دکتر علی گلی

دکتر علی گلی دانشیار گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز

دکتر علی گلی

Dr. Ali Goli

دانشیار گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری مساکن روستایی در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 4
2 ارزیابی نگرش جنسیتی در طراحی فضاهای شهری (مطالعه موردی: پارک بانوان شمس تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 11، شماره: 2
3 الگوی فضایی مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری مطالعه موردی : دوره یازدهم ریاست جمهوری (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 10، شماره: 34
4 Drinking water resources criteria in emergencies and disasters: A systematic literature review (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 1
5 Land Subsidence Vulnerability Assessment of Rural Settlements in Fars Province (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 8، شماره: 4
6 بررسی الگوهای سرقت مسکونی با به کارگیری رویکرد تحلیل اکتشافی داده های فضایی مطالعه موردی: شهر زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 2، شماره: 2
7 بررسی پراکنش فضایی تصادفات درون شهری و برون شهری کشور مطالعه موردی: تصادفات ۱۳۸۶ (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی عواطف اجتماعی منفی ایرانیان نسبت به مهاجرین افغانستانی (مورد مطالعه: شهروندان شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
9 بررسی ویژگی های سکونت گاه های غیررسمی شیراز در افزایش جرایم شش گانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 5، شماره: 3
10 تحلیل سلسله مراتبی مولفه های موثر بر بیمه مسئولیت حرفه ای حسابرسان جهت توسعه بستر اصول اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 3
11 تفاوتهای فضایی شاخصهای اجتماعی-اقتصادی جمعیت مطلقه استان فارس (مطالعه موردی، جمعیت مطلقه در سرشماری ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 4
12 ثبات سکونتی در سکونتگاه های غیررسمی شهر تبریز (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 17، شماره: 34
13 خشکی و منظر ارزیابی شاخص های منظرین در بسترهای خشک (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 11، شماره: 49
14 سطح بندی امکانات و خدمات کتابخانه های عمومی استان فارس با استفاده از توابع تحلیل فضایی و تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 26، شماره: 1
15 کارکرد رهیافت بازآفرینی پایدار شهری محله‎های حاشیه‎نشین (مطالعه‎ی موردی: محله‎ی سعدی شیراز) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 1
16 مرگ ومیر و تحولات فضایی علل آن در شهرستان های ایران در سال های 1389 – 1385 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 24
17 مفهوم سازی پدیدارشناسانه هسته نهادی برنامه ریزی فضایی راهبردی کیفیت محیطی روستاهای شهرستان کازرون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 2
18 مکان یابی دستگاههای خودپرداز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی منطقه ۱۰ شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 18
19 مکان یابی کتابخانه های عمومی با سامانه اطلاعات جغرافیایی نمونه: شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمایش سرزمین و توسعه پایدارشهری مطالعه موردی: شهرستان فیروزآبادفارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
2 ارزیابی آسیب پذیری مسکن و روند مقاوم سازی در مناطق 22گانه شهر تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
3 ارزیابی برنامه های مقابله با مخاطرات محیطی در سکونت گاههای روستایی:مطالعه موردی مقاوم سازی مساکن روستایی در برابر زلزله در ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
4 ارزیابی نابرابری منطقه ای در دستیابی به مراکز فرهنگی (دریافت مقاله) همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران
5 Determining and Weighting the most important criteria for selecting water resources in natural disasters (floods and earthquakes) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
6 DEVELOPING A GIS BASED WATER RESOURCE MANAGEMENT TOOL:(NATIONAL IRANIAN WATER USAGE AND RESOURCE SYSTEM BY GIS) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
7 بحران آب در کشورهای منطقه ی ژئوپلیتیکی خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
8 بحران آب در کشورهای منطقه ی ژئوپلیتیکی خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
9 بررسی آسیب پذیری بافت های فرسوده شهر اراک در برابر زلزله(نمونه موردی:بافت فرسوده بخش مرکزی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
10 بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی و الگوی رفتاری رانندگان خطوط اتوبوسرانی (نمونه مطالعاتی: سامانه اتوبوسرانی شهر شیراز) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
11 بهینه سازی مسیرحمل و نقل وسایل نقلیه کارخانه ی زمزم مشهد مطالعه موردی: منطقه 5 و 6 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
12 تاثیر مخاطرات محیطی بر مدیریت شهری منطقه 4 تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
13 تحلیل فضایی وضعیت توسعه یافتگی و عوامل مؤثر بر افزایش توسعه یافتگیشهرستان های کشور ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
14 تفاوت های زیست محیطی بین شهروندان شهر شیراز مورد مطالعه : مناطق یازده گانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
15 تهدیدات زیست محیطی و امنیت ملی کشورها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
16 سیستم اطلاعات جغرافیایی وقایع مین (MAGIS)، ابزار مدیریتی در تسهیل و تسریع روند پاکسازی مناطق آلوده به مین (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام