دکتر محمدحسن جلالیان

دکتر محمدحسن جلالیان دانشیار، گروه فرهنگ و زبان های باستانی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه تبریز، ایران

دکتر محمدحسن جلالیان

Dr. MohammadHasan Jalalian

دانشیار، گروه فرهنگ و زبان های باستانی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه تبریز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «شاد»، «می» و «پشیمان شدن» (بررسی سه واژه از شاهنامه) (دریافت مقاله) دوفصنامه زبان و ادب فارسی دوره: 74، شماره: 244
2 کورستان یا گوستان (پژوهشی در خصوص نام ماوراءالنهر در شاهنامه) (دریافت مقاله) دوفصنامه زبان و ادب فارسی دوره: 76، شماره: 247