دکتر بهزاد قاسمی

دکتر بهزاد قاسمی  استاد تمام مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

دکتر بهزاد قاسمی

Dr. Behzad Ghasemi

استاد تمام مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ابعاد هندسی در انتقال گرمای جابه جایی توام در محفظه های تهویه شونده (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 21، شماره: 1
2 اثر ابعاد هندسی در انتقال گرمای جابه جایی توام در محفظه های تهویه شونده (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 21، شماره: 1
3 اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت غیردائم جابجایی آزاد نانوسیال آب- مس در یک محفظه متخلخل مربعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 4، شماره: 1
4 اثرات تلفات لزجت بر انتقال گرمای جابه‌جایی اجباری نانوسیال درون یک میکروکانال با حضور میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 1
5 ارزیابی ویژگی های کامپوزیت ساخته شده از آرد ساقه آفتابگردان و پلیمر طبیعی پلی لاکتیک اسید (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 33، شماره: 3
6 انتقال گرمای ترکیبی جابجایی آزاد و رسانش در محفظه ای حاوی نانوسیال و سیال خالص جدا شده با یک مانع (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 1
7 انتقال گرمای جابجایی آزاد از میله ای گرم با مقطع مثلثی به محفظه ی مربعی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 4
8 Laminar Mixed Convection Flow in a Shallow Two-Sided Lid-Driven Rectangular Enclosure (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 1، شماره: 2
9 Natural Convection in an Inclined Partitioned Enclosure with Local Heat Source (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 3، شماره: 2
10 بررسی اثر پارامترهای هندسی بر انتقال گرمای همرفتی طبیعی سیال غیر نیوتنی در یک محفظه مربعی با دو مانع دما ثابت (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 2
11 بررسی رسوب زدایی هیدرودینامیکی ذرات از محفظه بازگرمازا در یک کانال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 1، شماره: 1
12 بررسی عددی انتقال گرمایی جابجایی طبیعی سیال غیرنیوتنی قانون توانی درون محفظه مثلث شکل حاوی یک منبع گرمایی همدما (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 1
13 بررسی عددی نحوهی عملکرد دودکش خورشیدی همراه با دیوار جاذب میانی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 35، شماره: 2
14 جابجایی آزاد نانو سیال در یک محفظه مربعی بافل دار (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 17، شماره: 56
15 جابجایی ترکیبی نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم در یک محفظه مربعی باز حاوی یک قطعه جامد گرمازا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 6، شماره: 1
16 جابجایی طبیعی در یک محفظه مربعی مورب حاوی نانو سیال تحت میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 3
17 جابجایی طبیعی نانوسیال در یک محفظه مثلثی با تیغه گرمازا (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 2
18 جابجایى آزاد نانوسیال آب-آلومینا در یک محفظه مربعى حاوى دو جفت چشمه و چاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 49
19 کاربست و سنجش نظریه محرومیت نسبی در انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 24، شماره: 118
20 مطالعه ی جامع جداسازی ذرات در دستگاه های میکروسیالی: روش های فعال و غیرفعال (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 37، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ابعاد هندسی روی انتقال گرمای جابجایی توام از منابع گرمازا در یک کانال افقی (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
2 اثر بافل بر انتقال حرارت جابجایی توام از یک محفظه باز (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
3 اثر تغییر طول و موقعیت منبع حرارتی در یک کانال U شکل افقی بر نرخ انتقال حرارت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
4 اثر تغییر عدد رایلی و طول بافل ها بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی در یک محفظه مربعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
5 اثر تغییر عدد ریچاردسون و کسر حجمی نانوذرات در کانال U شکل افقی بر نرخ انتقال حرارت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
6 اثر جا به جایی آزاد و عدد ارشمیدس در سقوط اجسام در درون محفظه های بسته (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها
7 اثر جابجایی ازاد بر جریان دو بعدی عمود بر مانع مربعی در کانال عمودی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
8 اثر حرکات جابه جایی آزاد در انتقال حرارت از دو مانع پشت سر هم مختلف واقع در کانال ها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
9 اثر ضخامت و موقعیت مانع جداکننده نانوسیال و سیال خالص در یک محفظه مربعی بر نرخ انتقال حرارت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
10 اثر فاصله بین منابع گرمازا بر روی انتقال گرمای جابجایی توام از آنها در یککانال افقی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
11 اثر موقعیت بافل و نوع نانو سیال بر انتقال حرارت جابجایی آزاد در محفظه مربعی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
12 اثر موقعیت منبع گرمازا در انتقال حرارت جابجایی آزاد از محفظه مربعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
13 اثر میدان مغناطیسی بر جابجایی طبیعی نانوسیال در یک محفظه مربعی با منبع حرارتی متغیر در کف (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
14 اثر نسبت هدایت حرارتی مانع جداکننده نانوسیال و سیال خالص در یک محفظه مربعی بر نرخ انتقال حرارت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
15 اثر نوسان دیواره و تغییر عدد پرانتل در جابجایی توام در محفظه با دیواره متحرک نوسانی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
16 اثر وجود دو مانع دما ثابت بر جریان جابه جایی طبیعی نانوسیال در حضور میدان مغناطیسی با در نظر گرفتن تلفات لزجت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
17 اثربافل برانتقال حرارت جابجایی توام نانوسیال از منابع گرمازا دریکمحفظه باز (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
18 الگوی انتقال حرارت جابجایی ازاد نانوسیال بین دو مجرای مربعی با در نظر گرفتن حرکت براونی نانوذرات (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
19 انتقال حرارت ترکیبی تشعشع وجابجایی طبیعی دریک محفظه ی مربعی پرشده از نانوسیال و دارای یک مانع دماثابت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
20 انتقال حرارت جابجایی آزاد نانو سیال در یک محفظه مربعی دارای چشمه و چاه (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
21 انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال بین دو مجرای مربعی با در نظر گرفتن حرکت براونی نانوذرات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
22 انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال بین دو مربع هم مرکز دما ثابت (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
23 انتقال حرارت جابجایی آزادنانوسیال درمحفظه بادیواره ی فوقانی سینوسی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
24 انتقال حرارت جابجایی ازاد در محفظه بسته با آرایش های مختلف چهارقطعه گرمازا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
25 Mixed convection in inclined driven cavity with hot moving lid (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
26 برآورد نرخ انتقال حرارت بر روی صفحه در حال کشش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
27 بررسی ابعاد هندسی جبهه رطوبتی در آبیاری قطره ای، تحت منبع نقطه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
28 بررسی اتلافات حرارتی تشعشعی از سطح لوله ها به روش تجربی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
29 بررسی اثر ابعاد محفظه باز گرمازا دریک کانال افقی روی انتقال حرارت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
30 بررسی اثر تیغه آدیاباتیک بر انتقال حرارت جا به جایی آزاد در محفظه مربعی حاوی محیط متخلخل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
31 بررسی اثر طول تیغه گرمازا بر انتقال حرارت جابجایی توام در یک کانال واگرای عمودی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
32 بررسی اثر میدان مغناطیسی بر جریان جابه جای اجباری نانوسیال درون میکروکانال باوجود منابع حرارتی گسسته (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
33 بررسی انتقال حرارت جابه جایی اجباری نانوسیال در یک کانال با فواصل مختلف سطوح گسترده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
34 بررسی انتقال حرارت و مقاومت سطح تماس در لایه نازک الماس و زیرلایه سیلیکون (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
35 بررسی تاثیر قطر نانوذرات بر انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال تحت میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
36 بررسی تئوری و تجربی انتقال حرارت ترکیبی جابجایی و تشعشعی از سطح استوانه (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
37 بررسی تجربی اثر فاصله دو میله استوانه ای بر نرخ انتقال حرارت جابجایی درون یک کانال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
38 بررسی عددی اثر قطر واوو ذرات جامد بر اوتقال حرارت از یک محفظه باز (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
39 بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری سیال غیرنیوتنی مدل تابع نمایی بین دو صفحه تخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
40 بررسی عددی جابه جایی آزاد در محفظه متخلخل مورب با شرط مرزی دمای غیر یکنواخت (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
41 بررسی موقعیت منبع حرارتی در محفظه مربعی حاوی محیط متخلخل (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
42 بررسی و ارزیابی پتانسیل دریافت انرژی خورشیدی توسط دیش متمرکز کننده خورشیدی در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
43 تاثیر پذیری جریان در کانالهای افقی و عمودی از نیروهای غوطه وری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
44 تاثیر موقعیت منبع گرمازا بر جابجایی آزاد در یک محفظه تقسیم بندی شده شیبدار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
45 تاثیر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال در محفظه مثلثی دار شیب (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
46 تاثیر نسبت منظری محفظه T شکل بر انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال آب مس (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
47 تاثیر نسبت منظری محفظه مثلثی بر انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال تحت میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
48 تخمین تابش خورشیدی متوسط روزانه و ساعتی دریافتی در یک کلکتور تخت ثابت با زاویه نزدیک به بهینه در شهرهای مختلف ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
49 جابجایی آزاد در یک محفظه مربعی شیبدار با پله و منبع گرمازا (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
50 جابجایی توام نانو سیال در یک کانال عمودی با یک تیغه نازک گرمازا (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
51 جابه جایی آزاد در محفظه حاوی محیط متخلخل و دیوار جامد با تغییرات دمایی سینوسی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
52 جابه جایی آزاد در محفظه مربعی در اثر اعمال دمای سینوسی روی دیواره های افقی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
53 جابه جایی آزاد در یک محفظه دو بعدی با دیواره بالایی در دو دمای مختلف (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
54 جابه جایی توأم در محفظه دو بعدی با دیواره متحرک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
55 جداسازی میکروذرات با استفاده از اثر صوت و اینرسی در یک میکروکانال (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
56 حل عددی خنک سازی سلول خورشیدی به وسیله ی جابه جایی توام در حضور نانوسیال (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
57 شبیه سازی عددی جابجایی طبیعی نانو سیال در یک محفظه مربعی به همراه دو تیغه نازک گرمازای داخل آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
58 شبیه سازی عددی جابجایی طبیعی نانو سیال در یک محفظه مربعی به همراه دو تیغه نازک گرمازای داخل آن (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
59 کاهش اتلافات حرارتی از پنجره های دو جداره با تغییر گاز بین شیشه ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
60 مطالعهی عددی انتقال حرارت جابه جایی اجباری نانوسیال در یک کانال با سطوح گسترده (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
61 مقایسه انتقال حرارت جابجایی آزاد نانو سیال در محفظه با دیواره ی فوقانی صاف و مورب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
62 مقایسه عددی جریان جابجایی توام نانوسیال در کانال های عمودی صاف و واگرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی