظت فسفر شبدر برسیم در یک خاک آلوده به روی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
22 اثرشوری و قلیائیت آب آبیاری برمیزان رس قابل انتشاردریک خاک باکاربری مختلف (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
23 ارتباط ویژگی‌های بیوشیمیایی خاک و نوع کاربری در خاک‌های هیستوسول (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
24 ارزیابی تأثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک بر عملکرد گندم دیم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
25 ارزیابی شاخص تحمل تنش کادمیم در ارقام مختلف گندم (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
26 استخراج گیاهی فلز سنگین سرب از خاک آلوده به کمک گیاه ترپچه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
27 استفاده از ذغال فعال برای حذف کادمیم از محلول های آبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
28 استفاده از ورمی کمپوست به عنوان یک محیط کشت گلدانی و گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
29 اصلاح یک خاک شور و سدیمی با استفاده از گوگرد، مواد آلی و میکرواورگانیسم ها (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
30 اهمیت گیاه دارویی اسپند (Peganum harmala) در حفاظت از خاک و اثر آن بر سلامتی مردم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
31 برررسی تأثیر افزودنی های مختلف بر جذب فلزات سنگین توسط گیاه زراعی جو (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
32 بررسی آلودگی برخی خاکهای کشاورزی ایران به کادمیوم و سرب (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
33 بررسی اثر تلقیح بذر با باکتری ریزوبیوم فازئولی (Rhizobium Legominosarum bv. phaseoli) بر عملکرد و قابلیت جذب عناصر غذایی دو رقم لوبیا چیتی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
34 بررسی اثر سطوح مختلف آلودگی خاک به کروم و مدت زمان در معرض قرار گرفتن، بر پارامترهای رشدی کرم های خاکی (دریافت مقاله) سومین کنگره عناصر کمیاب ایران
35 بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و اسید هیومیک بر رشد و عملکرد اسانس(menthe piperita L.) گیاه دارویی دارویی نعناع فلفلی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
36 بررسی اثر کود اوره با پوشش گوگردی و تلقیح با قارچهای میکوریز بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاهدارویی مریمگلی ) Salvia officinalis ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
37 بررسی اثر گوگرد بر روی جذب برخی فلزات سنگین بوسیله ذرت در یک خاک آلوده به کادمیم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
38 بررسی اثر ورمیکمپوست و ازتوباکتر بر برخی صفات مرفولوژیکی گیاه ذرت (Zea mays) تحت استرس روی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
39 بررسی اثرات اصلی و برهمکنش نیتروژن آهن و مایه تلقیح برگیاه لوبیا چیتی درشرایط مزرعه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 بررسی اثرات کودهای زیستی برغلظت بعضی ازعناصرپرمصرف دربخش هوایی گیاه گوجه فرنگی تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
41 بررسی امکان استفاده از گیاه صنوبر در پاکسازی خاکهای آلوده به سرب ، روی و کادمیوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
42 بررسی پتانسیل اندام های هوائی صنوبر برای جذب مس از خاک های آلوده (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
43 بررسی پتانسیل برگ صنوبر برای جذب روی از خاک های آلوده شهرستان خرمدره (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
44 بررسی پتانسیل صنوبر برای جذب مس از خاک های آلوده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
45 بررسی پتانسیل گیاه تربچه برای پاکسازی یک خاک آلوده به سرب و تأثیر تشدید کننده های جذب بر غلظت سرب و عناصر غذایی در اندام هوایی این گیاه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
46 بررسی پتانسیل گیاه تربچه برای پاکسازی یک خاک آلوده به سرب و تأثیرتشدید کننده های جذب بر غلظت سرب و عناصر غذایی در اندام زیرزمینی این گیاه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
47 بررسی پتانسیل گیاه عدسک آبی برای جذب کادمیوم و آرسنیک ازمحیطهای آبی (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
48 بررسی تاثیر آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و میزان روغن دو رقم آفتابگردان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 بررسی تاثیر پتاسیم و تنش خشکی بر غلظت عناصر غذایی برگ گلرنگ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
50 بررسی تاثیر پلیمرهای محلول در آب برپایداری خاکدانههای چند نمونه خاک استان همدان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
51 بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر برخی صفات زایشی گل لاله رقم یوکوهاما و اسپرینگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
52 بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر برخی صفات مورفلوژیک گل لاله رقم Ad Rem و Spyryng230 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
53 بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر برخی صفات مورفلوژیک گللاله رقمAd Rem وSpyryng 230 (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
54 بررسی تاثیر تخریب خاکدانه بر معدنی شدن نیتروژن در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
55 بررسی تاثیر تلقیح توام قارچ میکوریز و باکتری حل کننده فسفات بر وزن تر و خشک گیاه ذرت درخاک های آلوده به سرب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
56 بررسی تاثیر سطوح آلودگی کادمیم بر غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در چهار رقم گندم (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
57 بررسی تاثیر سطوح مختلف کمپوست و نانوسیلیسیم بر شاخص های رشد گل داوودی رقم Fleury white (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
58 بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن دار اسیدی بر میزان عملکرد و کیفیت سیب زمینی بذری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
59 بررسی تاثیر سطوح مختلف نانوسیلیسیم بر شاخص های رشد گل داوودی رقم Fleury white (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
60 بررسی تاثیر شوری ، نیتروژن، محلول پاشی کلرور کلسیم بر روی عملکرد و شاخصهای رشد در گیاه فلفل (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
61 بررسی تاثیر عملیات کشت و کار چرا و قرق مراتع بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
62 بررسی تاثیر کارخانجات سرب و روی زنجان بر آلودگی محصولات زرعی و باغی به فلزات سنگین (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
63 بررسی تاثیر کارخانه سرب و روی زنجان بر آلودگی خاک تا شعاع ۱۰ کیلومتری کارخانه (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
64 بررسی تاثیر کم آبیاری از طریق خشک کردن قسمتی از منطقه ریشه بر عملکرد و کیفیت انگور (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
65 بررسی تاثیر کم آبیاری بر عملکرد دانه کلزا در استان زنجان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
66 بررسی تاثیر کود اوره و آهن بر غلظت عناصر غذایی در برگ انگور بیدانه سفید (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
67 بررسی تاثیر گوگرد عنصری و باکتری تیوباسیلوس بر غلظت قابل جذب فلزات سنگین سرب و کادمیوم در خاک (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین
68 بررسی تاثیر متقابل خشک کردن قسمتی از منطقه ریشه و هرس سبز بر عملکرد و کیفیت انگور (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
69 بررسی تاثیر متقابل کیفیت و مقدار ماده آلی و سطوح نیتروژن مصرفی بر عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
70 بررسی تاثیر مدیریت خاک و نوع کاربری اراضی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
71 بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژ« و پتاسیم بر عملکرد دانه در آفتابگردان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
72 بررسی تاثیر منبع و مقدار کود آلی با وبدون پرلیت بر رشد و نمو گیاه دارویی اکیناسه در محیط کشت گلدانی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
73 بررسی تاثیر نوع و مقدار مواد ارگانیک (کود آلی) بر تولید ماده خشک (بیوماس) گیاه دارویی اکیناسه پورپورا در محیط کشت گلدانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
74 بررسی تاثیر هورمون های رشد بر عملکرد غده گیاه سیب زمینی، رقم آگریا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
75 بررسی تأثیر افزودنیهای آلی و معدنی در توزیع فلزات سنگین در فرکشنهای مختلف خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
76 بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی شاخص های میکروبی خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
77 بررسی تأثیر تیمارهای ازت، بر، روی و ترکیب آنها بر رشد زایشی سیب رقم گلدن دلیشز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
78 بررسی تأثیر کود اوره و آهن بر عملکرد و کیفیت انگور بیدانه سفید (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
79 بررسی تطابق آزادسازی عناصر غذایی حاصل از تجزیه بقایای گیاهی با زمان مورد نیاز گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
80 بررسی تغییرات خشکسالی باشاخص spi برای مدیریت بهترکشاورزی درشهرزنجان دردوره آماری 20ساله (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
81 بررسی توانایی گیاه ترپچه در پالایش سبز کادمیوم از خاک آلوده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
82 بررسی روند اکسیداسیون گوگرد و ارتباط آن با آزاد شدن آهن و روی در خاکهای آهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
83 بررسی روند اکسیداسیون گوگرد و ارتباط آن با آزاد شدن عناصر غذایی در خاکهای آهکی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
84 بررسی سطوح مختلف کادمیوم بر میزان جذب کادمیوم، آهن و روی در دو گیاه زینتی همیشه بهار و تاج خروس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
85 بررسی سینتیک تجزیه بقایای گیاهی کلزا در سطوح رطوبتی مختلف (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
86 بررسی کارایی بیوچار تهیه شده از کلش برنج در حذف کادمیم از محلول های آبی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
87 بررسی مقاومت به خشکی و کارایی مصرف آب در ارقام مختلف گلرنگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
88 بررسی میزان زیتوده کرم خاکی در فرایند ورمی کمپوست شدن مواد آلی مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
89 بررسی نحوه توزیع سرب در اندامهای مختلف آفتابگردان و کلزا بعنوان گیاهان تولیدکننده روغن (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
90 بهبود وزن تر و عملکرد اندام های هوایی همیشه بهار Calendula officinalis L. به کمک هومیک اسید (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
91 پیامد کاربرد بیوچار بر اجزای مختلف فسفر در یک خاک شور و سدیمی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
92 تاثیر آبیاری تکمیلی و مصرف کود نیتروژنه بر میزان عملکرد دو رقم نخود (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
93 تاثیر ازتوباکتر، نیتروژن و باکتریهای حلکننده فسفات بر رشد و نمو برخی صفاتگیاه دارویی ریحان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
94 تاثیر افزودنی های مختلف بر کاهش فسفر قابل عصاره گیری با آب در کود گاوی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
95 تاثیر Pb , Cd بر سکوستراسیون کربن (Carbon Sequestration) در خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
96 تاثیر باکتری ریزوبیوم تریفولی و قارچ میکوریز گلوموس موسه آ بر عملکرد گیاه شبدر برسیم تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
97 تاثیر باکتریهای محرک رشد بر عملکرد سیبزمینی تحت استرس خشکی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
98 تاثیر پتاسیم، بر و مس بر عملکرد ترکیب شیمیایی یونجه رقم همدانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
99 تاثیر پلیمرهای سوپر جاذب، دور آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر میزان کلروفیل و شاخص سطح برگ نهال انگور بیدانه سفید (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
100 تاثیر پلیمرهای محلول در آب بر پایداری ساختمان خاک، پراکنش ذرات رس و فرسایشپذیری یک خاک با بافت متوسط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
101 تاثیر پلیمرهای محلول در آب بر هدایت هیدرولیکی سه خاک با بافت متفاوت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
102 تاثیر تراکم کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد سرخارگل Echinacea purpurea در تیمارهای مختلف اندام های رویشی و زایشی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
103 تاثیر تراکم کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد سرخارگل Echinacea purpurea در دو تیمار وزن تر و خشک اندام های هختلف (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
104 تاثیر تلقیح خاک با باکتری های حل کننده فسفات و مدت زمان خوابانیدن بر اسیدیته و فسفر قابل جذب خاک (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین
105 تاثیر چرخه های یخ زدن و ذوب شدن خاک بر پایداری خاکدانه در خاک های بکر و کشت شده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
106 تاثیر چند نوع ورمی کمپوست بر برخی از پارامترهای رشد نهال پسته (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
107 تاثیر دور آبیاری و سطوح مختلف بور بر رشد و نمو شلغم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
108 تاثیر دور آبیاری و سطوح مختلف گوگرد عنصری بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی پیاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
109 تاثیر دور آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی پیاز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
110 تاثیر روی بر جذب کادمیم و شاخص های رشد گیاه ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
111 تاثیر سطوح شوری و ترکیب نمک بر شاخصهای سطح برگ، غلظت یونهای سدیم و پتاسیم و وزن خشک بخش هوایی دو رقم زیتون (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
112 تاثیر سطوح مختلف آرسنیک بر دینامیک کربن آلی بقایای یونجه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
113 تاثیر سطوح مختلف ازت و پتاسیم برعملکرد و کیفیت غده سیب زمینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی وسومین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
114 تاثیر سطوح مختلف اسید هومیک و مدت زمان خوابانیدن بر هدایت هیدرولیکی اشباع در دو خاک آهکی و اسیدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
115 تاثیر سطوح مختلف اسید هیومک و اوره بر صفات و عملکرد اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی(menthe piperita L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
116 تاثیر سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب آکوزورب (Aqusorb)و نیتروژن بر شاخص های رشد وعملکرد گیاه خیار سبز گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
117 تاثیر سطوح مختلف شوری بر غلظت عناصر کم مصرف گیاه ترتیزک آبی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
118 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و بر بر غلظت عناصر غذایی نیتروژن و پتاسیم در کلم بروکلی رقم ساکورا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
119 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و بور بر عملکرد گوجه فرنگی در محیط کشت پرلیت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
120 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه فرنگی در محیط کشت پرلیت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
121 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و ورمی کمپوست بر برخی از صفات رشد گیاه دارویی شوید Anethum graveolens L. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
122 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن واسید هیومیک برصفات مورفولوژیک گیاه(menthe piperita L.) دارویی نعناع فلفلی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
123 تاثیر سیستم های کشت و کار بومی بر کیفیت و پایداری خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
124 تاثیر شوری آب آبیاری و محلول پاشی با اسید سالیسیلیک بر روی صفات رویشی گیاه آلوئه ورا (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
125 تاثیر شوری آب آبیاری و محلول پاشی با اسید سالیسیلیک بر روی میزان ژل گیاه آلوئه ورا (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
126 تاثیر شوری آب آبیاری و نیتروژن بر عملکرد انار و کارایی مصرف آب (WUE) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
127 تاثیر شوری آب آبیاری و نیتروژن بر مقاومت، عملکرد و کارایی مصرف آب WUE در انار (دریافت مقاله) همایش ملی انار
128 تاثیر شوری و بور بر وزن خشک بخش هوایی، ریشه و شاخص سطح برگ دو رقم زیتون (روغنی و کرونیکی) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
129 تاثیر شوری و غلظت بور آب آبیاری بر عملکرد گیاه خرفه در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
130 تاثیر شوری و نسبت جذب سدیم محلول غذایی بر عملکرد برخی پارامترهای کیفی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
131 تاثیر فواصل آبیاری و میزان بذر مصرفی بر گیاه دارویی مرزه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
132 تاثیر قارچ آربوسکولار میکوریز بر وزن خشک و غلظت فسفر شبدر برسیم تحت استرس کادمیم (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
133 تاثیر قارچ های میکوریزا بر عملکرد گیاه سیب زمینی، رقم آگریا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
134 تاثیر کشت و کار بر میزان ذخیره کربن و برخی از عناصر غذایی موجود در خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
135 تاثیر کود اوره با پوشش گوگردی و تلقیح با قارچ های میکوریز بر اسانس گیاه دارویی مریم گلی (Salvia officinalis) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
136 تاثیر کود نیتروژنه اسیدی و تلقیح بذر با باکتری ریزوبیوم فازنولی بر رشد و عملکرد در گیاه لوبیاچیتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
137 تاثیر کود هومات پتاسیم و نیتروژن بر اسانس گیاه دارویی آویشن باغیThymus vulgaris (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
138 تاثیر کودها و ضایعات آلی مختلف بر رشد و نمو گیاه آلوئه ورا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
139 تاثیر کیفیت بقایای گیاهی بر میزان و روند آزاد سازی فسفر قابل جذب در طول زمان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
140 تاثیر کیفیت بقایای گیاهی بر هدررفت کربن آلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
141 تاثیر گچ، سولفات آلومینیوم و دو پلیمر محلول در آب بر میزان رس قابل انتشار و کاهش فرسایش در یک خاک سدیمی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
142 تاثیر گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر جذب فسفر و عملکرد سویا در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
143 تاثیر مقادیر دورآبیاری وقارچ میکوریز برعملکرد بذرگشنیز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
144 تاثیر مقادیر مختلف اسید سالیسیلیک بر رشد و عملکرد گیاه گوجه فرنگی در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
145 تاثیر مقادیر و منابع متفاوت نیتروژن بر عملکرد کلزا و میزان جذب پتاسیم و فسفر از خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
146 تاثیر مقدار و روش های مصرف کودهای حاوی آهن بر جذب آهن و علکرد سویا در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
147 تاثیر منابع کود آلی بر کارآیی آب مصرفی و عملکرد گندم آبی رقم شهریار (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
148 تاثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن و محلول پاشی با عناصر کم مصرف بر عملکرد و ترکیب شیمیایی گیاه خیار سبز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
149 تاثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن و محلول پاشی با عناصر کم مصرف بر عملکرد و غلظت بعضی از عناصر غذایی در برگ خیار سبز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
150 تاثیر مواد آلی مختلف در شرایط رطوبتی متفاوت بر خصوصیات شیمیایی و میزان عناصر غذایی در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
151 تاثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر فلزات سنگین خاک و عملکرد گیاهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
152 تاثیر نوع افزودنی و زمان انکوباسیون بر کاهش مقدار فسفر محلول کود مرغی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
153 تاثیر نوع کاربری و مدیریت اراضی بر تخریب ویژگی های فیزیکی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
154 تاثیر نوع و مقدار رس و نوع کاتیون تبادلی بر معدنی شدن نیتروژن آلی بقایای گیاهی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
155 تاثیر ورمی کمپوست های مختلف بر شاخص های رشد گل داوودی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
156 تاثیر هومیک اسید بر عملکرد و کیفیت همیشه بهار Calendula officinalis L. (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
157 تاثیر هیدروژل سوپر جاذب بر عملکرد گیاه ذرت تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
158 تاثیر هیدروژل،آهن و نیتروژن بر رشد رویشی درخت سیب (Malus domestica) رقم گالا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
159 تاثیر یک قارچ میکوریزی بر وزن تر و خشک ریشه و بخش هوایی ذرت در خاک های آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
160 تاثیرآبیاری تکمیلی نیتروژن و تلقیح با باکتری ریزوبیوم برمیزان عملکرد عدس درشرایط دیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
161 تاثیرسطوح مختلف نیتروژن و محلول پاشی با آمینوکلات آهن بر میزان کلروفیل و درصد اسانس بذرشوید Anethum graveolans) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
162 تاثیرشوری و SAR محلول غذایی بر روی جذبیت عناصر و ترکیب شیمیایی گوجه فرنگی در محیط کشت پرلیت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
163 تاثیرکیفیت بقایای برگی پنج گونه گیاهی جنگلی بر هدررفت کربن آلی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
164 تأثیر افزودن نیتروژن و تنظیم نسبت C/N بقایای گیاهی مختلف بر سرعت تجزیه بقایا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
165 تأثیر بقایای گیاهی بر برخی از خصوصیات فیزیکو شیمیایی چند خاک ورتی سول (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
166 تأثیر بقایای گیاهی یونجه با و بدون گچ و سولفات آلومینیوم بر خصوصیات فیزیکی یک خاک سدیمی واقع در استان همدان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
167 تأثیر تفاله لیمو و برخی مواد زائد آلی در اصلاح خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک شور و سدیمی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
168 تأثیر روی بر جذب کادمیم و شاخصهای رشد ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
169 تأثیر سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن بر عملکرد، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
170 تأثیر سطوح مختلف آلودگی خاک به آرسنیک و مدت زمان در معرض قرار گرفتن بر زنده مانی کرم های خاکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
171 تأثیر سطوح مختلف روی و مواد تشدید کننده ی جذب بر غلظت روی و وزن خشک گیاه تربچه (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
172 تأثیر سطوح مختلف سرب و مواد تشدید کنندهی جذب بر غلظت سرب و وزن خشک در گیاه تربچه (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
173 تأثیر سطوح مختلف کود ویتروژن و ورمی کمپوست بر رشد و عملکرد گیاه بادرنجبویه Melissa officinalis L) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
174 تأثیر سطوح مختلف مولیبدن محلول غذایی بر عملکرد و غلظت نیترات در خیار سبز در محیط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
175 تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و بور بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی در محیط کشت پرلیت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
176 تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم محلول غذایی بر عملکرد و غلظت نیتروژن و پتاسیم برگ گوجه فرنگی در محیط کشت پرلیت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
177 تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و تلقیح با ازتوباکتر بر رشد و غلظت اسانس گیاه شوید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
178 تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و تلقیح با باکتری ریزوبیوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم نخود (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
179 تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر رشد و غلظت اسانس گیاه شوید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
180 تأثیر سطوح مختلف هیدروژل و نیتروژن بر عملکرد،وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
181 تأثیر سطوح مولیبدن و کبالت بر شاخص های رشد لوبیا چیتی در بستر کشت پرلیت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
182 تأثیر ضایعات آلی مختلف با و بدون کود نیتروژنه(اوره) بر تجمع نیترات در کاهو (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
183 تأثیر فواصل آبیاری و سطوح نیتروژن بر رشد و عملکرد اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
184 تأثیر کاربرد نیتروژن و باکتری حل کننده فسفات بر پارامترهای رشدی گیاه دارویی ریحان L. basilicum Ocimum (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
185 تأثیر کشت و کار بر آلودگی خاک به کادمیم در دو منطقه ده نو و سلطانیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
186 تأثیر کیفیت بقایای گیاهی بر میزان بیوماس میکروبی خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
187 تأثیر گچ بهمراه ضایعات آلی اسیدی و غیر اسیدی بر اصلاح یک خاک شور و سدیمی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
188 تأثیر گوگرد و تلقیح با باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد و جذب برخی از عناصر غذایی در سیر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
189 تأثیر گوگرد و تلقیح با باکتریهای تیوباسیلوس بر فراهمی عناصر غذایی و برخی خصوصیات شیمیائی یک خاک آهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
190 تأثیر مقادیر دورآبیاری و سطوح نیتروژن برعملکرد بذر گشنیز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
191 تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی ارگون پیوند شده روی پایه گوجه فرنگی محلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
192 تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و گوگرد بر عملکرد سیر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
193 تأثیر مقادیر و منابع مختلف ماده آلی و غلظت کادمیم خاک بر رشد و غلظت کادمیم گیاه چاودار Secale cereale L.) ( (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
194 تأثیر مقادیر و منابع مختلف ماده آلی و غلظت کادمیوم خاک بر غلظت کادمیوم، عناصر کم مصرف و فسفر گیاه چاودار (Secale cereale L ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
195 تأثیر مواد آلی برمیزان ظرفیت تبادل کاتیونی، ظرفیت نگهداری آب و میزان آب قابل استفاده گیاه در چند خاک بکر وکشت شده (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
196 تأثیر ویژگیهای خاک بر عملکرد گندم در بخشی از خاکهای منطقه نیمه خشک، زنجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
197 تأثیر یک پلیمر محلول در آب، نشاسته بهینه شده و رس نانو همراه با گچ و سولفات آلومینیوم بر میزان رس قابل انتشار و کاهش فرسایش در یک خاک سدیمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
198 تثایر کشت و کار بر مقدر عناصر ماکرو در خاک های با PH متفاوت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
199 تعیین حد بحرانی مصرف نیتروژن در گیاه خیار سبز بااستفاده از دستگاه کلروفیل سنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
200 تعیین میزان و زمان مصرف ازت در زراعت کلزا در دو نوع شرایط آب و هوایی استان زنجان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
201 تغییر برخی از خصوصیات فیزیکی خاک در اثر عملیات خاکورزی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
202 تغییر خصوصیات شیمیایی خاک ناشی از تغییر کاربری اراضی در دو منطقه گرگان و گنکاور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
203 تغییرات برخی از خصوصیات شیمیایی مواد آلی در حین تبدیل شدن به ورمی کمپوست (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
204 تغییرات مقدار کلروفیل گیاه دارویی آویشن باغی Thymus vulgaris تحت تاثیر سطوح مختلف کود هومات پتاسیم و نیتروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
205 تغییرات مقدار کلروفیل گیاه دارویی مریم گلی)Salvia officinalis(تحت تاثیر سطوح مختلف کود اوره با پوشش گوگردی و تلقیح با قارچ های میکوریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
206 تکنیک جدید خشک کردن قسمتی از منطقه ریشه برای دستیابی به حداکثر بهره‌وری آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
207 تنش کمبود آب در مراحل مختلف رشد گیاه و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای آن و جذب P.N و K در گیاه برنج (رقم هاشمی) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
208 تنظیم کم آبیاری و خشک کردن قسمتی از منطقه ریشه از تکنیکهای مدیریت آبیاری تاکستان (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
209 توانایی آزولا و ترتیزک آبی برای جذب آرسنیک از محیط آبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
210 توانایی گیاه آزولا برای جذب آرسنیک از محیطهای آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
211 توانایی گیاه عدسک آبی برای جذب کادمیوم از محیط آبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
212 توزیع ماده آلی در پروفیل خاک دو منطقه گرگان و زنجان با آب و هوای مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
213 ذخیره کربن و نیتروژن در خاکدانه های با اندازه های متفاوت در خاک های بکر و کشت شده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
214 ریشه صنوبر برای جذب روی از خاک های آلوده شهرستان خرمدره بررسی پتانسیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
215 شاخص های رشدی گیاه دارویی مریم گلی (Salvia officinalis) تحت تاثیر کود اوره با پوشش گوگردی و تلقیح با قارچ های میکوریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
216 عکس العمل گیاه برنجی به محلول پاشی اورهر تحت تنش خشکی در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
217 عوامل موثر بر دینامیک مواد آلی و تاثیر آن بر ویژگیهای خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
218 غیر متحرک کردن فلزات سنگین در یک خاک آلوده توسط افزودنی های مختلف (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
219 غیر متحرک کردن فلزات سنگین دریک خاک آلوده (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
220 کاهش میزان رس قابل انتشار و حفظ کیفیت آ بهای سطحی با استفاده از پلیمرهای محلول در آب (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
221 کنترل آلودگی ناشی از فرسایش بادی به وسیله پلیمرهای محلول در آب (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
222 کیفیت خاک ناشی از عناصر غذایی پر مصرف، در خاک های زیر پوشش سه رقم صنوبر در صفرابسته، استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
223 گونه های گیاهی بومی ابر جاذب Pb و Zn در استان زنجان (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
224 ماده آلی، قلیاییت و پایداری ساختمان خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
225 محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- بررسی تاثیر سطوح آلودگی سرب بر غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در چهار رقم گندم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
226 محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- غیرمتحرک سازی سرب در خاک های آلوده به فلزات سنگین با استفاده از نانوذرات اکسیدهای آهن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
227 محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- مقایسه کارایی نانواکسیدهای آهن خالص و تثبیت شده با کربوکسی متیل سلولز در غیرمتحرک سازی سرب در یک خاک آلوده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
228 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- تاثیر کادمیوم بر برخی صفات مورفولوژیکی چند گیاه زینتی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
229 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- تاثیر کامپوزیت های مختلف کیتوسان بر مقدار سرب قابل استخراج با DTPA در خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
230 محور مقاله: آلودگی زیستبوم، سلامت انسان و زیست پالایی- تاثیر باکتری ریزوبیوم تریفولی و قارچ میکوریز آربسکولار بر عملکرد و غلظت کادمیوم در گیاه شبدر برسیم تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
231 محور مقاله: آلودگی زیستبوم، سلامت انسان و زیست پالایی- گیاه پالایی کادمیوم توسط گیاهان زینتی گل همیشه بهار، کلم زینتی و تاج خروس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
232 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- ارزیابی استفاده از بازدارنده DCD بر تولید نیترات در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
233 محور مقاله: تنش کمآبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- تاثیر پلیمر سوپرجاذب آکوازورب بر تبادلات گازی و برخی شاخص های بیوشیمیایی نارنگی پیج (Citrus reticulate) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
234 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر سه اسیدآمینه بر جذب و انتقال برخی عناصر کم مصرف کلزا در کشت محلول (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
235 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- تاثیر تغییرکاربری و احیای اراضی تخریب شده روی فعالیت تعدادی آنزیم در خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
236 محور مقاله:آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- بررسی غلظت فلزات سنگین در خاک های سطحی بوستان های شهر تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
237 مطالعه اثر سطوح مختلف پلیمرهای سوپرجاذب آب تحت شرایط مختلف آبیاری بر شاخص محتوای کلروفیل، مراحل فنولوژیکی و عملکرد نخود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
238 مطالعه اثر سطوح مختلف مس بر رشد کرم خاکی گونه Eisenia fetida در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
239 مطالعه اثرات تراکم بوته، سطوح کود ازت و رقم بر عملکرد و کیفیت دانه ذرت (Zea mays.L) در منطقه ابهر (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
240 مطالعه تاثیر سطوح مختلف کمپوست و نانوسیلیسیم بر شاخص های رشد گل داوودی رقم Memories dark (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
241 مطالعه تاثیر سطوح مختلف نانوسیلیسیم بر شاخص های رشد گل داوودی رقم Memories dark (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
242 مطالعه کاربرد سطوح مختلف پلیمرسوپرجاذب آب برعملکردوغلظت برخی عناصرغذایی دورقم نخود دیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
243 مقایسه تاثیر پوشش جنگلی صنوبر و توسکا بر ویژگی های کیفی خاک در ایستگاه تحقیقاتی صفرابسته، استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
244 مقایسه تاثیر سطوح نتیروژن و تلقیح با باکتری برادی ریزوبیوم جاپانیکوم بر عملکرد سویا و درصد پروتئین دانه آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
245 مقایسه توانایی دو گیاه زینتی همیشه بهار و آفتابگردان در جذب کادمیوم خاک و تأثیر آن بر مقدار شاخص کلروفیل برگ و بیوماس گیاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
246 مقایسه دقت توابع انتقالی رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد کربن آلی خاک های هیستوسول شهرکرد (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
247 مقایسه سرعت تجزیه ویناس چغندر قند در دو خاک اسیدی و آهکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
248 مقایسه ضایعات آلی اسیدی و غیر اسیدی به منظور ارتقاء کیفیت، پایداری و اصلاح خصوصیات فیزیکوشیمیایی یک خاک شور و سدیمی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
249 مقایسه کاه و کلش گندم و بیوچار حاصل از آن در دماهای مختلف (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
250 میزان تجمع برخی از فلزات سنگین در سه گیاه علوفه ای یونجه، خلر و اسپرس (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
251 نقش کاربری اراضی بر ذخیره و اجزا کربن آلی در خاک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
252 نقش مواد آلی در بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران