دکتر مجتبی فردی

دکتر مجتبی فردی استادیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

دکتر مجتبی فردی

Dr. Mojtaba Fardi

استادیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.