دکتر محمد مهدی پور

دکتر محمد مهدی پور استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، ایران

دکتر محمد مهدی پور

Dr. Mohammad Mahdipour

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آن روی سکه جنگ در شاهنامه (بررسی مولفههای جنگ نرم در شاهجنگ روانی رستم) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 69، شماره: 233
2 بررسی تطبیقی منازل سلوک عرفانی در تصوف اسلامی و عرفان یهود (مرکاوا و قبالا) (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 9، شماره: 19
3 بررسی و تحلیل ساختار و محتوای قصاید شهریار (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 68، شماره: 231
4 تحقیق تطبیقی داستان حضرت یعقوب (ع) و فریدون و فرزندان آنان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 5، شماره: 3
5 دیدگاه‎های بلاغی امام بخش صهبایی در "شرح سه نثر ظهوری ترشیزی" (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 54، شماره: 3
6 رنگ و نیرنگ در حماسه ملی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات پهلوانی دوره: 2، شماره: 1
7 کارکرد زبان و گفت وگو در حکایات اسرارنامه عطار (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 13، شماره: 1
8 مطالعه تطبیقی دوگانه نیکی و بدی در امثال و حکم فارسی و کردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 5، شماره: 9
9 مقایسه و تحلیل مضامین رندانه و قلندرانه و مغانه در غزل های حافظ و فضولی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 11، شماره: 21