دکتر عزیزاله فلاح مهر جردی

دکتر عزیزاله فلاح مهر جردی دانشیار بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر عزیزاله فلاح مهر جردی

Dr. Azizollah Fallah mehr jerdi

دانشیار بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات ضد باکتریایی لیزوزیم در Ph های گوناگون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
2 اشعه گاما، انتخابی مناسب بر ای افزایش مدت زمان ماندگاری و تاثیر ان بر خواص شیمیایی گوشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
3 بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس گیاه اکلیل کوهی به تنهایی و ترکیبی با نایسین بر سالمونا تیفی موریوم شماره 138 فاژ تایپ 2 و لیستریا مونوسیتوژنز ATCC19118 در آبگوشت قلب - مغز ، (نگاهدارندههای طبیعی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
4 بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس گیاه دارچین به تنهایی و ترکیبی با نایسین بر سالمونا تیفی موریوم شماره 138 فاژ تایپ 2 و لیستریا مونوسیتوژنز ATCC19118 در آبگوشت قلب - مغز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
5 بسته بندی ضد میکروبی مواد غذایی با استفاده از فیلم زیست تخریب پذیر کیتوزان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
6 پرتودهی گوشت شتر، راهکاری مناسب برای بهبود کیفیت فلور میکروبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
7 فناوریهای نوین نگهداری مواد غذایی گامی در جهت ارتقای بهره وری مصرف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
8 کاربرد فناوری نانو دربسته بندی فعال مواد غذایی و ارزیابی کیفیت مواد غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
9 کاربرد نانوذرات نقره در بسته بندی ضد میکروبی محصولات کشاورزی و غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
10 هم افزایی ناشی از ترکیب مواد ضد باکتریایی طبیعی در حالت ترکیبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی