دکتر معصومه معدن کن

دکتر معصومه معدن کن استاد بازنشسته، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

دکتر معصومه معدن کن

Dr. Massoomeh Madan Kan

استاد بازنشسته، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازخوانی مولفه موسیقایی وزن «شعر» و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 9، شماره: 1
2 بررسی سراینده یازده رباعی دخیل مشترک در رباعیات خیام و حافظ با تکیه بر تاریخ نسخ و نکات سبکی و محتوایی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 6، شماره: 3
3 بررسی، نقد و چند پیشنهاد در کمیت صامت ها، مصوت ها و هجاهای عروض فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 8، شماره: 2
4 مقایسه تطبیقی جواهرالاسمار و طوطی نامه (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 23