دکتر حسن انوری

دکتر حسن انوری استاد بازنشسته، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

دکتر حسن انوری

Dr. Hassan Anvari

استاد بازنشسته، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 سهم آذربایجان در فرهنگ فارسی نویسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 75، شماره: 245
2 عشق حالی دو اسبه می آمد (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 5، شماره: 9