دکتر اسدالله واحد

دکتر اسدالله واحد استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، ایران

دکتر اسدالله واحد

Dr. Assadollah Vahed

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اهمیت متون علمی در شرح و تصحیح چهار بیت از حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 14، شماره: 1
2 بازخوانی مولفه موسیقایی وزن «شعر» و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 9، شماره: 1
3 بررسی سراینده یازده رباعی دخیل مشترک در رباعیات خیام و حافظ با تکیه بر تاریخ نسخ و نکات سبکی و محتوایی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 6، شماره: 3
4 بررسی نه رباعی خیامانه ی عطار (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 8، شماره: 2
5 بررسی یازده رباعی از خیام در میان رباعیات منسوب به حافظ با تکیه بر تاریخ نسخ و نکات سبکی و محتوایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 67، شماره: 229
6 تاثیر زبان و ادبیات فارسی در ادبیات دیوانی عثمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 68، شماره: 231
7 تصحیح و شرح بیتی چند از حافظ با گزارشی از کهن ترین نسخه کامل (کتابت ۸۰۱ هجری) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 53، شماره: 4
8 سازواری ها و فرآیندهای واجی در زبان فارسی و هندی از دیدگاه خان آرزو (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 74، شماره: 243
9 سلوک شعر؛ متنپژوهی، همچون عاملی دیگر بر دگرسانیها و دگرخوانیهای شعر حافظ (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 72، شماره: 239
10 کارکرد زبان و گفت وگو در حکایات اسرارنامه عطار (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 دیدگاه های همسو و همدلانه در ادبیات متجدد ایران و عثمانی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی ادبیات: زبان همدلی
2 نظریه نقد نامق کمال در باب زبان عثمانی و آمیختگی آن با زبان فارسی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی