دکتر خلیل اسماعیل پور

دکتر خلیل اسماعیل پور گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

دکتر خلیل اسماعیل پور

Dr. Khalil Esmaeilpour

گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "رابطه علی فراشناخت و احساس خستگی به واسطه راهبردهای مقابله ای و کمال گرایی " (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای روان شناختی دوره: 21، شماره: 1
2 اثربخشی تکنیک های تنظیم هیجانی و فراآگاهی مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیکی، در بهبود هیجانات منفی (افسردگی، اضطراب، خشم)، در اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 21، شماره: 1
3 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سیستم های مغزی- رفتاری و تنظیم هیجانی معتادان مواد افیونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 69
4 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر وسوسه و تکانشگری معتادان مواد افیونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 15، شماره: 59
5 اثربخشی درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی بر کاهش وابستگی به اینترنت و آسیب پذیری روان شناختی در دانش آموزان مبتلا به اعتیاد اینترنتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 11، شماره: 44
6 اثربخشی گروه درمانی معنوی - مذهبی اسلام محور بر شادمانی زناشویی و کیفیت رابطه ادراک شده زناشویی در زنان دارای تجربه دلزدگی زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 7، شماره: 3
7 اثربخشی مداخله مبتنی بر رویکرد ماتریکس و tDCS بر ولع خوردن و فعالیت بدنی در افراد داری اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 3
8 اثربخشی مدل اصلاح شده درمان تعامل والد- کودک بر علائم اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 12، شماره: 47
9 ارزیابی فراوانی شیوع اختلالات روانی و و رابطه آن با تاب آوری در میان اسرای داعش در عراق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 8
10 Effect of Counseling with Skills Training Approach on Maternal Self-efficacy and Infant-care Behavior: A Randomized Controlled Trial (دریافت مقاله) مجله علمی ناباروری ایران دوره: 11، شماره: 2
11 Evaluating Sleep Disorders amongst Children with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD) (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 10
12 The Effect of Beck's Cognitive Therapy On Anxiety and Fear of Childbirth: A Randomized Controlled Trial (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 10، شماره: 2
13 بررسی رابطه صفات تاریک و روشن شخصیت و تمایز یافتگی عاطفی با رضایت از زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
14 بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با نشانه های اختلال بدریخت انگاری بدنی با میانجیگری شفقت به خود (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 1
15 بررسی رابطه کانون توجه متمرکز بر خود و نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی با واسطه نشخوار فکری (دریافت مقاله) فصلنامه ایده های نوین روانشناسی دوره: 10، شماره: 14
16 بررسی نقش واسطه ای جهت گیری ارزشی در پیش بینی رضایت از زندگی براساس صفات تاریک و روشن شخصیت و تمایزیافتگی عاطفی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 2
17 پیش بینی رضایت زناشویی همسران براساس باورهای ارتباطیو مهارت های ارتباطی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 9، شماره: 1
18 تاثیر آموزش بخشایش گری در مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی بر اصلاح روابط والد – کودک (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 7، شماره: 2
19 تاثیر مشاوره حمایتی بر استرس زنان آماده کولپوسکوپی: یک مطالعه شبه تجربی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 22، شماره: 6
20 تفاوت های جنسیتی در ادراک زمان در رابطه با تعامل عدد و زمان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 1، شماره: 1
21 تفاوت های جنسیتی در برآوردهای شخصی از هوش های چندگانه در جامعه دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 9، شماره: 33
22 تهیه و اعتباریابی پرسشنامه ترس از ازدواج در دانشجویان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 65
23 رابطه مشکلات دلبستگی با علائم اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 3، شماره: 3
24 روابط ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با نشانه های اختلالات نقص توجه-بیش فعالی، سلوک و نافرمانی مقابله ای در کودکان دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 72
25 روابط ساختاری سرمایه روان شناختی و امید به زندگی با میانجی­ گری مولفه های کیفیت و رضایت از زندگی میانسالان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 15، شماره: 57
26 طراحی الگوی پیش بینی خیانت زناشویی بر اساس سازگاری و رضایت جنسی با نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی در زوجین (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 13، شماره: 1
27 مقایسه اثربخشی بازتوانی شناختی متمرکز بر آگاهی واج شناختی و توانبخشی شناختی متمرکز بر حافظه فعال در بهبود نشانه های اختلال خواندن در دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 9، شماره: 1
28 مقایسه اثربخشی گروه درمانی رفتاری ارتباطی، معنوی دینی اسلام محور و تلفیقی بر احساسات مثبت زنان دارای تجربه دلزدگی زناشوییDOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۶۴۵۴۹۵۵.۱۳۹۹.۱۵.۵۱.۱.۲ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 15، شماره: 51
29 مقایسه اثربخشی گروه درمانی رفتاری ارتباطی، معنوی دینی اسلام‌محور و تلفیقی بر احساسات مثبت زنان دارای تجربه دلزدگی زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 15، شماره: 51
30 مقایسه تنیدگی والدگری و آشفتگی روان شناختی مادران کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم و تاخیرتحولی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 4، شماره: 3
31 مقایسه حافظه آینده نگر و گذشته نگر در مردان معتاد، معتاد ترک کرده و سالم (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 17، شماره: 2
32 مقایسه حافظه کوتاه مدت و بلندمدت در مردان معتاد به تریاک، معتاد ترک کرده و افراد سالم (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 8، شماره: 1
33 مقایسه نگرش و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه مدارس دولتی، نمونه و غیردولتی شهرستان های استان تهران در سال تحصیلی 89-1385 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 6
34 نقش احساس قدرشناسی و آگاهی از درآمد شوهر در رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه دار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 11، شماره: 4
35 نقش شخصیت و هوش هیجانی در استرس ادراک شده کارکنان شرکت موتوژن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 10، شماره: 37
36 نقش مشکلات رفتاری و کارکردهای انطباقی کودکان با تاخیرهای تحولی بر آشفتگی روان شناختی مادران (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 18، شماره: 2
37 نیمرخ سلامت روان در زنان مجرد و متاهل ۳۰ تا ۴۵ ساله شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 6، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش خودتنظیمی بر راهبردهای خبرپردازی دانش آموزان دختر هنرستانی تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
2 اثر بخشی آموزش خودتنظیمی بر راهبردهای خبرپردازی دانش آموزان دختر هنرستانی تبریز (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
3 اثربخشی روایت درمانی گروهی بر ابعاد مختلف شفقت به خود زنان سرپرست خانوار, (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
4 اثربخشی روایت درمانی گروهی بر نگرانی و عدم تحمل بلاتکلیفی زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) دومین کنگره تازه یافته ها در حوزه خانواده، بهداشت روان، اختلالات، پیشگیری و آموزش
5 ارزیابی عناصر موثر در طراحی مرکز توانبخشی اعصاب و روان با رویکرد القای محیطی معنای زندگی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
6 بررسی اثربخشی روش درمانی ACT بر بهبود تعاملات مادر و کودک در مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
7 بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تنظیم هیجان در نوجوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
8 بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
9 بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و شیوه های فرزندپروری با رفتارهای پرخطر در نوجوانان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
10 پیش بینی نگرانی از تصویر بدنی وعلائم اختلال شخصیت خود شیفته براساس سبک های فرزندپروری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما
11 تاثیر درمان شناختی رفتاری بر اضطراب و نگرش های کمال گرایانه دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی
12 درمان مبتنی بر دلبستگی و علایم اضطراب جدایی درکودکان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
13 رابطه بین نوع نگرش به عشق با طلاق عاطفی در زنان شاغل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
14 رابطه نظریه ذهن و همدلی با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
15 مقایسه باورهای فراشناختی در افراد دارای خستگی مزمن و افراد عادی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
16 مقایسه کارایی دبیران نمونه با کارایی سایر دبیران از دیدگاه دانش آموزان دوره متوسطه شهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
17 مقایسه نشخوار فکری و نشانگان افسردگی در زنان سرپرست خانواده و عادی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
18 مقایسه همجوشی شناختی در زنان سرپرست خانواده و عادی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
19 نقش باورهای ارتباطی و مهارتهای ارتباطی در پیش بینی رضایت زناشویی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
20 نقش عوامل زمینه ای وحمایت اجتماعی ادراک شده در آسیب های روانی دختران مجرد 30 تا 45 سال(شاغل دردانشگاه علوم پزشکی شهرستان تبریز) (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
21 نقش میانجی احساس تنهایی در رابطه بین نقص نظریه ذهن و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران