دکتر صادق فرهادیان

دکتر صادق فرهادیان  استادیار زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دکتر صادق فرهادیان

Dr. Sadegh Farhadian

استادیار زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر تحمل تنش شوری در گیاه زنیان (Carum copticum L.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 48
2 Optimization of bio-ethanol production via solid-state fermentation using Saccharomyces cerevisiae PTCC ۱۲۱۲ and fruit and vegetable wastes (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 12، شماره: 48
3 مطالعات اسپکتروسکوپی برهمکنش لیزوزیم و نانوذره اکسید روی (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Spectroscopy study on the interaction between SiO2 nanoparticle and bovine alkaline phosphatase (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران
2 اهمیت ترکیبات گیاهی بر روند کنترل بیماری های آبزیان با تاکید بر ترکیبات سینامالدئید و اوژنول (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی وسومین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
3 Binding of maltose to Human Serum Albumin: A Multi-spectroscopic Approach and Molecular dynamic simulation (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران
4 Comparative Studies on the Interaction of Putrescine with Acid phosphatase by Multispectroscopic (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران
5 Design of novel ABCG۲ inhibitor derivative of anticancer peptide affecting receptor in breast cancer: in silico study (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
6 Effective Adsorption of Malachite green oxalate on Modified Layered Double Hydroxide (دریافت مقاله) دهمین سمینارملی شیمی و محیط زیست ایران
7 Elastase enzyme activity and stability under the influence of phenanthrene toxic compound using docking and TM and FTIR methods (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی
8 Exploring the Influence of Various Treatments on the Autofluorescence Properties of Bacillus subtilis (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
9 In silico study of Citrobacter amalonaticus phytase enzyme to increase thermal stability (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
10 Investigating the effect of carbendazim poison on elastase enzyme using Thermal Stability, FTIR and docking methods (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی
11 Investigating the flexibility and stability of elastase enzyme under the influence of carbendazim using molecular simulation (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی
12 Spectroscopic studies of the interaction between Maltose and trypsin (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران
13 Spectroscopic study of phenanthrene on the elastase structureand activity (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
14 The interaction of L-Cys with α-Chymotrypsin: Molecular Dynamic simulation and spectroscopic methods (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران
15 کاربرد دانش بیوانفورماتیک با تکیه بر روش های شبیه سازی دینامیک ملکولی در علوم آبزیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی وسومین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
16 معرفی بیماری کبد چرب در ماهی قزل الای رنگین کمان و را ههای درمان آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران