دکتر رقیه سعادت پور

دکتر رقیه سعادت پور دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز

دکتر رقیه سعادت پور

Dr. Roqieh Saadatpour

دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.